Privatpolitik

Juridisk meddelelse og privatlivspolitik

ENERGY NORDIC forpligter sig ikke blot til at yde den højest mulige kvalitet af alle de produkter og tjenester, virksomheden sælger til sine kunder, men også til virksomhedens principielle engagement i gældende lovgivning angående privatlivets fred og internettet.

Af denne grund giver udbyderen af informationssamfundstjenester hermed, via nærværende meddelelse, de oplysninger, de er forpligtede til at gøre tilgængelige for forbrugere og brugere i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat i § 10 i lov nr. 34/2002 af 11. juli, der regulerer informationssamfunds- og e-handelstjenester, og organisk lov nr. 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personoplysninger. Førnævnte er dækket af følgende betegnelser:

1. Dette websted er tilhørende ENERGY NORDIC, hvis virksomhedsskattenummer er B-90.038.886, hvis hjemsted er Calle San Pancracio 18, 29640, Fuengirola (Málaga), Spanien, og hvis e-mailadresse er [email protected] ENERGY NORDIC er registreret i Sevillas handelsregister under følgende registreringsnummer: 0224466236

2. Alle varemærker, logoer, handelsnavne, karakteristiske tegn eller symboler, tjenester, indhold, videoer, tekster, fotos, billeder og links, al software og alle andre oplysninger of nogen som helst art, som vises på dette websted, tilhører ENERGY NORDIC og må derfor ikke genskabes, distribueres, kommunikeres offentligt eller ændres uden virksomhedens udtrykkelige, skriftlige tilladelse.

ENERGY NORDIC forbeholder sig udtrykkeligt ret til at genskabe, ændre, tilpasse, offentlig kommunikation, vedligeholdelse, fejlrettelse, overdragelse, salg, udlån eller en hvilken som helst anden immateriel eller industriel ejendomsret, der kunne have forbindelse med webstedets indhold, hvilket forbyder andres udøvelse af disse rettigheder uden udtrykkelig tilladelse.

Oprettelse af et link til en anden webside eller et andet websted indebærer ikke, at ENERGY NORDIC accepterer eller godkender de deri indeholdte indhold eller tjenester, og virksomheden påtager sig derfor intet ansvar for dem.

Enhver, der ønsker at oprette et link på dette websted, skal først indhente samtykke fra ejeren, som forbeholder sig ret til at søge erstatning for alle tab, der måtte opstå som resultat af et link oprettet uden den nødvendige godkendelse.

3. Privatlivspolitik: ENERGY NORDIC har indført databeskyttelsespolitikker i overensstemmelse med den for indeværende gældende organiske lov nr. 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personoplysninger og Europa-Parlamentets generelle forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og derved indført alle de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at garantere sikkerheden af personoplysninger, der tilhører virksomhedens kunder og brugere, og for at undgå ændring, tab, uautoriseret behandling deraf eller uautoriseret adgang dertil. Det indførte sikkerhedsniveau stemmer overens med arten af de udleverede personoplysninger.

Personoplysninger, der kan indsamles gennem dette websted, vil blive behandlet rimeligt og lovligt i overensstemmelse med principperne og rettighederne i organisk lov nr. 15/1999 af 13. december om beskyttelse af personoplysninger og andre bekendtgørelser.

Disse oplysninger kan opbevares i filer behørigt registreret hos det spanske agentur for databeskyttelse, som er under ENERGY NORDICs ansvar, til de specifikke formål hidrørende fra den hensigtsmæssige opfyldelse af de tjenester, der anmodes om, og til at udsende kommunikation (inklusive ANNONCEMATERIALER), som kunne have interesse, og som i hvert tilfælde er relateret til de af ENERGY NORDIC udbudte tjenester.

I afsnittet for registrerede brugere kan du gøre følgende, når du har modtaget dit brugernavn og din adgangskode:

Se og downloade fakturaer, betale via en ekstern betalingsportal, ændre oplysninger og andre elementer osv.

Ved at tegne kontrakt med ENERGY NORDIC giver du os tilladelse til at registrere din digitale, håndskrevne underskrift , som du afgiver, hver gang du underskriver med elektroniske enheder stillet til rådighed til dette formål.

Dine oplysninger må ikke overføres til nogen tredjepart uden din udtrykkelige tilladelse, bortset fra de tilfælde, der er fastsat i §§ 11.2 og 12 i førnævnte organiske lov nr. 15/1999.

Brugere af dette websted er berettiget til at udøve deres rettigheder til adgang, berigtigelse, annullering og indsigelse med hensyn til deres personoplysninger opbevaret af ENERGY NORDIC ved at sende en e-mail til [email protected] eller møde personligt op på ovenstående adresse. DELEGERET FOR DATABESKYTTELSE: Du kan kontakte vores delegeret for databeskyttelse på [email protected] eller på virksomhedens angivne adresse.

Sammendrag af privatlivspolitikken:

GENERELLE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE

Den ansvarlige juridiske enhed:
ENERGY NORDIC
Formål:
Administration af dine oplysninger for at gennemføre salg, tilbyde tjenester og sende kommerciel korrespondance. 
Legitimation:
Salgs- eller servicekontrakt og samtykke fra den berørte part.
Modtagere:
Dem, som loven og databehandlingsledere kræver.
Rettigheder:
Adgang til, berigtigelse af og sletning af oplysninger ud over andre rettigheder som forklaret i de yderligere oplysninger.
Yderligere oplysninger
Se den vedlagte tekst.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE:

1. Hvem er ansvarlig for behandling af personoplysninger?
Identitet: ENERGY NORDIC CIF: B-90.038.886.
Postadresse: Calle San Pancracio 18, 29640, Fuengirola (Málaga), Spanien.
Tlf.: +34 916 358 626
E-mail: [email protected] 

2. Hvad er formålet med behandling af dine personoplysninger?
Personoplysninger behandles for at tilbyde/sælge tjenester relateret til vores aktiviteter og at sende annonceringskommunikation med forbindelse dertil.

De behandlede oplysninger er obligatoriske og skal udleveres i alle tilfælde. Ellers ville det ikke være muligt at levere den pågældende tjeneste.

3. Hvor længe opbevares personoplysninger?
Udleverede personoplysninger opbevares under de kontraktmæssige forholds løbetid, under forudsætning af at den berørte part ikke anmoder om sletning. Dine oplysninger vil ikke desto mindre forblive blokerede indtil de relevante forældelsesfrister, i tilfælde hvor der er et juridisk ansvar fra vores side.

4. Af hvilke grunde kan personoplysninger lovformeligt behandles?
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er opfyldelse af en service- eller salgskontrakt.

Den databehandlende juridiske persons ret til at sende kommerciel kommunikation er baseret på dit samtykke, som du udtrykkeligt og frit har givet, og som du til enhver tid kan tilbagekalde efter anmodning.

5. Hvem videregives dine oplysninger til?
I overensstemmelse med juridiske krav videregives oplysningerne til relevante offentlige administrationer og vores ledere for behandling af personoplysninger (hvis du ønsker flere oplysninger om deres identitet, kan du anmode os om dem). På intet tidspunkt overføres personoplysninger internationalt.

6. Hvilke rettigheder har du, når du udleverer dine oplysninger?
Dine rettigheder er dem, der reguleres af Europa-Parlamentets generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger. Disse omfatter:

Ret til adgang til, berigtigelse af, sletning af, indsigelse mod, begrænsning af behandling af og portabilitet af dine oplysninger.

Ret til at tilbagekalde samtykke, når det er afgivet til et bestemt formål.

Disse rettigheder kan udøves via anbefalet brev eller ved at møde personligt op og skrive til os for at anmode om den nødvendige formular tidligere, hvis du har brug for en.

Du har også ret til at klage til tilsynsmyndigheden, hvis du ikke har opnået et tilfredsstillende resultat med hensyn til udøvelsen af dine rettigheder, ved at indsende en skriftlig anmodning ved hjælp af registrering (fysisk eller elektronisk).

Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om hver af dine rettigheder, kan du anmode os om dem gennem enhver kanal.

7. Hvordan indhentes dine oplysninger?
Dine oplysninger er blevet modtaget:

Fordi du har udleveret dem direkte.

De behandlede oplysninger kan bestå af fornavne, efternavne, underskrifter, DNI (spansk id-nummer), NIE (udenlandsk indbygger-id-nummer), telefonnumre, e-mailadresser, postadresser, bankoplysninger og digitale, håndskrevne underskrifter.