Energy Nordic Vilkår & Betingelser

Disse vilkår og betingelser (vilkårene) (sammen med de dokumenter, der henvises til i det) er de vilkår for brug, hvormed du kan gøre brug af dette websted https://energynordic.com (webstedet), hvad enten det er som gæst eller registreret bruger. Brug af webstedet omfatter adgang til, browsing eller registrering for at bruge webstedet eller et af dets underdomæner, herunder indhold, funktionalitet eller tjenester, der tilbydes på eller via webstedet. Læs disse vilkår omhyggeligt, før du begynder at bruge webstedet, da disse gælder for din brug af webstedet.

Ved at bruge hjemmesiden bekræfter du, at du accepterer disse vilkår, og at du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du straks forlade webstedet og afstå fra at bruge det.

Andre gældende vilkår

Disse vilkår henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af webstedet:

Vores fortrolighedspolitik, som beskriver de vilkår, hvormed alle personlige data, der indsamles fra dig, eller som du giver, behandles. Du skal læse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som indeholder vigtige oplysninger om brugen af dine personoplysninger, andre oplysninger om dit privatliv og vores sikkerhedsprocesser og politikker. Ved at bruge webstedet accepterer du en sådan behandling, og du garanterer, at alle sådanne data, som du leverer, er korrekte.

Vores cookiepolitik, som indeholder oplysninger om cookies på hjemmesiden.

Enhver brug af webstedet, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår, er et brud på disse vilkår og kan også krænke ophavsret, varemærke og andre love. I tilfælde af at du overtræder disse vilkår, ophører din ret til at bruge webstedet øjeblikkeligt, og du skal efter vores valg returnere eller ødelægge eventuelle kopier af det materiale, du har lavet eller fået fra dette websted.

Oplysninger om os

Webstedet, dets domænenavn og tilknyttede underdomæner drives af
Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU – CIF: B90038886
Adresse: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga

Gratis telefon: +34 900 696 820 E-mail: [email protected]

Hvis du har spørgsmål, klager eller kommentarer til hjemmesiden, bedes du sende en e-mail til [email protected]

Ændringer af disse vilkår

Vi kan til enhver tid revidere og opdatere disse vilkår ved at ændre denne side. Alle sådanne ændringer træder i kraft, når de er blevet offentliggjort på hjemmesiden. Tjek venligst denne side fra tid til anden for at være opmærksom på eventuelle ændringer, vi har foretaget, da de er bindende for dig. Din fortsatte brug af webstedet efter offentliggørelse af eventuelle reviderede vilkår betyder, at du accepterer og accepterer ændringerne.

Ændringer på hjemmesiden

Vi er konstant på udkig efter måder at forbedre hjemmesiden på. Derfor kan vi til enhver tid opdatere og ændre indholdet på hjemmesiden. Bemærk dog, at noget indhold på webstedet til enhver tid kan være forældet, og medmindre loven kræver det, er vi ikke forpligtet til at opdatere det.

Tillid til oplysninger

Alt indhold på webstedet leveres ‘som det er’ og ‘som tilgængeligt’. Vi fremsætter ingen erklæringer eller lover (hverken udtrykkelige eller underforståede) med hensyn til webstedet eller dets indhold, herunder, uden begrænsning, dets nøjagtighed eller fuldstændighed eller eventuelle råd og udsagn fremsat på eller via webstedet eller fremadrettede udsagn. Derfor fraskriver vi os, i videst muligt omfang tilladt ved lov, ethvert ansvar og ansvar, der opstår som følge af enhver tillid til sådanne materialer af dig eller enhver besøgende på webstedet eller af enhver, der kan blive informeret om noget af dets indhold. Alle beslutninger eller handlinger, der træffes af dig på grundlag af oplysninger, der gives på eller via webstedet, er efter eget skøn og risiko, og du bør indhente professionel eller specialiseret rådgivning, hvor det er nødvendigt. Intet i dette afsnit begrænser dine lovbestemte rettigheder (herunder dine rettigheder til at modtage en rimelig servicestandard).

Adgang til hjemmesiden

Hjemmesiden tilbydes som en service til dig, og din adgang er tilladt midlertidigt. Vi forbeholder os ret til at suspendere, tilbagetrække, afbryde eller ændre hele eller dele af hjemmesiden uden varsel til dig.

Selvom vi bruger alle rimelige bestræbelser på at rette eventuelle fejl eller udeladelser så hurtigt som praktisk muligt, når de er blevet gjort opmærksom på dem, repræsenterer eller garanterer vi ikke, at webstedet eller noget indhold på det altid vil være tilgængeligt eller være uafbrudt eller fri for fejl eller udeladelser.

Vi tager rimelige forholdsregler for at forhindre virus og ondsindet kode på hjemmesiden. Du er dog ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform for at få adgang til webstedet. Du bør bruge din egen virusbeskyttelsessoftware, og du er ansvarlig for at sikre, at alt, hvad der downloades fra webstedet, er egnet til brug på din computer og er fri for virus og ondsindet kode. Derfor udelukker vi, i videst muligt omfang tilladt ved lov, ethvert ansvar, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af manglende overholdelse heraf.

Adgang til webstedet kan suspenderes midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse eller reparation eller af årsager, der med rimelighed er uden for vores kontrol.

Vi er ikke ansvarlige, hvis webstedet af en eller anden grund ikke er tilgængeligt på noget tidspunkt eller i nogen periode. Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til webstedet. Du er også fuldt ansvarlig for at sikre, at enhver person, der har adgang til webstedet via din internetforbindelse, er opmærksom på disse vilkår, og at de overholder dem.

Du kan få adgang til de fleste områder af hjemmesiden uden registrering. Vi kan dog efter eget skøn begrænse adgangen til hele eller nogle dele af webstedet til begrænsede grupper af brugere, såsom brugere, der har registreret sig hos os.

Registrering og kontosikkerhed

For at få adgang til eventuelle begrænsede områder på webstedet kan du blive bedt om at give visse registreringsoplysninger eller andre oplysninger. Hvis du vælger, eller du får udleveret, et brugeridentifikationsnavn, en adgangskode eller andre oplysninger som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger fortroligt. Du må ikke videregive det til nogen tredjepart. Det er en betingelse for din brug af hjemmesiden, at alle de oplysninger, du giver på hjemmesiden, er korrekte, aktuelle og fuldstændige.
Hvis du ved eller har mistanke om, at andre end dig kender din brugeridentifikationskode eller adgangskode, eller hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af dit brugernavn eller din adgangskode eller andre brud på sikkerheden, skal du straks underrette os på [email protected]. Du bør sikre dig, at du afslutter din konto ved afslutningen af hver session, og du bør være særlig forsigtig, når du får adgang til din konto fra en offentlig eller delt computer, så andre ikke kan se eller registrere din adgangskode eller andre personlige oplysninger.

Vi har til enhver tid ret til at deaktivere enhver brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores rimelige mening ikke har overholdt nogen af bestemmelserne i disse vilkår.

Immaterielle rettigheder

Vi er ejer eller licenstager af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på hele webstedet (herunder, uden begrænsning, ophavsret og databaserettigheder (herunder software) og eventuelle logoer eller varemærker (uanset om de er registrerede eller ikke-registrerede)) og i det materiale, der offentliggøres på det, herunder, uden begrænsning, logoer, grafik, fotografier, animationer, skiltning, bemaling, get-up, videoer, lyd, papirvarer, publikationer, rapporter og tekst). Disse værker er beskyttet af Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU og internationale love vedrørende ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejendomsrettigheder rundt om i verden.
Din brug af webstedet og dets indhold giver dig ingen rettigheder til vores intellektuelle ejendom eller tredjeparters intellektuelle ejendom på webstedet og dets indhold.

Medmindre andet er angivet, bevarer tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, kunder og medarbejdere), der offentliggør deres indhold på webstedet, det fulde ophavsretlige ejerskab af deres materiale.

Bortset fra hvad der udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår, må du ikke kopiere, reproducere, genudgive, downloade, sende, udsende, optage, transmittere, kommercielt udnytte, redigere, kommunikere til offentligheden eller distribuere på nogen måde tjenesterne, websiderne eller materialerne på webstedet eller computerkoderne for elementer, der omfatter webstedet.
Du må downloade eller udskrive ubetydelige uddrag af indholdet på webstedet til din harddisk med det ene formål at se det. Når du downloader eller udskriver indhold fra webstedet, må du ikke fjerne eller ændre noget varemærke, meddelelse om ophavsret eller anden meddelelse om ejendomsret, forklaring eller begrænsning, herunder produktidentifikationsoplysninger fra noget af materialet eller oplysningerne på siderne på webstedet. Derudover må du ikke på nogen måde ændre papirkopier eller digitale kopier af materialer, du har udskrevet eller downloadet.

Du må ikke bruge nogen del af materialerne på hjemmesiden til kommercielle formål uden at indhente en licens til at gøre det fra os eller vores licensgivere. Du må ikke kopiere eller genudgive sådanne oplysninger på nogen anden måde uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Enhver anden brug end den, der er tilladt i henhold til dette afsnit, må kun foretages med vores forudgående udtrykkelige tilladelse.

Varemærker

er et registreret varemærke tilhørende Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU Derudover kan visse ord, sætninger, logoer, ikoner, grafik eller design, der bruges på siderne på webstedet, udgøre handelsnavne eller registrerede eller uregistrerede varemærker tilhørende vores eller vores tilknyttede virksomheder. Visningen af handelsnavne eller varemærker på webstedet betyder ikke, at du har fået tildelt nogen licens.

Alle tredjeparts produkt- eller firmanavne, enheder, logoer, ikoner, grafik eller design, der henvises til på webstedet, er eller kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere og udstilles i god tro og på en sådan måde, som det er beregnet til at være til fordel for sådanne varemærkeindehavere. Vi giver ikke tilladelse til deres brug af nogen anden person med samtykke fra deres ejere. Enhver sådan brug uden samtykke kan udgøre en krænkelse af ejerens rettigheder. Udseendet eller fraværet af tredjepartsprodukter, -tjenester, virksomheder, organisationer, hjemmesider eller andre websteder på webstedet indebærer ikke nogen godkendelse eller ikke-godkendelse fra vores side.

Din adfærd og brug af hjemmesiden

Du må kun bruge webstedet til lovlige formål og i overensstemmelse med disse vilkår. Du accepterer at bruge webstedet (eller en del af det) i overensstemmelse med alle gældende love, der er relevante for den jurisdiktion, hvorfra du får adgang til webstedet.

Du accepterer, at når du bruger webstedet (eller en del heraf), vil du ikke:

 • bruge webstedet på nogen måde, der kan føre til opmuntring, indkøb eller udførelse af kriminel eller anden aktivitet, der overtræder gældende lokal og international lov eller regulering;
 • bruge webstedet på en måde, der krænker en anden persons, virksomheds eller virksomheds rettigheder (herunder, uden begrænsning, intellektuelle ejendomsrettigheder, fortrolighedsrettigheder eller rettigheder til privatlivets fred);
 • introducere eller overføre via hjemmesiden materiale, der er ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, stødende, truende, truende eller blasfemisk, eller materiale, der kan forårsage irritation, ulempe eller unødig angst;
 • bruge webstedet til at udgive sig for eller forsøge at udgive sig for at være os eller en af vores medarbejdere, en anden bruger eller person eller enhed (dette omfatter, uden begrænsning, brugen af e-mailadresser, der er forbundet med noget af det foregående);
 • engagere sig i adfærd, der begrænser eller hæmmer nogens brug eller nydelse af webstedet, som bestemt af os, kan skade os eller brugere af webstedet eller udsætte dem for ansvar;
 • overføre filer til eller via webstedet, der indeholder vira, trojanske heste, orme eller andet, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt, eller som kan forstyrre, afbryde eller forstyrre den normale drift af webstedet;
 • bruge webstedet på en måde, der får det til at blive afbrudt, overbelastet, beskadiget, gjort mindre effektivt eller på en måde, så webstedets effektivitet eller funktionalitet forringes;
 • bruge webstedet til at sende uopfordret reklame eller andet reklamemateriale eller enhver form for opfordring via e-mail eller på anden måde;
  gøre noget, der vil forsøge at omgå eller forstyrre sikkerhedsfunktioner på webstedet eller forstyrre nogen af vores (eller vores tilknyttede selskaber) websteder, servere eller netværk;
 • bruge nogen robot, spider eller anden automatisk enhed, proces eller middel til at få adgang til hjemmesiden;
 • bruge enhver manuel proces til at overvåge eller kopiere noget af materialet på webstedet eller til ethvert uautoriseret formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke;
  forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del eller komponent af webstedet, den server, hvor webstedet er gemt, eller enhver server, computer eller database, der er forbundet med webstedet;
 • angribe webstedet via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb;
 • uploade filer, der indeholder et aktivt hypertekstlink til et andet websted; og
 • tillade eller skaffe nogen tredjepart til at gøre noget af ovenstående. I tilfælde af at du har et krav mod en anden bruger af webstedet som følge af denne brugers brug af webstedet, accepterer du at forfølge en sådan ret, krav eller handling uafhængigt af og uden regres til os.
Dine juridiske forpligtelser/dine løfter til os

Du bekræfter, at:

alle oplysninger og detaljer, som du giver os (herunder om registrering, hvis relevant) er sande, nøjagtige og opdaterede i alle henseender og til enhver tid;
Du skal overholde begrænsningerne for din brug af webstedet som beskrevet i afsnittet “Adfærd og brug af webstedet” ovenfor og som beskrevet andetsteds i disse vilkår; og

i forhold til ethvert materiale, der indsendes til webstedet, har du ret til at gøre det og har opnået alle nødvendige licenser og/eller godkendelser.

Du accepterer at kompensere os fuldt ud for ethvert krav eller skader (herunder eventuelle juridiske gebyrer i forbindelse med et sådant krav eller skader) foretaget af en tredjepart i forbindelse med ethvert spørgsmål i forbindelse med eller som følge af din brug af webstedet, herunder ethvert brud eller mistanke om overtrædelse af disse vilkår eller din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder.

Godtgørelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os, vores tilknyttede selskaber og licensgivere og deres respektive officerer, direktører, medarbejdere, entreprenører, agenter, licensgivere og leverandører skadesløse fra og mod alle krav, ansvar, skader, tab, omkostninger og udgifter (herunder advokatsalærer), der opstår som følge af enhver overtrædelse af vilkårene af dig (herunder i forhold til ethvert materiale, der er indsendt af dig) eller andre forpligtelser, der opstår som følge af din brug af webstedet, bortset fra som udtrykkeligt godkendt i disse vilkår eller din brug af oplysninger, der er indhentet fra webstedet, eller brugen af enhver anden person, der får adgang til webstedet ved hjælp af din internetkonto.

Vores juridiske forpligtelser og ansvarsbegrænsninger

Intet i disse vilkår udelukker eller begrænser vores ansvar for svigagtig vildledning eller for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller uagtsomhed, hverken af vores medarbejdere eller agenter eller for noget andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

Vi påtager os intet ansvar for:

 • skade på dit computersystem eller tab af data eller andet proprietært materiale, der skyldes din brug af webstedet eller i forbindelse med din download af materiale, der er lagt ud på det eller på et websted, der er knyttet til det, medmindre sådanne skader skyldes vores uagtsomhed; og
 • ethvert tab, skade, udgift, omkostninger, forsinkelse eller andet ansvar overhovedet (herunder uden begrænsning eventuelle økonomiske tab såsom tab af fortjeneste), som du måtte pådrage dig som følge af enhver begivenhed uden for vores rimelige kontrol (herunder uden begrænsning enhver fejl i transmission, kommunikation, computer eller andre faciliteter eller din manglende evne til at få adgang til webstedet af en eller anden grund eller enhver fejl, fejl eller forsinkelse i afsendelse eller modtagelse af meddelelser eller meddelelser eller instrukser via posten eller et elektronisk medium).

I det omfang loven tillader det, udelukker vi og vores tilknyttede selskaber hermed udtrykkeligt:

 • alle betingelser, garantier og andre vilkår, som ellers kunne være underforstået ved lov, sædvaneret eller billighedsret; herunder uden begrænsning garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse og egnethed til et bestemt formål;
 • ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgetab eller skader, som du pådrager dig i forbindelse med webstedet eller i forbindelse med brugen, manglende evne til at bruge eller resultaterne af brugen af webstedet, websteder, der er knyttet til det, og ethvert materiale, der er lagt ud på det, herunder, uden begrænsning, ethvert ansvar for i) tab af indkomst eller indtægter ii) tab af omsætning iii) tab af fortjeneste eller kontrakter iv) tab af forventede besparelser v) tab af data vi) tab af goodwill vii) spildt ledelses- eller kontortid viii) computerfejl og (ix) for ethvert andet tab eller skade af enhver art, uanset hvordan det opstår, og uanset om det skyldes skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller andet, selvom det er forudsigeligt.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade forårsaget af en virus, distribueret denial-of-service-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale på grund af din brug af webstedet eller din download af indhold på det eller på ethvert websted, der er knyttet til det.

Link til hjemmesiden

Du kan oprette et link til webstedet, forudsat at:

 • Du linker kun til hjemmesiden på hjemmesiden;
 • linket er til et websted, der ejes af dig;
 • linket er retfærdigt og lovligt og ikke skader vores omdømme eller drager fordel af det;
 • linket antyder ikke nogen form for tilknytning, godkendelse eller godkendelse fra vores side, hvor ingen findes;
 • Du må ikke fjerne eller skjule reklamer, meddelelser om ophavsret eller andre proprietære, juridiske eller varemærkemeddelelser på webstedet; og
  Webstedet er ikke indrammet på noget andet websted.

For at oprette et link til webstedet giver du os forudgående skriftlig meddelelse om et sådant link ved at sende en e-mail til os på [email protected]

Vi forbeholder os ret til at trække din linktilladelse tilbage uden varsel, og du skal straks stoppe med at levere links til webstedet, hvis vi giver os besked.

Links til tredjepartswebsteder

Vi kan levere links til andre websteder fra tid til anden (via reklame eller på anden måde). Vi leverer ikke gensidige links til tredjepartswebsteder, udelukkende fordi de har linket til os. Disse links er kun til rådighed for din bekvemmelighed og information. Vi kontrollerer ikke sådanne tredjepartswebsteder og er ikke ansvarlige for deres indhold. Vores medtagelse af links indebærer ikke nogen godkendelse af materialet på sådanne websteder eller nogen tilknytning til deres operatører.

Hvis du beslutter dig for at få adgang til nogen af de tredjepartswebsteder, der er linket til dette websted, gør du det helt på egen risiko og underlagt vilkårene og betingelserne for brug af sådanne websteder Du anerkender, at vi ikke vil være part i nogen transaktion eller kontrakt med en tredjepart, som du måtte indgå, og vi må ikke, I videst muligt omfang tilladt ved lov være ansvarlig over for dig med hensyn til ethvert tab eller skade, som du måtte lide ved at bruge disse websteder. Du accepterer, at du ikke vil involvere os i nogen tvist mellem dig og tredjeparten.

Sikkerhed

Vi forbeholder os ret til at tage passende retslige skridt, herunder uden begrænsning, henvisning til retshåndhævelse, for enhver ulovlig eller uautoriseret brug af hjemmesiden. Vi forbeholder os også ret til at træffe foranstaltninger for at forhindre uautoriseret brug af vores intellektuelle ejendomsrettigheder.

Vi kan samarbejde med enhver retshåndhævende myndighed eller retskendelse, der anmoder om eller pålægger os at afsløre identiteten på eller lokalisere nogen, der overtræder eller overtræder adfærd og brug af webstedsafsnittet ovenfor eller på anden måde til forebyggelse eller afsløring af kriminalitet eller pågribelse eller retsforfølgning af lovovertrædere. Der kan være andre omstændigheder, hvor vi kan være forpligtet ved lov til at videregive oplysninger om dig eller din brug af hjemmesiden. Du giver afkald på og holder os skadesløse fra ethvert krav, der opstår som følge af enhver handling, der træffes af os under eller som følge af dets undersøgelser og fra enhver handling, der træffes som følge af undersøgelser foretaget af enten os eller retshåndhævende myndigheder.

Vi kan undersøge enhver rapporteret overtrædelse af disse vilkår eller klager og træffe enhver handling, som vi finder passende (hvilket kan omfatte, uden begrænsning, fjernelse af nogen af dine oplysninger, udstedelse af advarsler, suspendering, begrænsning eller opsigelse af din adgang til og/eller fjernelse af materialer fra webstedet. Vi forbeholder os også ret til efter eget skøn at suspendere, begrænse eller opsige din adgang til dette websted til enhver tid uden varsel, hvis vi har rimelig grund til at tro, at du har overtrådt nogen af begrænsningerne i afsnittet Adfærd og brug af webstedet ovenfor.

Fratrædelse og afkald

Hvis en bestemmelse i disse vilkår af en domstol eller tilsynsmyndighed findes ugyldig eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, skal en sådan bestemmelse elimineres eller begrænses i det mindste omfang, således at de resterende bestemmelser fortsat finder anvendelse.

Intet afkald på disse vilkår fra vores side skal betragtes som et yderligere eller fortsat afkald på sådanne vilkår eller betingelser eller andre vilkår eller betingelser, og enhver undladelse fra vores side af at hævde en ret eller bestemmelse i henhold til disse vilkår udgør ikke et afkald på en sådan ret eller bestemmelse.

Gældende lov og jurisdiktion

I tilfælde af en tvist mellem dig og os vedrørende disse vilkår eller ethvert krav, der opstår som følge af eller relateret til et besøg på webstedet, gælder lovgivningen i Spanien uden at give virkning til noget valg eller konflikt mellem lovbestemmelser eller regler. Hvis du ønsker at anlægge sag mod os, skal du udelukkende gøre det ved domstolene i Málaga, Spanien. Vi forbeholder os dog retten til at anlægge sag mod dig for overtrædelse af disse vilkår i dit bopælsland eller ethvert andet relevant land. Du accepterer at give afkald på alle indsigelser mod sådanne domstoles udøvelse af jurisdiktion over dig og mod værneting ved sådanne domstole.

Dine bekymringer

Webstedet styres og drives af Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU. Vi fremsætter ingen erklæringer om, at materialer på webstedet er passende eller tilgængelige til brug andre steder. De, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, gør det på egen risiko og er ansvarlige for overholdelse af alle lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende.

Hvis du mener, at der er sket en krænkelse af dine intellektuelle ejendomsrettigheder, eller at du har været udsat for en ærekrænkende udtalelse, bedes du straks underrette os på nedenstående adresse og give os: (i) skriftlig og verificerbar bekræftelse af, at du er eller er bemyndiget til at handle for eller på vegne af ejeren af den intellektuelle ejendomsret eller den person, der hævder ærekrænkelsen; (ii) arten af det krænkende materiale, herunder placeringen af det på hjemmesiden; (iii) dit fulde navn, telefonnummer og adresse, herunder enhver e-mail-adresse; (iv) en erklæring fra dig om, at det krav, der fremsættes, er nøjagtigt og sandt efter din bedste viden og tro. Meddelelser om krav skal sendes til via e-mail til [email protected]

Hvis du er bekymret over materiale, der vises på webstedet, eller hvis du ønsker at rapportere unøjagtigheder eller fejl på webstedet, eller hvis du har andre forslag til, hvordan indholdet kan forbedres, bedes du kontakte os på nedenstående adresse.

Hvis du ønsker at gøre brug af andet materiale på webstedet end det, der er angivet ovenfor, bedes du kontakte os på nedenstående adresse.

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse vilkår, bedes du kontakte os på [email protected]

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse vilkår, forbeholdes udtrykkeligt af Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU

Tak fordi du besøger vores hjemmeside.

Disse vilkår er dateret: Maj 2021

————————————-

Energy Nordic Standard Konkurrencevilkår og -betingelser

Disse standardvilkår og -betingelser er underlagt alle andre vilkår og betingelser, som du modtager, eller som du henvises til på tidspunktet for deltagelse i konkurrencen.

 • Oplysninger om konkurrencen udgør en del af disse vilkår og betingelser.
 • Konkurrencen er åben for alle undtagen medarbejdere (og deres familier) hos Energy Nordic.
 • Deltageren/deltagerne skal være fyldt 18 år. Bevis for identitet og alder kan være påkrævet.
 • Brug af falsk navn eller adresse vil medføre diskvalifikation.
 • Bidrag, der er ufuldstændige, ulæselige eller ulæselige, vil ikke være gyldige og anses for ugyldige.
 • Alle bidrag skal foretages direkte af den person, der deltager i konkurrencen.
 • Intet ansvar kan accepteres for poster, der mistes, beskadiges eller forsinkes i posten eller på grund af computerfejl.
 • Præmierne er som angivet, kan ikke overføres til en anden person, og der tilbydes ingen kontanter eller andre alternativer.
 • Energy Nordic forbeholder sig ret til at ændre eller ændre konkurrencevilkårene til enhver tid og afvise deltagere, der ikke går ind i konkurrencens ånd.
 • Konkurrencer kan til enhver tid ændres eller trækkes tilbage.
 • I tilfælde af at en præmie ikke er tilgængelig, forbeholder Energy Nordic sig ret til at tilbyde en alternativ præmie af samme eller større værdi.
 • Vinderen (e) accepterer brugen af deres navn, foto og offentliggørelse af bopælsland og vil samarbejde med alle andre rimelige anmodninger fra Energy Nordic vedrørende enhver reklame efter vinderen.
 • Medmindre andet er angivet, trækkes vinderen/vinderne tilfældigt blandt bidrag, der modtages inden slutdatoen, angivet i reklamematerialet.
 • Der vil blive gjort en rimelig indsats for at kontakte vinderen/vinderne. Hvis vinderen/vinderne ikke kan kontaktes eller ikke kan overholde disse vilkår og betingelser, trækkes der ingen ny vinder.
 • Bekræftelse af præmien vil ske skriftligt til vinderen/vinderne.
 • Konkurrencen udbydes af Energy Nordic, C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga – Spanien.