Regeringen godkender en ny ‘energisikkerhedsplan’ med foranstaltninger til at spare mere gas

Spaniens regering har forelagt Ministerrådet den såkaldte ”
Plan Más Seguridad Energética”
(“mere energisikkerhedsplan”), hvormed den har til formål at fremme besparelsesforanstaltninger til overholdelse af Kommissionen, men også at sætte dagsordenen for de kommende år. Mange af forslagene afventer imidlertid den lovgivningsmæssige udvikling, og de fleste af forslagene i denne plan vil i bedste fald tage flere uger at komme i gang. Regeringen vil også fokusere på, hvordan man kan vise mere solidaritet med andre europæiske lande samt større beskyttelse af de sårbare.

I Ministerrådet godkendte regeringen den såkaldte Plan + energisikkerhed med det formål at beskytte forbrugerne, især de mest sårbare, reducere gasforbruget og øge solidaritetsindsatsen med andre europæiske lande.

Denne plan indeholder hverken mere eller mindre end 73 foranstaltninger i seks store blokke.

Indtil videre, og så vidt kilder i ministeriet for økologisk omstilling har kunnet fortælle, er disse Vigtigste foranstaltninger, som tilsammen vil medføre besparelser i gasforbruget på mellem 5,1 % og 13,5 % af den nationale efterspørgsel, og kun i perioden fra august i år til marts 2023.

1.- Beskyttelse af sårbare personer

Ud over de foranstaltninger, der allerede er vedtaget, har regeringen til hensigt at give større dækning for både elektricitet og termisk social bonus. Det vides endnu ikke på hvilke betingelser, og de håber at godkende det så hurtigt som muligt. Målet er, at denne foranstaltning skal beskytte en stadig større del af befolkningen.

2.- Besparelser i nabolaget for fælleskedler

Regeringen har til hensigt at levere en løsning til de kvartersamfund, der har samfundskedler og derfor ikke kan drage fordel af de rabatter, der tilbydes af den regulerede gastarif TUR.

Ifølge regeringens skøn lever 1,6 millioner husstande i denne situation. Forordningen forventes at blive godkendt snart for at gennemføre denne foranstaltning, før varmelegemerne tændes.

3.- Soltage og egetforbrug

Regeringen vil øge tilskuddene til egetforbrug med ca. 500 millioner euro, der skal fordeles mellem de selvstyrende regioner, især hvor der er størst efterspørgsel. Den vil også godkende en forhøjelse til 500 meter for den grænse, hvor produktionsanlægget kan etableres i forhold til forbrugsstedet.

Ministeriets kilder er meget tilfredse med de fremskridt, der gøres i installationshastigheden for egetforbrug i Spanien, hvor det forventes at lukke i 2022 med 4,5 GW tilsluttet. Derudover ønsker de også at fremme fælles egetforbrug og skabe figuren af den kollektive egetforbrugschef. Alle disse foranstaltninger vil blive udviklet i den nærmeste fremtid.

4.- Opsparingsplaner i administrationen og store virksomheder

Regeringen vil udarbejde en energibesparelsesplan, som alle offentlige forvaltninger vil være forpligtet til at overholde. Til dette formål vil der blive oprettet en platform, der afspejler de foranstaltninger, der er vedtaget i hver selvstyrende region eller byråd, der sender dokumentationen til ministeriet. De har indtil den 1. december til at udarbejde deres energispareplan.

Regeringen har også til hensigt at tilskynde store spanske virksomheder til at tilslutte sig denne plan og udarbejde deres egen plan for energibesparelser og effektivitetsforanstaltninger og offentliggøre dem. Målet er at udbrede kendskabet til og udbrede kendskabet til både foranstaltningerne og de succeser, der er opnået med dem.

5.- Nye og mere gennemsigtige regninger

En anden af planens vigtigste foranstaltninger er, at forbrugerne vil drage fordel af større gennemsigtighed i både el- og gasregninger. Med henblik herpå er det planen hurtigst muligt at godkende, hvordan private forbrugere kan informeres om, hvad andre naboer med en lignende profil i dit nabolag forbruger.

Desuden vil energileverandørerne være forpligtet til at oplyse forbrugerne om deres regninger med anbefalinger om, hvordan de kan forbruge mindre energi i hjemmet. Alt dette vil blive etableret i både el- og gasregninger, og målet er at godkende den lovgivningsmæssige udvikling så hurtigt som muligt.

6.- Skattelettelser

Ud over de allerede bebudede momsnedsættelser på el- og gasregninger arbejder regeringen på, hvordan der kan etableres en række skattelettelser for de skatteydere, der mest fremmer energiomstillingen gennem deres handlinger.

For eksempel, hvis du formår at spare en vis mængde energi, kan du drage fordel, eller hvis du skal installere en varmepumpe i stedet for at beholde dit gasfyr osv.

Energi- og finansministerierne arbejder sammen om at godkende disse fradrag så hurtigt som muligt og tilskynde til ændringer og større energiafhængighed.

7.-Offentlig finansiering af SMV’er

For de små og mellemstore virksomheder, der ønsker at etablere energibesparende foranstaltninger, ønsker at skifte deres kedler eller træffe andre foranstaltninger for at reducere energiforbruget, vil regeringen stille det såkaldte grønne kit til rådighed gennem ICO for at finansiere denne type foranstaltninger i SMV-sektoren.

8.- Mere støtte til industrien

Dette er en anden vigtig foranstaltning i planen, så industrien føler støtte. For det første er der flere foranstaltninger, hvoraf de vigtigste er: udvidelse af ERHA, vedvarende energi, grøn brint og lagringsbudget med 1 mia. EUR.

Inden for denne pakke på 1 milliard skal IPCEI styrkes inden for fotovoltaisk solenergi med den nye solpanelfabrik annonceret.

Derudover vil der blive godkendt en ny tilladelse til dekarbonisering af industrien, som er ved at blive færdiggjort af industriministeriet og snart vil blive annonceret.

9.- Mere fleksibilitet i planlægningen af elsystemet

Regeringen vil ikke vente så længe med at opdatere energiplanlægningen af elsystemet, som det har været tilfældet hidtil. De ønsker, at det skal være meget mere fleksibelt på grund af sektorens behov og ønsker derfor at begynde at arbejde på at opdatere det fra næste januar.

10.- Mere solidaritet med EU

Spanien skal hjælpe sine europæiske partnere så meget som muligt, og derfor vil regeringen maksimere alle sine energiinfrastrukturer. Med hensyn til gas vil den virtuelle LNG-rørledning mellem Barcelona og Livorno øge eksporten til Italien med 3 %. Det vil også øge den nuværende gaskapacitet, der eksporteres til Frankrig gennem VIP-pyrenæerne, med 18 %, og fra begyndelsen af 2023 vil Gijón-forgasningsanlægget blive sat i drift, hvilket vil øge Spaniens kapacitet til at eksportere LNG-tankskibe til andre europæiske havne.

Skriv et svar

My Page

Login here - User access
If you want to consult bills before September 2020, contact us through: