GDPR

KONTROLLEN ANSVARLIG FOR DINE PERSONLIGE DATA

• Ejer: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SLU

• Skattekode (CIF): B90038886.

• Hovedkontor: C / La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Officiel hjemmeside: www.energynordic.com

• Kontakt-e-mail: [email protected]

• Kommercielt register: Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

Via dette websted giver ENERGY NORDIC brugerne adgang til forskelligt indhold, kommercielle tilbud og kontakt- og rekrutteringsoplysninger. Adgang til webstedet er åben og gratis. Dog kan brugen af visse tjenester kræve forudgående godkendelse gennem introduktionen af et brugernavn og en adgangskode.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets almindelige databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679, den 27. april 2016 og organisk lov 3/2018 af 5. december om beskyttelse af personoplysninger og garanti for digitale rettigheder, informerer vi dig om, at de data, du har opgivet, vil blive behandlet af ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU med momsnummer B90038886, adresseret i LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), CP 29651, CALLE LA HIGUERA Nº 6, for at levere den ønskede og/eller aftalte service og udføre fakturering. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er udførelsen af den aftalte service. Det fremtidige tilbud af produkter og tjenester vil være baseret på det ønskede samtykke, og i tilfælde af tilbagetrækning af dette samtykke vil dette aldrig betinge udførelsen af kontrakten. De afgivne data vil blive opbevaret, så længe det kommercielle forhold opretholdes eller i de år, der er nødvendige for at overholde de juridiske forpligtelser. Oplysningerne vil ikke blive overført til tredjemand undtagen i tilfælde, hvor der er en juridisk forpligtelse. Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler dine personoplysninger under ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU eller ej, og du har derfor ret til at udøve dine rettigheder til adgang, berigtigelse, behandlingsbegrænsning, portabilitet, modstand mod behandling og undertrykkelse af dine data ved at skrive til adressen nævnt ovenfor eller elektronisk konto [email protected] vedhæftet mailkopi af ID i begge tilfælde, samt retten til at indgive et krav til kontrolmyndigheden (aepd.es) “. Vi anmoder også om autorisation til at tilbyde dig produkter og tjenester relateret til dem, der anmodes om, udføres og/eller markedsføres af vores virksomhed, hvilket gør det muligt for os at beholde dig som kunde.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og organisk lov 3/2018 af 5. december om beskyttelse af personoplysninger og garanti for digitale rettigheder Vi informerer dig at de af dig oplyste data vil blive behandlet af ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU med CIF B90038886, med adresse på LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), CP 29651, CALLE LA HIGUERA Nº 6, med det formål at give den ønskede og /eller aftalt service, udføre faktureringen heraf. Det juridiske grundlag for behandlingen af dine data er udførelsen af den service, du har indgået aftale om og/eller anmodet om. Det potentielle tilbud af produkter og tjenester er baseret på det samtykke, der anmodes om, uden at tilbagetrækningen af dette samtykke under alle omstændigheder betinger udførelsen af kontrakten. De afgivne data vil blive opbevaret, så længe det kommercielle forhold opretholdes eller i de år, der er nødvendige for at overholde juridiske forpligtelser. Oplysningerne vil ikke blive overført til tredjemand undtagen i tilfælde, hvor der er en juridisk forpligtelse. Du har ret til at få bekræftet, om ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU behandler dine personoplysninger, og du har derfor ret til at udøve dine rettigheder til indsigt, berigtigelse, begrænsning af behandling, portabilitet, modstand mod behandling og sletning af dine data ved at skrive adresseret til ovennævnte postadresse eller elektronisk [email protected] , vedhæfte en kopi af DNI i begge tilfælde, samt ret til at indgive et krav til kontrolmyndigheden (aepd.es) Ligeledes anmoder vi om din tilladelse til at tilbyde dig produkter og tjenester relateret til dem, der efterspørges, leveres og/eller markedsføres af vores enhed og dermed være i stand til at fastholde dig som kunde.

Opdateret 1. februar 2023