Ny regulert elektrisitetstariff i Spania innen 2024

Strømregning 2024

Reformen søker å delvis innlemme langsiktige prissignaler og redusere avhengigheten av spotmarkeder, og gi større stabilitet til brukernes sluttregninger. Det forventes imidlertid at denne nye metodikken ikke vil ha vesentlig innvirkning på prisnivået.

Regjeringen har godkjent den nye regulerte elektrisitetstariffen, kjent som den frivillige prisen for små forbrukere (PVPC), med sikte på å beskytte forbrukerne mot potensiell prisvolatilitet på elektrisitet.

Med denne reformen av PVPC (Voluntary Price for Small Consumers) gjennomføres en delvis indeksering av spotmarkedene ved å inkludere referanser fra futuresmarkedene som i teorien vil gi større stabilitet til forbrukernes endelige regninger.

Regjeringen har ikke gitt noe estimat angående den endelige prisen på "poolen" eller den mulige innvirkningen på strømregningen av denne nye metodikken. Kilder fra departementet for økologisk omstilling og demografisk utfordring (MITECO) understreker at denne reformen vil virke på volatilitet, men det er ikke klart om den vil ha effekt på prisnivået på grunn av innføring av større vekt på langsiktige priser. .

Priser

Regjeringen har ikke gitt noe estimat angående den endelige prisen på "poolen" eller den mulige innvirkningen på strømregningen av denne nye metodikken. Kilder fra departementet for økologisk omstilling og demografisk utfordring (MITECO) understreker at denne reformen vil virke på volatilitet, men det er ikke klart om den vil ha effekt på prisnivået på grunn av innføring av større vekt på langsiktige priser. .

I tillegg vil det bli innført en volumrisikopremiekomponent for å sikre den økonomiske balansen til referanseforhandlere. Fra 1. januar 2024 vil husholdninger og mikrobedrifter med en avtalt effekt på inntil 10 kilowatt kunne slutte seg til den regulerte tariffen.

Les mer i departementet for økologisk omstilling og nettstedet for demografisk utfordring .

Legg igjen et svar

Min side

Logg inn her - Brukertilgang
Hvis du ønsker å konsultere regninger før september 2020, kontakt oss via: