JURIDISK MEDDELELSE OG DATABESKYTTELSESPOLITIK

Personoplysninger indsamles til specifikke og bestemte formål. Dit privatliv er meget vigtigt for os. Som dataansvarlig for dine personoplysninger forstår vi vigtigheden af at forklare, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvordan dine oplysninger deles, hvordan vi beskytter dine oplysninger og forklarer dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven. Læs omhyggeligt vores privatlivspolitik nedenfor.

DEN DATAANSVARLIGE, DER ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONOPLYSNINGER

• Ejer: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, S.L.U.

• Skattekode (CIF): B90038886.

• Hovedkontor: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Officiel hjemmeside: www.energynordic.com

• Kontakt email: [email protected]

• Handelsregister (Registro Mercantil): Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

Via dette websted giver ENERGY NORDIC brugerne adgang til forskelligt indhold, kommercielle tilbud og kontakt- og rekrutteringsoplysninger. Adgang til hjemmesiden er åben og gratis. Brug af visse tjenester kan dog kræve forudgående godkendelse ved hjælp af indførelse af et brugernavn og en adgangskode.

BRUG AF DATAFANGST TIL AT INKORPORERE DATAENE I MARKETINGLISTER ELLER LISTER TIL AT TILTRÆKKE NYE KUNDER UDEN UDTRYKKELIGT SAMTYKKE FRA ENERGY NORDIC ER UDTRYKKELIGT FORBUDT. DATAMINING OG/ELLER WEBSKRABNING ER UDTRYKKELIGT FORBUDT.

RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE DATA

Når formålet med behandlingen kræver dit samtykke, skal dette gives ved din klare bekræftende handling.
Behandlingen af dine data sker af forskellige årsager. Du kan se retsgrundlaget for hver af de behandlingsaktiviteter, der udføres af virksomheden, i følgende link til fortegnelsen over behandlingsaktiviteter.

Telefonopkald vil blive optaget til trænings- og GDPR-formål.

FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Formålet med indsamling og automatiseret behandling af personoplysninger er at opretholde det kontraktforhold, hvis det er relevant, etableret med ENERGY NORDIC gennem udsendelse af forespørgselsformularer, som brugeren ikke er forpligtet til at besvare; Ikke desto mindre bestræber ENERGY NORDIC sig på ikke at sende markedsføringskommunikation uden at identificere dem som sådan i overensstemmelse med lov 34/2002 vedrørende informationssamfundstjenester og elektronisk handel. Til dette formål betragtes alle oplysninger, der sendes til kunder fra ENERGY NORDIC, ikke som markedsføringskommunikation, forudsat at formålet med oplysningerne er at opretholde det eksisterende kontraktforhold mellem kunden og ENERGY NORDIC samt at udføre informationsopgaver og andre salgsfremmende aktiviteter arrangeret af ENERGY NORDIC.

Formålet med behandling af personoplysninger varierer for hver fil. Listen over behandlingsaktiviteter, der udføres på hver fil, findes i følgende link til fortegnelsen over behandlingsaktiviteter.

KATEGORIER AF REGISTREREDE PERSONOPLYSNINGER

De forskellige kategorier af personoplysninger, som vi registrerer og gemmer i hver fil, kan findes ved at følge linket til fortegnelsen over behandlingsaktiviteter.

Sociale netværk: ENERGY NORDIC har en profil på de primære sociale netværkssider på internettet (Facebook og Twitter) og anerkender sig i hvert tilfælde som dataansvarlig for dataene fra deres tilhængere, fans, abonnenter, kommentatorer og andre brugerprofiler (i det følgende benævnt ’tilhængere’). De behandlingsaktiviteter, som ENERGY NORDIC skal udføre med disse data, må højst være dem, som det sociale netværk tillader på virksomhedsprofiler. Derfor kan ENERGY NORDIC informere deres tilhængere om nyheder, aktiviteter og kampagner ved hjælp af enhver kanal, som det sociale netværk tillader. ENERGY NORDIC må under ingen omstændigheder udtrække data fra de sociale netværk, medmindre de får rettidigt og udtrykkeligt samtykke fra brugeren til dette. Når den effektive udøvelse af følgerens rettigheder på grund af arten af sociale netværk afhænger af ændringen af deres personlige profil, skal ENERGY NORDIC hjælpe og rådgive dem til dette formål inden for rammerne af deres muligheder.

DATAOVERFØRSLER OG -OVERFØRSLER

Ved at give os dine personlige oplysninger accepterer du, at dine oplysninger i elektronisk og/eller trykt format behandles, arkiveres, overføres eller leveres til en tredjepart med ansvar for behandling (PROCESSOR).
Hvis behandlingen af dine personoplysninger overføres af dette firma, er der underskrevet en skriftlig aftale af PROCESSOREN og CONTROLLEREN. DATABEHANDLEREN har implementeret de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at garantere sikkerheden og behandlingen af personoplysninger.

Overførsel af personoplysninger vil blive udført, hvis:

 • du, klienten, ejeren af dataene, utvetydigt har givet dit samtykke; eller
 • overførslen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt mellem kunden og virksomheden, eller
 • at træffe foranstaltninger som svar på en anmodning fra kunden, som er nødvendige for indgåelse af en kontrakt eller
 • overførslen er nødvendig for at beskytte kundens vitale interesser eller
 • overførslen er af væsentlig samfundsinteresse, eller
 • til etablering, udøvelse eller forsvar af loven for enhver rettighed.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter, der er ansvarlige for behandlingen og under de omstændigheder, der er anført nedenfor:

 • Dem, der arbejder med os efter kontrakt og vores tjenesteudbydere, der bidrager til vores virksomheds arbejde.
 • Til en sælger eller potentiel køber, hvis vi sælger eller erhverver en virksomhed eller visse aktiver.
 • Til en tredjepart, i tilfælde af at de erhverver vores virksomhed eller vores aktiver; I så fald vil dine personlige oplysninger være en del af de overførte aktiver.
 • Hvis vi har pligt til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse og for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser og leveringsbetingelser

Hvis ENERGY NORDIC beslutter at overføre personoplysninger til tredjeparter, skal dette scenario behørigt meddeles brugerne i formularerne til indsamling af personoplysninger sammen med identiteten på det firma, der overfører dem og tredjeparten, typen af aktiviteter, de udfører, og formålet med overførslen. De tredjeparter, som personoplysningerne overføres til, vil være hjemmehørende i Spanien. Under alle omstændigheder garanterer ENERGY NORDIC, at fortroligheden og sikker håndtering af personoplysningerne opretholdes inden for nationale bevægelser, der kan stamme fra disse overførsler.

Du kan konsultere modtagerne for hver af de behandlingsaktiviteter, der udføres af virksomheden, i linket til fortegnelsen over behandlingsaktiviteter.

D.-ENERGY NORDIC bestræber sig på ikke at sende markedsføringskommunikation uden at identificere dem som sådan i overensstemmelse med lov 34/2002 vedrørende informationssamfundstjenester og elektronisk handel. Til dette formål betragtes alle oplysninger, der sendes TIL PARTNERNE I ENERGY NORDIC / abonnenter og følgere, ikke som markedsføringskommunikation, forudsat at formålet med oplysningerne er at opretholde det eksisterende kontraktforhold eller forbindelse mellem PARTNEREN / medlemmet og ENERGY NORDIC samt at udføre informationsopgaver og andre aktiviteter i forbindelse med den service, som foreningen leverer.

Internationale overførsler

Udveksling af data med lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)
Overførsler af personoplysninger til lande, der garanterer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau uden for EØS, vil kun blive udført med databehandlere, der garanterer overholdelse af principperne for behandling af personoplysninger, der er fastlagt i europæisk lovgivning. I tilfælde af overførsler til et land, der ikke har det passende beskyttelsesniveau, vil der blive anmodet om en lovlig tilladelse fra det spanske agentur for databeskyttelse.
Du kan konsultere modtagerne for hver af de behandlingsaktiviteter, der udføres af virksomheden, i linket til fortegnelsen over behandlingsaktiviteter.

DATALAGRING

De leverede personoplysninger opbevares i den tid, der er nødvendig for at opfylde det formål, hvortil de indsamles, og for at bestemme de mulige forpligtelser, der kan opstå som følge af formålet, ud over de perioder, der er fastsat i reglerne om filer og dokumentation. Du kan finde flere oplysninger om opbevaring af data for hver fil under
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter
.

INDHENTNING AF DINE DATA FRA ANDRE KILDER

I tilfælde af ikke at have leveret dine personlige data til Energy Nordic, og at disse er hentet fra en anden kilde, informerer vi dig om indsamlingen inden for en periode på en måned fra tidspunktet for modtagelsen af disse data, i alle tilfælde før den første kommunikation, medmindre du tidligere er blevet informeret og givet samtykke til denne overførsel.

DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER

Du, som ejer af dine personlige data, kan frit udøve dine rettigheder til adgang, berigtigelse, sletning og portabilitet af dine data, begrænsning og modstand mod behandlingen heraf samt ikke være genstand for beslutninger, der udelukkende er baseret på den automatiserede behandling af dine data, indgive en klage til kontrolmyndigheden (AEPD) Du kan udøve dine rettigheder ved at kommunikere med Energy Nordic på adressen: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651 eller via e-mail til [email protected].

Energy Nordic har en person, der er ansvarlig for databeskyttelse, udpeget og med den rette viden til at udføre sine funktioner pålideligt. Tjenestemanden garanterer overholdelse af reglerne om behandling af personoplysninger i overensstemmelse med loven.

SÅDAN UDØVER DU DINE RETTIGHEDER

Energy Nordic har modeller til rådighed til at anmode om udøvelse af dine rettigheder. Anmod om dem ved at sende en e-mail til: [email protected].

Anmodningen om annullering, begrænsning eller indsigelse eller berigtigelse vil blive meddelt alle de ansvarlige for filerne og til eventuelle DATABEHANDLERE Til hvem personoplysningerne er blevet tildelt, med det formål at fortsætte med at udføre den handling, der er blevet anmodet om os inden for den frist, der er fastsat ved lov.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Indsigelsen vil blive vurderet for at vurdere, om den er berettiget. Hvis det er berettiget, vil behandlingen af dine personoplysninger straks blive afsluttet. Hvis der ikke gives samtykke til at bruge dine data på den beskrevne måde, slettes dine data.

Hvis du har sendt os en anmodning om udøvelse af dine rettigheder, og hvis din anmodning ikke besvares inden for den frist, der er fastsat ved lov, eller den er utilfredsstillende, kan du indgive det tilsvarende krav til det spanske agentur for databeskyttelse (AEPD).

VORES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Energy Nordic erklærer, at det har vedtaget alle nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning som fastsat i den spanske databeskyttelseslov (LOPD), og at det har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger og sikkerhedsmetoder inden for sine midler til at beskytte de personoplysninger, du leverer, og for at forhindre ødelæggelse (forsætlig), tab, ændring, misbrug, videregivelse eller uautoriseret adgang, tyveri og alle ulovlige former for behandling af personoplysninger.

Dette firma anvender ved behandling af personoplysninger alle de principper, der garanterer rettigheder i behandlingen af personoplysninger, tilladelse fra ejeren, oplysningspligt, formål, midlertidighed, frihed, adgang og begrænset cirkulation, sikkerhed, gennemsigtighed og fortrolighed og har overvejet:

 • Omkostningerne ved implementering af informationssikkerhedssystemer;
 • De risici, der er forbundet med behandling;
 • Arten af de personoplysninger, der behandles;
 • Sikkerhed er en prioritet for vores virksomhed, men intet system kan nogensinde garantere 100% sikkerhed.

C.- ENERGY NORDIC bestræber sig på ikke at offentliggøre vildledende reklamer via dette medium. Til dette formål betragtes formelle eller numeriske fejl, der kan findes i hele indholdet af de forskellige sektioner på ENERGY NORDIC-webstedet, produceret som følge af ufuldstændig eller mangelfuld vedligeholdelse og / eller opdatering af oplysningerne i disse sektioner, ikke som vildledende reklame. ENERGY NORDIC bestræber sig som følge af det, der er fastsat i dette afsnit, på at rette disse fejl, så snart de har kendskab til dem. ENERGY NORDIC kan til enhver tid og uden behov for forudgående varsel foretage ændringer og opdateringer af oplysningerne på deres websted eller i dets konfiguration eller præsentation. ENERGY NORDIC gør alt for at sikre, at oplysningerne via deres websider er klare, forståelige og passende, for så vidt muligt at undgå fejl og, hvis dette sker, at reparere eller opdatere dem. ENERGY NORDIC kan dog ikke garantere, at der ikke findes fejl, eller at indholdet af oplysningerne holdes permanent opdateret

Informationssikkerhed og dit ansvar

Sikkerheden og fortroligheden af dine personlige oplysninger afhænger også af dig. Ved at registrere dig på dette websted modtager du et brugernavn og en adgangskode. I henhold til vores sikkerhedsforanstaltninger har du ansvaret for at opretholde fortroligheden af adgangskoden og brugernavnet for at få adgang til vores websted samt de handlinger, der er udviklet i det.

Vi har ingen måde at verificere identiteten af dem, der får adgang til webstedet, så vi er ikke ansvarlige, hvis din adgangskode eller brugernavn bruges af en anden person. I dette tilfælde bedes du straks sende os en e-mail til [email protected] for at underrette os om uautoriseret brug af din adgangskode eller dit brugernavn. Vi har ret til at deaktivere enhver brugeridentifikation eller adgangskode, hvis du ikke overholder vilkårene heri eller i vilkårene og betingelserne på dette websted.

JOBANSØGNINGER, CV’er

Ansøgeren bemyndiger ENERGY NORDIC til at analysere de dokumenter, de sender, alt det indhold, der kan være direkte tilgængeligt via søgemaskiner (f.eks. Google), de profiler, de opretholder på professionelle sociale netværkssider, såsom LinkedIn og lignende, de data, der er opnået i optagelsesprøverne og oplysninger, som de videregiver under arbejdssamtalen med henblik på at vurdere deres kandidatur og hvis det er relevant, tilbyde dem en stilling. Hvis kandidaten ikke vælges, kan ENERGY NORDIC opbevare deres CV for at medtage det i fremtidige tilbud, medmindre kandidaten udtrykker deres ønsker om det modsatte.

Når du sender en jobansøgning eller dit CV, accepterer du, at vi bruger dine personlige data, som du har givet eller sendt til os, herunder dit curriculum vitae, til at vi kan overveje, verificere og evaluere i forhold til jobmulighederne i vores virksomhed. Hvis du ikke kvalificerer dig til jobbet, vil dine data blive fjernet fra vores database.

FORTROLIGHED AF DINE OPLYSNINGER

Vi vil ikke dele eller videregive fortrolige oplysninger med tredjeparter, medmindre det har udtrykkelig tilladelse fra dataejerne, eller når det er påkrævet af retslig eller juridisk orden eller for at beskytte virksomhedens intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder.

UNDERRETNING AF MINDREÅRIGE

De TJENESTER, der tilbydes på ENERGY NORDIC Portal, er udelukkende beregnet til myndige. I tilfælde af at ENERGY NORDIC organiserer salgsfremmende aktiviteter, hvor indsamling af personoplysninger, der tilhører mindreårige, kan forekomme, skal ENERGY NORDIC altid anmode om forældrenes godkendelse, så mindreårige kan få adgang til tjenesterne og så deres personoplysninger kan gøres til genstand for den automatiserede behandling.

COOKIES

Websitet bruger cookies til at skelne dig fra andre brugere. Disse statistiske oplysninger identificerer dig ikke personligt og bruges udelukkende til administrative formål. Gennem disse oplysninger kan vi kende vores brugeres handlinger og browsermønstre, hvilket giver os mulighed for at forbedre vores websted. For at få adgang til detaljerede oplysninger om de cookies, der bruges på webstedet, og de formål, som vi bruger dem til, se vores Politik om cookies.

VORES HJEMMESIDE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Brug og / eller gengivelse af alt indhold på denne webside, og især kommercielle navne, handelsnavne, industrielle designs, design, tekster, fotografier, grafik, logoer, ikoner, software og andre tegn, der er modtagelige for industriel og kommerciel brug, er forbudt uden udtrykkeligt samtykke fra virksomheden.

Vi vil ikke være ansvarlig for krænkelser af intellektuel eller industriel ejendomsret fra tredjeparter, der kan opstå som følge af optagelse på hjemmesiden af varemærker, handelsnavne, industrielle design, patenter, design, tekster, fotografier, grafik, logoer, ikoner eller software tilhørende tredjeparter, der, når de inkluderer dem på hjemmesiden, har erklæret, at de er titelejere af det samme.

Brugeren forpligter sig til at bruge indholdet på hjemmesiden på en bevidst, korrekt og lovlig måde og forpligter sig til at:

 • Ikke bruge indholdet til formål eller virkninger, der strider mod loven, den offentlige moral og god skik eller offentlig orden.
 • Ikke at reproducere, kopiere, distribuere, tillade offentlig adgang ved hjælp af nogen form for offentlig kommunikation, omdanne eller ændre indholdet, medmindre det har den tilsvarende tilladelse fra ejeren af titlen.
 • Ikke bruge indholdet på hjemmesiden til at sende reklame, kommunikation med henblik på direkte salg eller til andre kommercielle formål, uopfordrede meddelelser adresseret til en flerhed af mennesker uanset deres formål, samt afstå fra markedsføring eller på ingen måde videregive sådanne oplysninger.

LOVVALG OG JURISDIKTION – TVISTER

Brug og indgåelse af kontrakter via dette websted er reguleret af spansk lov. For at løse enhver tvist, der måtte opstå med hensyn til dens gyldighed, udførelse, overholdelse eller løsning (hel eller delvis), skal sager forelægges domstolene (Juzgados) i Fuengirolas jurisdiktion. Denne kontrakt betragtes som det komplette og integrerede udtryk for aftalen mellem ENERGY NORDIC og brugeren. Brug af portalen giver status som ‘bruger’ og betyder fuld og uforbeholden accept af hver eneste af de bestemmelser, der er inkluderet i denne fortrolighedspolitik og juridiske meddelelse.

I tilfælde af uenighed vil begge parter forsøge at nå frem til en mindelig aftale. Hvis dette ikke er muligt, vil domstolene i Malaga have kompetence til at forene sagen, og parterne vil ikke have brug for nogen anden jurisdiktion med henblik på retssager.

VARIGHED OG OPSIGELSE – OPDATERINGER

Leveringen af portaltjenesterne og andre tjenester har i princippet ubegrænset varighed. ENERGY NORDIC har dog tilladelse til at suspendere eller overveje at afslutte leveringen af portaltjenesten til enhver tid, uden at det berører det, der er fastsat med hensyn til de tilsvarende særlige betingelser. Når det med rimelighed er muligt, skal ENERGY NORDIC give forudgående meddelelse om opsigelse eller suspension af leveringen af portaltjenesten og de andre tjenester.

Vilkårene i denne juridiske meddelelse og fortrolighedspolitik kan ændres til enhver tid, og nævnte ændringer træder i kraft fra det øjeblik, de offentliggøres på dette websted. Hvis du bruger denne webside efter offentliggørelsen af enhver ændring foretaget i denne juridiske meddelelse og fortrolighedspolitik, anses du for at have accepteret vilkårene i den ændrede juridiske meddelelse og fortrolighedspolitik. Vi foreslår, at du tjekker denne side med jævne mellemrum.

Opdateret marts 2021

RETSGRUNDLAG
1) Identifikation.

Denne juridiske meddelelse regulerer brugen af hjemmesiden https://energynordic.com/es/ (herefter internettet), som er ejer Nordica Nordica Gas y Electricidad S.L.U. (herefter ejer af internettet).

Webejeren informerer dig i overensstemmelse med lov 34/2002 af 11. juli om informationstjenester og elektroniske handelstjenester, at:

● Dens sociale betegnelse er: Nordic Energia Gas y Electricidad S.L.U.
● Dets kommercielle navn er: Nordic Energia Gas y Electricidad S.L.U.
● Din CIF er: B9003886
● Dit registrerede kontor er i: Higueras del Lagarejo Street No. 6, Las Lagunas, (Malaga), CP 29651.
● Registreret i handelsregistret af: Malaga, bind 5804, folio 51, bog, ark ma-148902

For at kommunikere med os stiller vi forskellige kontaktmidler til rådighed, som vi beskriver nedenfor:

● Telefon: 627892753
● E-mail: [email protected]

Alle meddelelser og kommunikation mellem brugerne og ejeren af internettet vil blive betragtet som effektive til alle formål, når de udføres via post eller andre midler til det ovenfor anførte.

2) Brugere.

Adgang til og / eller brug af denne portal af ejeren af internettet, skaberen af webstedet, tilskriver brugerens tilstand, som han accepterer, fra nævnte adgang og / eller brug, de generelle brugsbetingelser, der afspejles her. Ovennævnte betingelser vil være gældende uanset de generelle kontraktbetingelser, der i deres tilfælde er obligatoriske.

3) Brug af portalen.

Webstedet og dets tjenester er gratis og gratis, men ejeren af webstedet betinger brugen af nogle af de tjenester, der tilbydes på sit websted, til den tidligere udfyldelse af den tilsvarende formular for at blive bruger af portalen.

Brugeren garanterer ægtheden og aktualiteten af alle de data, der kommunikerer til
Webejer og vil være eneansvarlig for falske demonstrationer eller

unøjagtig gør du.

Brugeren forpligter sig udtrykkeligt til at gøre korrekt brug af webejerens indhold og tjenester og ikke bruge dem til blandt andet:

til. Udbrede indhold, kriminelt, voldeligt, pornografisk, racistisk, fremmedfjendsk, stødende, terrorundskyldning eller generelt i strid med loven eller den offentlige orden.
b. Indtast computervirus, eller udfør handlinger, der kan ændre, ødelægge, afbryde eller generere fejl eller skade på elektroniske dokumenter, data eller fysiske og logiske systemer hos webejeren eller tredjeparter; samt hindre andre brugeres adgang til webstedet og deres tjenester gennem masseforbrug af computerressourcer, hvorigennem webstedet ejer sine tjenester.
c. Prøv at få adgang til andre brugeres e-mail-konti eller begrænsede områder af computersystemerne på internettet eller tredjeparter og, hvor det er relevant, udtrække oplysninger.
d. Overtræde intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder samt krænke fortroligheden af oplysningerne på internettet eller tredjeparter.
og. Erstatte identiteten af en anden bruger, offentlige myndigheder eller en tredjepart.
F. Reproducere, kopiere, distribuere, stille til rådighed eller på anden måde kommunikere offentligt, omdanne eller ændre indholdet, medmindre tilladelsen til de tilsvarende rettigheder er tilgængelig, eller dette er lovligt tilladt.
g. Indsamle data med reklameformål og til at sende reklamer af enhver art og kommunikation til salg eller andre af kommerciel karakter uden at formidle din efter anmodning eller samtykke.

4) Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Webejeren ønsker at informere brugerne og klienterne på sit websted, den politik, der udføres vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger for de mennesker, der frivilligt bruger kontaktformularerne til at kontakte ejeren af internettet samt adgang til deres egen side, der involverer kommunikation af deres personlige data til ejeren af internettet.

A.- Identifikation af den person, der er ansvarlig for behandlingen.

Ejeren af internettet, der er forsynet med CIF-B9003886, informerer brugeren og klienten på sit websted om eksistensen af en fortegnelse over automatiserede personoplysningsaktiviteter kaldet klienter, hvor de personoplysninger, som brugeren og klienten indsamles og gemmes De kommunikerer for at administrere deres ansøgning.

B.- Opdatering af politikker.

Webejeren vil uden forudgående varsel ændre denne fortrolighedspolitik, forudsat at det er nødvendigt at tilpasse den til enhver lovgivningsmæssig, lovgivningsmæssig, jurisprudentiel, administrativ eller for at tilpasse nævnte politik til instruktionerne udstedt af agenturet udstedt af agenturet Databeskyttelse eller legitimt formål med enhver ændring af denne politik, uanset ovenstående, vil blive offentliggjort og advaret på webejerens websted.

For alt det ovenstående anbefaler ejeren af internettet brugerne den periodiske læsning af disse politikker for at kende de ændringer, der udføres i dem.

C.- Formålet med aktivitetsregistret.

Ejeren af internettet anmoder ikke på deres hjemmeside om data til internetbrugere, der besøger det, undtagen blot at identificere data, derfor kan brugerens kommunikation af personoplysninger til ejeren af internettet via sin hjemmeside kun Det forstås, at det vil finde sted, når de frivilligt bruger kontaktformularen eller anden kommunikationsformular til at kontakte webejeren, Da databehandlingen i disse tilfælde er uundgåelig og implicit for kommunikationssystemet. I disse tilfælde og dem, der er beskrevet i det følgende afsnit, informerer enheden kunden om, at databehandlingen udføres med følgende formål: udføre alle bestræbelser i forbindelse med udarbejdelse af budgetter, indgåelse af kontrakter og levering af tjenester fra ejeren af internettet, til det firma, som det tilhører, eller hvor det er relevant til den interesserede part, der anmoder om det. Samt deltage i og besvare de modtagne meddelelser og meddelelser om kommerciel prospektering for at holde brugerne af eventuelle kampagner informeret.

D.- Samtykke.

Det rapporteres, at når brugeren ikke opretholder kommercielle forbindelser med ejeren af internettet og sender en e-mail eller kommunikation til webejeren, der angiver andre personlige data, vil brugeren give deres gratis, utvetydige samtykke, utvetydigt, specifikt, informeret og udtrykkeligt til behandling af dine personlige data af ejeren af internettet, med de formål, der er etableret ovenfor, samt at deltage i din kommunikation eller sende dokumentation.

Til samme formål informerer webejeren om, at hvis klienten sender en e-mail eller kommunikerer til ejeren af hjemmesiden sine personlige data på grund af den stilling, han indtager i et firma, enten som administrator, leder, repræsentant og // Eller enhver anden stilling som kontaktperson i virksomheden, vil det blive forstået, at sådan kommunikation indebærer levering af deres gratis, Utvetydigt, specifikt, informeret og udtrykkeligt samtykke til behandling af deres personoplysninger af ejeren af internettet med de tidligere etablerede formål.

E.- Identifikation af de modtagere, for hvilke ejeren af hjemmesiden er planlagt til at udføre opgaver eller adgang til data på vegne af tredjepart.

Webejeren har kun realisering af opgaver eller datakommunikation, der på grund af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og organisk lov 3/2018 af 5. december om beskyttelse af personoplysninger og garanti for digitale rettigheder (i det følgende RGPD) skal udføre deres forpligtelser med offentlige myndigheder, agenturer eller personer, der er direkte relateret til ejeren af internettet, i tilfælde, der kræves i henhold til gældende lovgivning i hvert emne og til enhver tid eller i de tilfælde, hvor det udtrykkeligt har givet samtykke.

På samme måde informerer webejeren brugeren om, at enhver anden overførsel af data, der skal foretages, vil blive informeret, når RGPD leveres, udtrykkeligt og utvetydigt informere ham om modtagerne af oplysningerne, om Formålet med hvilke dataene vil blive tildelt, og arten af de tildelte data, eller, hvor det er relevant, når GDPR fastlægger det, vil der tidligere blive anmodet om det specifikke og informerede utvetydige samtykke til brugeren.

Webejeren informerer dog brugeren og klienten om, at enhver behandling af personoplysninger er underlagt gældende lovgivning i Spanien med hensyn til databeskyttelse, der er oprettet ved GDPR og dens supplerende og udviklingsbestemmelser. I denne forstand er webejeren kun ansvarlig og garanterer fortroligheden af personlige data, der anmoder brugeren via hjemmesiden.

F.- Datakvalitet.

Webejeren advarer brugeren, som bortset fra eksistensen af en lovligt oprettet repræsentation, ingen bruger kan bruge en anden persons identitet og kommunikere deres personlige data, så brugeren skal til enhver tid huske på, at han kun kan inkludere personlige data, der svarer til din egen identitet, og som er tilstrækkelige, relevant, aktuel, præcis og sand. Til dette formål er brugeren eneansvarlig for eventuelle skader, direkte og / eller indirekte, der forårsager tredjeparter eller ejeren af internettet, for brugen af en anden persons personlige data eller deres egne personlige data, når de er falske, fejlagtige, ikke aktuelle, upassende eller uforskammede. På samme måde vil brugeren, der bruger personoplysninger fra en tredjepart, reagere på denne af oplysningsforpligtelserne, der er fastsat i GDPR, når personoplysninger ikke er indsamlet fra den interesserede part, og / eller konsekvenserne af ikke at have informeret ham.

G.- Udøvelse af retten til adgang, berigtigelse, begrænsning af behandling, portabilitet, annullering, indsigelse mod behandlingen og tilbageholdelse af dataene.

Webejeren informerer brugeren om muligheden for at udøve deres adgangsrettigheder, berigtigelse, begrænsning af behandling, portabilitet, modstand mod behandling og undertrykkelse af deres data samt retten til at indgive et krav til kontrolmyndigheden ved hjælp af et brev rettet. til ejeren af internettet på følgende adresse: Calle Higueras del Lagarejo nr. 6 eller pr. post adresseret til [email protected], i begge tilfælde vedhæftet sit ID eller identitetskort.

H.- Brug af formularer til indsamling af personoplysninger.

I de eksisterende kontaktformularer på nettet, hvor personoplysninger indsamles, skal brugeren udtrykkeligt og inden afsendelse af dem acceptere og viden om privatlivspolitikken ved at udfylde afkrydsningsfeltet ” Jeg har læst og accepterer privatlivspolitikken “, Og hvis indhold du kan få adgang til via det vedhæftede link, som denne juridiske meddelelse sender dig. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret af brugeren, sendes dataene i formularerne ikke.

I.- Sikkerhedsforanstaltninger vedtaget i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Webejeren informerer brugeren om, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR har vedtaget de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er nødvendige for at garantere sikkerheden af personoplysninger og undgå ændring, tab, behandling eller adgang Autoriseret i betragtning af teknologiens tilstand, arten af de lagrede data og de risici, de udsættes for. Webejeren garanterer også brugeren at opfylde tavshedspligten med hensyn til brugernes personlige data og pligten til at gemme dem.

J.- Flere oplysninger om privatlivspolitik.

Hvis du ønsker at få flere oplysninger om vores privatlivspolitik, kan du klikke på følgende link på vores hjemmeside (for at registrere link til det andet lag privatlivspolitik, som vi henviser til)

5) Intellektuel og industriel ejendomsret.

I henhold til bestemmelserne i gældende lovgivning, der regulerer intellektuel ejendomsret, er reproduktion, distribution og offentlig kommunikation udtrykkeligt forbudt, herunder dens måde at stille til rådighed, af hele eller en del af indholdet, såsom tekster, fotografier, grafik, billeder, ikoner, teknologi, software samt dets grafiske design og kildekoder, på dette websted til kommercielle formål i

Enhver support og med tekniske midler uden tilladelse fra webejeren. Alt indhold på webstedet udgør et værk, hvis ejendom tilhører ejeren af internettet, uden at blive forstået som brugeren ingen af udnyttelsesrettighederne over dem, ud over det strengt nødvendige for korrekt brug af internettet.

Kort sagt kan brugere, der får adgang til dette websted, visualisere indholdet og i givet fald foretage autoriserede private kopier, forudsat at de reproducerede elementer ikke efterfølgende overføres til tredjepart, og de installeres heller ikke på servere, der er forbundet til netværk, og de er heller ikke underlagt nogen kommerciel udnyttelse.

Ligeledes ejes alle mærker, kommercielle navne eller særpræg af enhver art, der vises på webstedet, af webejeren uden at blive forstået, at brugen eller adgangen til de samme attributter nogen ret til brugeren på dem.

Etableringen af en hyperlace indebærer under ingen omstændigheder eksistensen af relationer mellem ejeren af hjemmesiden og ejeren af hjemmesiden, hvor den er etableret, eller accept og godkendelse af ejeren af hjemmesiden af dens indhold eller tjenester. De, der har til hensigt at etablere en hyperlace, skal tidligere anmode om skriftlig tilladelse fra ejeren af hjemmesiden. Under alle omstændigheder vil hyperlace kun give adgang til home-to eller hjemmeside på vores hjemmeside, det skal også afstå fra at gøre falske, unøjagtige eller forkerte manifestationer eller indikationer om ejeren af internettet, eller omfatte ulovligt indhold, i strid med god skik og offentlig orden. Webejeren er ikke ansvarlig for den brug, som hver bruger giver til de materialer, der stilles til rådighed på dette websted, eller de handlinger, der udføres baseret på dem.

6) Udelukkelse af garantier og ansvar.

Indholdet på dette websted er af generel karakter og har et rent informativt formål uden fuldt ud at garantere adgang til alt indhold eller dets udtømmelighed, korrektion, gyldighed eller aktualitet eller dets egnethed eller anvendelighed til et specifikt mål.

Ejeren af internettet udelukker, så vidt retssystemet tillader ethvert ansvar for skader af enhver art, der stammer fra:

til. Umuligheden af adgang til webstedet eller manglen på sandfærdighed, nøjagtighed, udmattelse og / eller aktuelt indhold samt eksistensen af laster og mangler ved alle former for indhold, der transmitteres, formidles, lagres, stilles til rådighed, som det er blevet tilgået via webstedet eller de tilbudte tjenester.
b. Tilstedeværelsen af vira eller andre elementer i indholdet, der kan medføre ændringer i computersystemer, elektroniske dokumenter eller brugerdata.
c. Manglende overholdelse af love, god tro, offentlig orden, trafikanvendelser og

præsentere juridisk meddelelse som følge af forkert brug af hjemmesiden. I særdeleshed, og som en eksemplificerende måde, er ejeren af hjemmesiden ikke ansvarlig for handlinger fra tredjeparter, der krænker intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder, æresrettigheder, personlig, familie- og billedbeskyttelse selv samt reglerne om illoyal konkurrence og ulovlig reklame.

7) Ændring af disse betingelser og varighed.

Webejeren kan til enhver tid ændre de betingelser, der er fastlagt her, og offentliggøres behørigt som her. Gyldigheden af ovennævnte betingelser vil være baseret på deres eksponering og vil være i kraft, indtil de ændres af andre behørigt offentliggjorte.

8) Links.

Webejeren fralægger sig ethvert ansvar for de oplysninger, der ligger uden for dette websted og ikke administreres direkte af vores webmaster. Funktionen af de links, der vises på dette websted, udelukkende for at informere brugeren om eksistensen af andre kilder, der sandsynligvis vil udvide indholdet, der tilbydes af dette websted. Webejeren garanterer eller er ikke ansvarlig for driften eller tilgængeligheden af linkede websteder. Hverken foreslår, inviterer eller anbefaler at besøge dem, så han er ikke ansvarlig for det opnåede resultat. Webejeren er ikke ansvarlig for tredjeparts etablering af hyperlinks.

9) Ret til udelukkelse.

Ejeren af webstedet forbeholder sig ret til at nægte eller tilbagetrække adgang til portalen og / eller tjenester, der tilbydes uden behov for egen instans eller en tredjepart, til de brugere, der ikke overholder disse generelle betingelser for brug af portalen.

10) Generelt.

I tilfælde af at en bruger eller tredjepart mener, at der er fakta eller omstændigheder, der afslører den ulovlige karakter af brugen af indhold og / eller udførelsen af enhver aktivitet på de websider, der er inkluderet eller tilgængelige via webstedet, skal den sende en meddelelse til webejeren, identificere korrekt, specificere de påståede overtrædelser og udtrykkeligt erklære og under sit ansvar, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige.

11) Publikationer.

De administrative oplysninger, der gives via webstedet, erstatter ikke den lovlige offentliggørelse af love, forskrifter, planer, generelle bestemmelser og love, der formelt skal offentliggøres i de offentlige forvaltningers officielle aviser, som

De udgør det eneste instrument, der attesterer dets ægthed og indhold. De oplysninger, der er tilgængelige på dette websted, skal forstås som vejledende.

12) Gældende lov og jurisdiktion.

Disse betingelser vil blive styret eller fortolket i henhold til spansk lovgivning i det, der ikke udtrykkeligt er etableret. Udbyderen og brugeren accepterer at indsende enhver kontrovers, der måtte opstå som følge af levering af produkterne eller tjenesterne, der er underlagt disse betingelser, til domstolene og domstolene i brugerens hjem.

I tilfælde af at brugeren har deres bopæl uden for Spanien, giver udbyderen og brugeren udtrykkeligt afkald på ethvert andet forum og underkaster sig domstolene og domstolene i webejerens bopæl.