Program: Energy Nordics henvisningsprogram.
Henviser: En eksisterende kunde hos Energy Nordic, der deltager i programmet.
Ansat: Det medlem, der henvises.
Unikt link: En webadresse, der er unik for hver henviser.
Bruger: Enkeltpersoner eller virksomheder, der får adgang til eller bruger programmet enten som henvisende eller som rekrutter, henvist til Energy Nordics tjenester, og brugen af ‘bruger’ eller ‘dig’ er en henvisning til den ene eller begge afhængigt af konteksten.
Belønning: Det belønningsbeløb, vi tilbyder under programmet. Belønningen varierer fra kampagne til kampagne. Den aktive belønning for en henvisende vises på vedkommendes dashboard for personlige henvisninger.
Tilmeldingsdato: Den dato, hvor rekrutteren tilmelder sig webstedet ved hjælp af et henvisningslink og fortæller os, at de ønsker at skifte deres energiforsyning til Energy Nordic.
Skiftedato: Den dato, hvor Energy Nordic begynder at levere elektricitet eller andre tjenester til rekrutteringen.

Programmets berettigelse og gennemførelse

Henviseren og rekrutteren modtager hver en belønning, når rekrutteren med succes skifter deres energiforsyning til Energy Nordic, underlagt disse betingelser.
Du skal være over 18 år for at være henvisende eller ansat. Hvis du henviser på vegne af en virksomhed, har Energy Nordic ret til at beslutte, om din virksomhed er berettiget til at deltage i programmet.
Rekrutten accepterer, at deres navn, årlige besparelse på energiregningen kan deles med henviseren.
Henvisere skal være eksisterende Energy Nordic-kunder. Rekrutter må ikke allerede have tilmeldt sig Energy Nordic eller være et eksisterende medlem, der allerede er leveret til Energy Nordic, eller medlem af Energy Nordic i de foregående 12 måneder ved hjælp af nogen e-mail-adresse eller alias.
Rekrutteringen skal bruge henviserens unikke link til at skifte energiforsyning til Energy Nordic på energynordic.com. Energy Nordic er ikke ansvarlig, når links citeres eller deles forkert. Henvisninger, der gøres krav på med tilbagevirkende kraft, eller for forkerte links, er ikke kvalificerede og vil ikke blive belønnet.
En henvisende eller rekrutteret modtager ikke mere end én belønning pr. ejendom.
Hvis rekrutteren annullerer deres aftale med Energy Nordic inden skiftedatoen, annulleres deres belønning og henviserens belønning også.
Vi sender en e-mail til henviseren, når en rekruttering har tilmeldt sig, på tilmeldingsdatoen og igen, når belønningen er optjent.
Hvis rekrutten eller henviseren har en elkreditmåler, leveres belønninger som kredit på deres konto på skiftedatoen. Dette er normalt 21 dage efter tilmeldingsdatoen. Hvis brugeren har en el-forudbetalingsmåler, leveres belønninger via en tredjepartsbetalingsudbyder. Dette er normalt kort tid efter den første vellykkede elpåfyldning.
Henvisere kan tilbyde yderligere belønninger til rekrutter, så længe det er klart, at den ekstra belønning udelukkende er henviserens ansvar og ikke Energy Nordics ansvar.
Henvisningsbelønninger kan ikke overføres, og de kan ikke auktioneres, handles, byttes eller sælges. Hvis vi stopper henvisningsprogrammet, betragtes belønninger, der er tilføjet som kredit til brugerens konto, som betalt. Hvis vi annullerer en kundes konto af en eller anden grund, vil de blive refunderet eventuelle belønninger, der allerede er betalt, men vil ikke modtage nogen belønninger, der stadig behandles.
Denne aftale gælder for enhver belønning, der annonceres på Energy Nordics websted. Derudover gælder eventuelle specifikke eller personlige belønninger, vi kører, når du tilmelder dig programmet.

Fremme af unikke links

Unikke links bør ikke anvendes af professionelle udlejere eller virksomheder, der ikke har legitime forretningsinteresser (f.eks. vil en virksomhed, der er oprettet udelukkende for at drage fordel af programmet, ikke få lov til at deltage).
Du skal gøre det klart, når du henviser, at det er en personlig anbefaling, og at du ikke repræsenterer Energy Nordic eller nogen Energy Nordic-medarbejder, når du promoverer dit unikke link.
Ingen betalt annoncering af unikke links er tilladt på tværs af søgemaskiner eller sociale medieplatforme.
Vi har en spampolitik uden tolerance.
Når du deler et henvisningslink, enten online, via e-mail eller på tryk, må du kun dele det på en personlig måde, der er passende med venner, kolleger, medarbejdere, kunder og familiemedlemmer. For eksempel er massedistribution, distribution til fremmede, udstationering af unikke links på online markedspladser som Amazon eller Ebay eller enhver anden promovering af et unikt link på en måde, der ligner “spam”, udtrykkeligt forbudt.
Hvis du sender en e-mail-adresse til Energy Nordic, og den ikke er din, skal du have forudgående samtykke fra ejeren af e-mail-adressen.
Hvis du promoverer dit henvisningslink via e-mail, skal du overholde loven – herunder antispamlovgivningen. Hvis du ikke overholder loven, og der træffes retssager mod dig, skal du kompensere Energy Nordic for eventuelle omkostninger og udgifter, vi måtte skulle betale som følge af denne retssag.
Unikke links må ikke slås op eller deles på anmeldelsesplatforme, herunder Trustpilot og Google-anmeldelser. Dette er for at beskytte integriteten af anmeldelser. Du må ikke bruge Energy Nordics brand til at promovere unikke links, selvom du muligvis linker til Energy Nordics websted eller konti på sociale medier.
Unikke links må ikke postes eller deles som svar på Energy Nordics platforme eller Energy Nordic-profiler på andre platforme. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, Energy Nordic Community og Energy Nordic sociale mediesider. Dette er for at sikre, at disse platforme forbliver et sted for deres tilsigtede indhold og diskussioner.
Unikke links kan deles på Energy Nordic-platforme, når en ikke-Energy Nordic-klient har bedt om et unikt link.

Yderligere forpligtelser

Brugere er ansvarlige for eventuelle skattemæssige konsekvenser som følge af at modtage en belønning.

Energy Nordic-programmets skøn

Energy Nordic forbeholder sig ret til at verificere henvisere og rekrutter og bede om bevis for berettigelse.
Vi forbeholder os ret til at suspendere dig fra programmet, hvis vi beslutter, at dine henvisningsmetoder er upassende.
Vi har ingen forpligtelse til at overvåge det indhold, der deles af personer, der henviser til Energy Nordic. Men vi kan kontrollere indholdet og blokere e-mails, fjerne indhold eller forbyde folk at henvise, hvis vi mener, at det indhold, de deler, er upassende.
Energy Nordic kan fjerne indlæg, der deles på vores samfund, sociale medier eller anmeldelsesplatforme, hvis de overtræder disse vilkår.
Hvis vi har brug for at undersøge en henvisningsbelønning, kan der være en forsinkelse i udbetalingen af den. Vi kan også nægte at betale en henvisningsbelønning, hvis vi mener, at det er svigagtigt, mistænkeligt, i strid med denne aftale, eller hvis vi mener, at det kan medføre, at der anlægges sag mod os, vores datterselskaber, associerede selskaber eller nogen af deres respektive officerer, direktører, medarbejdere, repræsentanter og agenter.
Vores beslutning om, hvorvidt en bruger er berettiget til en belønning eller ej, er endelig og bindende.

Suspension af henvisningsprogrammet

Energy Nordic kan til enhver tid suspendere din belønningskonto, hvis du overtræder denne aftale.
Hvis vi suspenderer din bonuskonto af en eller anden grund, kan vi nægte at betale belønninger for eventuelle henvisninger under suspensionen.
Energy Nordic kan til enhver tid suspendere programmet af en eller anden grund.