Solenergi for lokalsamfunn

Har du vurdert å dele solenergi med naboene dine?

Energy Nordic tilbyr deg nå muligheten til å installere solcellepaneler i lokalsamfunn og urbanisasjoner!
Du kan spare penger og til og med dele kostnadene!

HVA ER KOLLEKTIV SOLKRAFT?

Vi snakker om kollektiv solenergi når strømmen fra samme installasjon brukes av mer enn én forbruker. Den vanligste er solcelle. Elektrisitet kan forbrukes på produksjonstidspunktet, lagres i akkumuleringssystemer eller på annen måte helles inn i nettet som overskudd.

Det er et internt nettverk fordi forbrukerne er koblet direkte til solcellepanelene, uten at strømmen trenger å gå gjennom ledningene til det elektriske distribusjonsnettet. Til slutt er det et anlegg med overskudd fordi den energien som ikke forbrukes slippes ut i nettet med økonomisk kompensasjon gjennom direkte fradrag av strømmen som slippes ut i månedsregningen.

Av denne grunn hadde Energy Nordic inngått samarbeid med Bettergy for å tilby EnergySequence-plattformen, som kombinerer kunnskap om energieffektivitet og dataanalyse for å tilby pålitelige og intelligente energispareanbefalinger.