Nytt tiltak i Spania som innebærer en stor endring for elbiler

Utvidelsen av det elektriske kjøretøyet fortsetter å styrke seg i Spania. Mangelen på ladeinfrastruktur er imidlertid hovedhindringen for vekst i antall nullutslippsbiler i flåten.

I følge data fra ANFAC Manufacturers Association akkumulerte elektrifiserte kjøretøy ett av ti salg i løpet av de fire første månedene av 2022. Selv om disse tallene er positive, understreker foreningen behovet for å øke tempoet i elektrifiseringen for å nå utslippsreduksjonsmålene satt av PNIEC i 2022.

I følge José López-Tafall, generaldirektør for ANFAC, «fortsetter sektoren å presse et bredt spekter av kjøretøyer, men det er viktig å generere en kontekst med større sikkerhet for brukeren ved å fremme ladeinfrastruktur, større effektivitet av hjelpeplaner og en gunstige avgiftsrammer som gjør det elektrifiserte kjøretøyet til et førstekjøpsalternativ ».

Dette er grunnen til at muligheten for å gjøre en endring for å fremme bruken av disse kjøretøyene, den elektriske mobilitetsplanen og reduksjon av CO2-utslipp har vært vurdert i årevis.

På grunn av disse problemene publiserte BOE den 21. desember 2021 gjennom Real Decreto-ley 29/2021 et nytt dekret om at «hastende tiltak er vedtatt på energifeltet for å fremme elektrisk mobilitet, eget forbruk og utplassering av fornybar energi.

Hvordan vil denne nye planen fungere?

I nevnte vedtak er det fastsatt at fra og med 1. januar 2023 skal alle offentlige steder eller virksomheter som har parkeringsplass med mer enn 20 plasser ha minst 1 ladepunkt for elbiler.

Dessuten, hvis nevnte parkeringsplasser, enten inne eller ute, har et antall plasser på opptil 1000, må den ha 1 ladepunkt for hver 40. plasser. Og ved parkeringsplasser med mer enn 1000 plasser, må de ha 1 ladepunkt for hver 10. plasser.

Det bør presiseres at denne regelen ikke gjelder private parkeringsplasser til enkeltpersoner eller boliger til naboer.

På den annen side tilbyr Regjeringen gjennom Plan Mo ves III muligheten for å få tilgang til et tilskudd på inntil 30 % for bedrifter og inntil 70 % for privatpersoner. Alltid med mål om å satse på elektrisk mobilitet samtidig som man prøver å sette Spania i en bedre situasjon, på nivå med resten av de europeiske landene.

Tilsvarende har regjeringen i Spania implementert en annen versjon av Plan MOVES, nå kalt Plan MOVES III. Som, I en av sine seksjoner tilbyr ulike tilskudd til bedrifter og privatpersoner for å kunne finansiere kjøp og installasjon av ladepunkter for elbiler.
Konkret tilbyr regjeringen 70 % tilskudd til enkeltpersoner og 30 % tilskudd til bedrifter, tatt i betraktning den tidligere nevnte loven som starter 1. januar 2023.

Når installasjonen er ferdig, studerer det kompetente organet installasjonen og vil vurdere om de gir tilskudd eller ikke. Selv om tilskuddene visstnok gis uten problemer.

Er du interessert i å ha et ladepunkt for elbiler?

Her på Energy Nordic kan hjelpe deg med å få ditt eget ladepunkt til din bolig, bedrift eller parkeringsplass. Så hvis du ikke har noen ennå, kan det være interessant for deg å klikke på knappen nedenfor for å komme i gang.

MER INFORMASJON

Legg igjen en kommentar

My Page

Login here - User access
If you want to consult bills before September 2020, contact us through: