GDPR

DEN DATAANSVARLIGE, DER ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONOPLYSNINGER

• Ejer: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, S.L.U.

• Skattekode (CIF): B90038886.

• Hovedkontor: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Officiel hjemmeside: www.energynordic.com

• Kontakt email: [email protected]

• Handelsregister (Registro Mercantil): Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

Via dette websted giver ENERGY NORDIC brugerne adgang til forskelligt indhold, kommercielle tilbud og kontakt- og rekrutteringsoplysninger. Adgang til hjemmesiden er åben og gratis. Brug af visse tjenester kan dog kræve forudgående godkendelse ved hjælp af indførelse af et brugernavn og en adgangskode.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning (EU) 2016/679 om databeskyttelse den 27. april 2016 og organisk lov 3/2018 af 5. december om beskyttelse af personoplysninger og garanti for digitale rettigheder informerer vi dig om, at de data, du har angivet, vil blive behandlet af ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U. med momsnummer B90038886, adresseret i LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), C.P. 29651, CALLE LA HIGUERA Nº 6, for at levere den ønskede og/eller aftalte tjeneste og udføre faktureringen. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er udførelsen af den kontraherede tjeneste. Det fremtidige tilbud om produkter og tjenester vil være baseret på det ønskede samtykke, og i tilfælde af tilbagetrækning af dette samtykke vil dette aldrig betinge udførelsen af kontrakten. De leverede data opbevares, så længe det kommercielle forhold opretholdes eller i de år, der er nødvendige for at overholde de juridiske forpligtelser. Dataene overføres ikke til tredjepart undtagen i tilfælde, hvor der er en juridisk forpligtelse. Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler dine personoplysninger under ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U., og derfor har du ret til at udøve dine rettigheder til adgang, berigtigelse, behandlingsbegrænsning, portabilitet, modstand mod behandling og undertrykkelse af dine data ved at skrive til ovennævnte adresse eller elektroniske konto [email protected] vedhæftet mailkopi af ID’et i begge tilfælde samt retten til at indgive et krav til kontrolmyndigheden (aepd.es) “. Vi anmoder også om tilladelse til at tilbyde dig produkter og tjenester relateret til dem, der anmodes om, udføres og / eller markedsføres af vores virksomhed, så vi kan beholde dig som klient.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U. con CIF B90038886, con domicilio en LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), C.P. 29651 , CALLE LA HIGUERA Nº 6 , con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo. La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si da ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U. estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica [email protected], adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es) Asimismo le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y poder de esa forma fidelizarle como cliente.

Opdateret 1. februar 2023