EU-parlamentet godkjenner strømprisreduksjoner i Spania

Tiltaket vil gjelde fra førstkommende tirsdag 14. juni og vil gjelde frem til 31. mai 2023

EU-kommisjonen har i dag godkjent mekanismen kalt ‘det iberiske unntaket’ for å begrense prisen på gass og senke prisen på elektrisitet på den iberiske halvøy. Beslutningen er tatt etter svært intenst arbeid, gitt tiltakets kompleksitet, og markerer en milepæl i forholdet mellom Spania, Portugal og fellesskapsinstitusjonene.

BOE vil publisere en ordre fra ministeren for den økologiske overgangen og den demografiske utfordringen som vil spesifisere datoen for anvendelse av mekanismen. Det blir førstkommende tirsdag 14. juni, og det vil påvirke kassasjonen av grossistmarkedet for elektrisitet som vil bli holdt den dagen for å sette prisene for neste dag, onsdag 15. juni. Slik at strømselskapene og resten av markedsaktørene har nok tid til å presentere de økonomiske garantiene som støtter opp om deres drift.

Vilkårene for det iberiske unntaket

Kommisjonen har godkjent den iberiske mekanismen som skissert i Real Decreto-Law 10/2022, hvis validering vil bli satt til avstemning i morgen i Deputertkongressen. I løpet av dens 12-måneders gyldighet vil den senke regningene til familier og selskaper og beskytte dem mot svingningene i gassprisene i internasjonale markeder.

Den iberiske mekanismen er et ekstraordinært tiltak som er rettferdiggjort av den dårlige sammenkoblingen av den iberiske halvøy med resten av Europa, noe som er en ulempe for dens integrering i det europeiske markedet. Avtalen som ble oppnådd med Kommisjonen om å implementere mekanismen inkluderer aktivt arbeid for å snu denne ugunstige situasjonen.

Kommisjonens vurdering

Konserndirektør Margrethe Vestager, ansvarlig for konkurransepolitikk, sa: «Det midlertidige tiltaket som vi har godkjent i dag vil tillate Spania og Portugal å redusere strømprisene til fordel for forbrukerne, som har blitt alvorlig påvirket av økningen i strømprisene som en Resultatet av Russlands invasjon av Ukraina. Samtidig vil integriteten til det indre markedet bevares. I tillegg tillater dette tiltaket Spania og Portugal å ha en viss tidsmargin til å vedta reformer som øker den fremtidige motstandskraften til deres elektrisitetssystem, i tråd med målene i den grønne avtalen, og til slutt, ytterligere dempe effektene av energikrisen på sluttforbrukere.

Kommisjonen har vurdert tiltaket i henhold til EUs statsstøtteregler, særlig artikkel 107 nr. 3 bokstav b) TEUF, hvor medlemsstatene kan gi støtte til bestemte selskaper eller sektorer for å avhjelpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi. .

Kommisjonen har konkludert med at tiltaket er i tråd med EUs statsstøtteregler. Spesielt har kommisjonen funnet at tiltaket:

  • Det skiller seg fra andre former for prisintervensjon på grunn av de spesielle omstendighetene i det iberiske grossistmarkedet for elektrisitet. Nærmere bestemt har den begrensede sammenkoblingskapasiteten til den iberiske halvøy, den høye eksponeringen av forbrukere for engroselektrisitetspriser, samt den høye innflytelsen fra gass i å fastsette strømprisene, forårsaket en spesielt alvorlig forstyrrelse i den spanske og portugisiske økonomien.
  • Det er tilstrekkelig, nødvendig og forholdsmessig. Særlig vil tiltaket redusere grossistprisene på elektrisitet til fordel for forbrukerne, uten å påvirke kommersielle forhold i strid med fellesinteressen. Tiltaket går derimot ikke utover det som er nødvendig for å håndtere de eksepsjonelt høye strømprisene på den iberiske halvøy.
  • Det er strengt tatt midlertidig, da det kun vil gjelde frem til 31. mai 2023.

I tillegg minimerer tiltaket som er godkjent i dag konkurransevridningen og unngår mulige negative effekter på funksjonen til spot- og forward-kraftmarkedene. På den annen side, i tråd med regler for det indre marked, gir tiltaket ikke opphav til grenseoverskridende restriksjoner på handel eller diskriminering mellom iberiske og ikke-iberiske forbrukere.

Kommisjonen har på denne bakgrunn godkjent tiltaket under EUs statsstøtteregler, som ser ut til å være fantastiske nyheter for energibransjen her i Spania!

Legg igjen en kommentar

My Page

Login here - User access
If you want to consult bills before September 2020, contact us through: