Hva er kompensasjonen for forbruksoverskudd av solcellepaneler?

Overskuddskompensasjon er et tiltak som har markert et før og etter i solenergisektoren i Spania. Etter oppdateringen av kongelig resolusjon 244/2019 kan forbrukere som drar nytte av solcellepanelets forbruk sende den ekstra energien som genereres til nettet for å redusere strømregningen opp til €0.

Forenklet overskuddskompensasjon er en form for solcelle-selvforbruk knyttet til strømnettet. Takket være denne typen egenforbruk vil brukerne bruke energien som produseres av deres solcellepaneler, men hvis de på noe tidspunkt ikke genererer nok til å dekke energibehovet, vil de kunne bruke nettet.

I tillegg, hvis installasjonen produserer mer energi enn det som forbrukes, vil distributøren gjennom markedsføreren som de har avtalt strømforsyningen med økonomisk kompensere dem for kilowattene som slippes ut i nettet ved slutten av hver faktureringsperiode.

Krav for å dra nytte av den forenklede mekanismen for overskuddskompensasjon

Installasjonene av solcellepaneler som drar nytte av denne egenforbruksmodaliteten kan være individuelle eller kollektive (koblet til det interne nettverket) og må oppfylle følgende krav:

  • Energikilden skal være fornybar.
  • Effekten til installasjonen eller tilhørende installasjoner kan ikke være større enn 100 kW.
  • Forbrukeren har overholdt en enkelt leveringskontrakt for forbruk med en markedsfører.
  • Forbrukeren (eier av forsyningen) og produsent (eier av installasjonen) har blitt enige om en overskuddskompensasjonskontrakt som spesifisert i artikkel 14 i RD 244/2019.
  • Forbrukeren vil ikke kunne tjene økonomisk fordi det ikke er en lønnsom aktivitet. Du kan kun kompensere for energien du ikke har forbrukt, så resultatet av regningen blir aldri negativt.

Jeg vil ha nytte av kollektivt egenforbruk med overskudd, hva trenger jeg?

De forbrukerne som ønsker å benytte seg av kollektivt egenforbruk med overskuddskompensasjon må oppfylle ovennevnte krav og signere en energidistribusjonsavtale. For å formalisere dette dokumentet kan distribusjonsmekanismen i RD 244/2019 brukes. Imidlertid vil enhver annen mekanisme som er avtalt mellom de tilknyttede forbrukerne og som har alle de etablerte kravene være lovlige. Her er den profesjonelle behandlingsveiledningen for alle som ønsker «auto-forbruk»

Likeledes må forbrukerne som deltar i den kollektive egenforbruksinstallasjonen varsle distributøren om hvilken type egenforbruk de har på det tidspunktet og deres interesse i å benytte seg av den forenklede kompensasjonsmodaliteten. For å gjøre dette må de levere distribusjonsavtalen til de tilknyttede forbrukerne der betingelsene i nevnte avtale er angitt, og markedsføreren kan sette i gang tilpasningen av leveringskontraktene.

Hvilken pris kompenserer markedsføreren meg for overskuddsenergien min?

Regnskap for overskuddsenergi er en veldig enkel prosess. Ved slutten av hver faktureringsperiode (maksimalt en måned) avleses toveismåleren til den tilsvarende installasjonen og markedsføreren gir rabatt på strømregningen basert på kilowattene som er utladet.

Prisen på egenforbruksoverskudd som dekkes av forenklet kompensasjon (PVPC) er vanligvis rundt 4 og 5 øre per kWh sluppet ut.

I motsetning til andre selskaper, kompenserer vi deg med markedssatsen til prisen gitt av din distributør per kWh for å sikre at du får den aller beste prisen for energien du produserer! Markedsrenten betyr at prisene er variable for å sikre at du får den beste prisen for energien du produserer .
Fra våre nylige priser i september/oktober 2022, er våre kunders overskuddsforbruk i gjennomsnitt 0,09 € per kWh.*

*Vær oppmerksom på at dette ikke er en fast sats, dette er basert på et gjennomsnitt av markedsprisen for solenergioverskuddskompensasjon for våre kunder i Spania i august med boliger med registrerte autoforbruksinstallasjoner, som alltid, prisene kan variere.

Kompensasjonen forbrukeren mottar for overskuddsenergien vil avhenge av om leveringskontrakten er i det regulerte markedet eller ikke:

  • Dersom forbrukeren inngår i det regulerte markedet hos en referanseforhandler, vil beløpet som overskudd kompenseres med, være energiprisen på tidspunktet da overskuddsenergien ble sluppet ut, fratrukket kostnadene ved avledninger. Derfor, hvis solcelleanlegget gjennomfører dumping av overskudd klokken 2 om ettermiddagen, vil verdien som vil stå på strømregningen være energiprisen tilsvarende det tidsrommet.
  • På den annen side, dersom forbrukeren befinner seg i det liberaliserte markedet, verdsettes kompensasjon for overskuddsenergi ut fra kontraktsprisen. Derfor vil beløpet som kilowatten skal kompenseres med være det som er avtalt med den frie markedsføreren.

Det er svært viktig å huske på at den maksimale verdien som kan kompenseres på strømregningen er mengden energi som kjøpes. Dette betyr at beløpet som mottas for kompensasjon aldri kan være negativt, og heller ikke gi rabatt på adgangsavgift. Her er lenken til det virkelige dekretet fra BOE, Art 14.

Hva er forskjellen mellom nettobalanse og forenklet kompensasjon?

Den dag i dag er det fortsatt mange som forveksler begrepet Nettobalanse med forenklet kompensasjon. Nettobalansen er imidlertid ikke godkjent i Spania, i motsetning til i andre land.

Den nye egenforbruksloven appellerer til begrepet forenklet overskuddserstatning, og det er praktisk å skille mellom det ene og det andre:

  • I det konkrete tilfellet med Nettobalansen, som navnet indikerer, er det en beregning som kompenserer for energien som produseres og forbrukes. Derfor betyr dette at både forbrukere og markedsførere kan dra nytte av det. Hvis brukeren bruker mindre energi enn deres solcellepaneler har generert, betaler markedsføreren prisen per kWh som er angitt i prisen. På samme måte, hvis brukeren bruker mer energi enn panelene deres har produsert, vil brukeren betale for den energien som forbrukes til markedsføreren til prisen satt av prisen. Denne mekanismen er for store installasjoner som industrianlegg med solcellepaneler som produserer mer enn 100 kW.
  • Tvert imot, ved forenklet kompensasjon differensieres verdien av satsen for forbrukt energi og verdien av overskuddsenergi til forskjellige priser. Disse prisene vil være forskjellige avhengig av om du er i referansemarkedet (etablert av staten) eller gratis (hva enn du avtaler med markedsføreren din til en fast pris). Kun personer med produksjonsanlegg hvis kapasitet ikke overstiger 100 kW kan knyttes til denne mekanismen.

Legg igjen en kommentar

My Page

Login here - User access
If you want to consult bills before September 2020, contact us through: