GDPR

KONTROLLEN ANSVARLIG FOR DINE PERSONLIGE DATA

• Eier: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SLU

• Avgiftskode (CIF): B90038886.

• Hovedkontor: C / La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Offisielt nettsted: www.energynordic.com

• Kontakt-e-post: [email protected]

• Kommersielt register: Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

Gjennom dette nettstedet gir ENERGY NORDIC brukere tilgang til forskjellig innhold, kommersielle tilbud og kontakt- og rekrutteringsdetaljer. Tilgang til nettstedet er åpen og gratis. Imidlertid kan bruk av visse tjenester kreve forhåndsgodkjenning ved innføring av brukernavn og passord.

I samsvar med EU-parlamentets og rådets generelle forordning (EU) 2016/679, 27. april 2016 og organisk lov 3/2018 av 5. desember om beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter, informerer vi deg om at dataene du oppgir, vil bli behandlet av ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU med MVA-nummer B90038886, adressert i LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), CP 29651, CALLE LA HIGUERA Nº 6, for å gi den forespurte og/eller avtalte service og utføre fakturering. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er utførelsen av den avtalte tjenesten. Det fremtidige tilbudet av produkter og tjenester vil være basert på det forespurte samtykket, og i tilfelle tilbaketrekking av dette samtykket vil dette aldri betinge utførelsen av kontrakten. Oppgitte data vil bli oppbevart så lenge det kommersielle forholdet opprettholdes eller i løpet av årene som er nødvendig for å overholde de juridiske forpliktelsene. Dataene vil ikke bli overført til tredjeparter unntatt i tilfeller der det foreligger en juridisk forpliktelse. Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger under ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU eller ikke, og du har derfor rett til å utøve dine rettigheter til tilgang, retting, behandlingsbegrensning, portabilitet, motstand mot behandling og undertrykkelse av dine data ved å skrive til adressen som er nevnt ovenfor eller elektronisk konto [email protected] vedlagt postkopi av ID i begge tilfeller, samt rett til å sende inn et krav til kontrollmyndigheten (aepd.es) ". Vi ber også om autorisasjon til å tilby deg produkter og tjenester relatert til de som etterspørres, utføres og/eller markedsføres av vårt selskap, slik at vi kan beholde deg som kunde.

I samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og rådet av 27. april 2016 og organisk lov 3/2018 av 5. desember om beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter Vi informerer deg at dataene du oppgir vil bli behandlet av ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU med CIF B90038886, med adresse på LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), CP 29651, CALLE LA HIGUERA Nº 6, med det formål å gi den forespurte og /eller avtalt tjeneste, utføre faktureringen av denne. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av opplysningene dine er utførelsen av tjenesten som er avtalt og/eller bedt om av deg. Det potensielle tilbudet av produkter og tjenester er basert på samtykket som er forespurt, uten at tilbaketrekkingen av dette samtykket i alle fall betinger gjennomføringen av kontrakten. Oppgitte data vil bli oppbevart så lenge det kommersielle forholdet opprettholdes eller i løpet av årene som er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser. Dataene vil ikke bli overført til tredjeparter unntatt i tilfeller der det foreligger en juridisk forpliktelse. Du har rett til å få bekreftelse på om ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU behandler dine personopplysninger og derfor har du rett til å utøve dine rettigheter til tilgang, retting, begrensning av behandling, portabilitet, motstand mot behandling og sletting av dine data ved å skrive adressert til postadressen nevnt ovenfor eller elektronisk [email protected] , vedlegge en kopi av DNI i begge tilfeller, samt rett til å fremme et krav til kontrollmyndigheten (aepd.es) Likeledes ber vi om din autorisasjon til å tilby deg produkter og tjenester relatert til de som er forespurt, levert og/eller markedsført av vår enhet og dermed kunne beholde deg som kunde.

Oppdatert 1. februar 2023