JURIDISK MERKNAD OG PERSONVERN

Personopplysninger samles inn for bestemte og bestemte formål. Personvernet ditt er veldig viktig for oss. Vi som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger forstår viktigheten av å forklare hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvordan dataene dine deles, hvordan vi beskytter dataene dine og å forklare rettighetene dine i henhold til databeskyttelsesloven. Vennligst les nøye vår personvernerklæring nedenfor.

KONTROLLEREN SOM ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

• Eier: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SLU

• Skattekode (CIF): B90038886.

• Hovedkontor: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Offisiell nettside: www.energynordic.com

• Kontakt e-post: [email protected]

• Kommersielt register (Registro Mercantil): Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

Gjennom denne nettsiden gir ENERGY NORDIC brukere tilgang til forskjellig innhold, kommersielle tilbud og kontakt- og rekrutteringsdetaljer. Tilgang til nettstedet er åpent og gratis. Imidlertid kan bruken av visse tjenester kreve forhåndsgodkjenning ved innføring av brukernavn og passord.

BRUK AV DATAFANGING FOR Å INNLEGGE DATA I MARKEDSFØRINGSLISTER ELLER LISTER FOR Å TILTREKKE NYE KUNDER UTEN UTTRYKKELIG SAMTYKKE FRA ENERGY NORDIC ER UTTRYKKELIG FORBUDT. DATAMINNING OG/ELLER NETTSKRAPING ER UTTRYKKELIG FORBUDT.

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE DATA

Når formålet med behandlingen krever ditt samtykke, må dette gis av din klare bekreftende handling.
Behandlingen av dataene dine gjøres av en rekke årsaker. Du kan se det juridiske grunnlaget for hver av behandlingsaktivitetene som utføres av selskapet i følgende lenke til Register over behandlingsaktiviteter.

Telefonsamtaler vil bli tatt opp for opplærings- og GDPR-formål.

FORMÅL MED BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Formålet med innsamling og automatisert behandling av personopplysninger er å opprettholde kontraktsforholdet, hvis aktuelt, etablert med ENERGY NORDIC gjennom utsendelse av forespørselsskjemaer, som brukeren ikke er forpliktet til å svare på; ENERGY NORDIC bestreber seg likevel på å IKKE SENDE UT MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJONER UTEN Å IDENTIFISERE DEM SOM SÅDAN, i samsvar med lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. For dette formål skal ikke all informasjon som sendes til Kunder fra ENERGY NORDIC anses som markedskommunikasjon, forutsatt at formålet med informasjonen er å opprettholde det eksisterende kontraktsforholdet mellom kunden og ENERGY NORDIC, samt å utføre informasjonsoppgaver og andre salgsfremmende aktiviteter i regi av ENERGY NORDIC.

Formålet med behandlingen av personopplysninger varierer for hver fil. Listen over behandlingsaktiviteter utført på hver fil finner du i følgende lenke til journalen over behandlingsaktiviteter.

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM REGISTRERES

De ulike kategoriene av personopplysninger som vi registrerer og lagrer i hver fil, finner du ved å følge lenken til Register over behandlingsaktiviteter.

Sosiale nettverk: ENERGY NORDIC har en profil på de primære sosiale nettverkssidene på Internett (Facebook og Twitter), som i alle tilfeller anerkjenner seg selv som datakontroller av dataene til deres følgere, fans, abonnenter, kommentatorer og andre brukerprofiler (heretter ‘følgere’). Behandlingsaktivitetene som ENERGY NORDIC skal utføre med disse dataene, skal maksimalt være de som det sosiale nettverket tillater på bedriftsprofiler. Derfor kan ENERGY NORDIC informere sine følgere om nyheter, aktiviteter og kampanjer ved å bruke hvilken som helst kanal som det sosiale nettverket tillater. ENERGY NORDIC skal ikke i noe tilfelle trekke ut data fra de sosiale nettverkene med mindre de innhenter rettidig og uttrykkelig samtykke fra brukeren til dette. Når, på grunn av sosiale nettverks natur, effektiv utøvelse av følgerens rettigheter er avhengig av endring av deres personlige profil, skal ENERGY NORDIC hjelpe og gi råd til dem for dette formålet innenfor rammen av deres muligheter.

DATAOVERFØRINGER OG OVERFØRINGER

Ved å gi oss dine personopplysninger, samtykker du i at informasjonen din, i elektronisk og/eller trykt format, behandles, arkiveres, overføres eller gis til en tredjepart som er ansvarlig for behandlingen (PROSESSOR).
Hvis behandlingen av dine personopplysninger overføres av dette selskapet, er det signert en skriftlig avtale av PROSESSOR og KONTROLLER. PROSESSOR har iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å garantere sikkerhet og behandling av personopplysninger.

Overføring av personopplysninger vil bli utført hvis:

 • du, klienten, eieren av dataene, utvetydig har gitt ditt samtykke; eller
 • overføringen er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt mellom oppdragsgiver og bedrift, eller
 • å iverksette tiltak som svar på en forespørsel fra klienten, som er nødvendige for inngåelse av en kontrakt; eller
 • overføringen er nødvendig for å beskytte kundens vitale interesser; eller
 • overføringen er av viktig offentlig interesse, eller
 • for å etablere, utøve eller forsvare loven om enhver rettighet.

Utlevering av dine personlige opplysninger

Vi kan utlevere dine personopplysninger til tredjeparter som er ansvarlige for behandlingen og under omstendighetene som er oppført nedenfor:

 • De som jobber med oss ​​på kontrakt og våre tjenesteleverandører som bidrar til arbeidet i selskapet vårt.
 • Til en selger eller potensiell kjøper, i tilfelle vi selger eller kjøper et selskap eller visse eiendeler.
 • Til en tredjepart, i tilfelle de kjøper vårt selskap eller våre eiendeler; i så fall vil din personlige informasjon være en del av eiendelene som overføres.
 • Hvis vi har en plikt til å avsløre eller dele din personlige informasjon for å overholde en juridisk forpliktelse, og for å håndheve eller anvende våre vilkår og betingelser og leveringsvilkår og -betingelser

I tilfelle ENERGY NORDIC bestemmer seg for å overføre personopplysninger til tredjeparter, skal dette scenariet gis behørig beskjed til brukerne i innsamlingsskjemaene for personopplysninger, sammen med identiteten til selskapet som overfører dem og tredjeparten, typen aktiviteter som de utfører og formålet med overføringen. Tredjepartene som personopplysningene vil bli overført til vil være hjemmehørende i Spania. Uansett garanterer ENERGY NORDIC at konfidensialitet og sikker håndtering av personopplysningene vil bli opprettholdt innenfor nasjonale bevegelser som kan stamme fra disse overføringene.

Du kan konsultere mottakerne for hver av behandlingsaktivitetene som utføres av selskapet i lenken til journalen over behandlingsaktiviteter.

D.-ENERGY NORDIC bestreber seg på å IKKE SENDE UT MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJONER UTEN Å IDENTIFISERE DEM SOM SÅDAN, i samsvar med lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. For dette formål skal all informasjon som sendes TIL PARTNERNE til ENERGY NORDIC/-abonnenter og følgere ikke anses som markedskommunikasjon, forutsatt at formålet med informasjonen er å opprettholde det eksisterende kontraktsforholdet eller forbindelsen mellom PARTNEREN/medlemmet og ENERGY NORDIC, samt å utføre informasjonsoppgaver og andre aktiviteter knyttet til tjenesten som Foreningen yter.

Internasjonale overføringer

Utveksling av data med land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)
Overføring av personopplysninger til land som garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå utenfor EØS, vil kun bli utført med behandlere som garanterer respekt for prinsippene for behandling av personopplysninger fastsatt i europeisk lovgivning. I tilfelle overføringer til et land som ikke har riktig beskyttelsesnivå, vil det bli bedt om en lovlig tillatelse fra det spanske byrået for databeskyttelse.
Du kan konsultere mottakerne for hver av behandlingsaktivitetene som utføres av selskapet i lenken til journalen over behandlingsaktiviteter.

OPPBEVARING AV DATA

De oppgitte personopplysningene vil bli oppbevart i den tiden som er nødvendig for å oppfylle formålet de samles inn for og for å fastsette mulige forpliktelser som kan oppstå av formålet, i tillegg til de frister som er fastsatt i forskrift om filer og dokumentasjon. For detaljer om dataoppbevaring på hver fil, se Registrering av behandlingsaktiviteter .

FÅ DINE DATA FRA ANDRE KILDER

I tilfelle av ikke å ha gitt dine personopplysninger til Energy Nordic og at disse er innhentet fra en annen kilde, vil vi informere deg om innsamlingen innen en måned fra det øyeblikket vi mottok disse dataene, i alle tilfeller før første kommunikasjon, med mindre du tidligere har blitt informert om og samtykket til denne overføringen.

DINE RETTIGHETER FOR DATABESKYTTELSE

Du, som eier av dine personopplysninger, kan fritt utøve dine rettigheter til tilgang, retting, sletting og portabilitet av dine data, begrensning og motstand mot behandlingen av dem, i tillegg til at du ikke er gjenstand for avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling av dine data, send en klage til Authority of Control (AEPD) Du kan utøve dine rettigheter ved å kommunisere med Energy Nordic på adressen: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651 eller via e-post til [email protected] .

Energy Nordic har en person som er ansvarlig for databeskyttelse, oppnevnt og med passende kunnskap for å utføre sine funksjoner pålitelig. Tjenestemannen vil garantere overholdelse av reglene for behandling av personopplysninger i samsvar med loven.

HVORDAN UTØVE DINE RETTIGHETER

Energy Nordic har modeller tilgjengelig for å be om å utøve dine rettigheter. Be om dem ved å sende en e-post til: [email protected] .

Forespørselen om kansellering, begrensning eller motstand eller retting vil bli kommunisert til alle som er ansvarlige for filene og til eventuelle PROSESSORER til hvem personopplysningene er tildelt, med det formål å fortsette å utføre handlingen som er blitt bedt om til oss innen fristen fastsatt ved lov.

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Innsigelsen vil bli vurdert for å vurdere om den er berettiget. Hvis det er berettiget, vil behandlingen av dine personopplysninger bli avsluttet umiddelbart. Dersom samtykket til å bruke dataene dine på den måten som er beskrevet ikke gis, vil dataene dine bli slettet.

Hvis du har sendt oss en forespørsel om å utøve rettighetene dine, og hvis forespørselen din ikke blir besvart innen fristen fastsatt ved lov eller den er utilfredsstillende, kan du sende inn det tilsvarende kravet til det spanske byrået for databeskyttelse (AEPD).

VÅRE SIKKERHETSTILTAK

Energy Nordic erklærer at de har vedtatt alle nødvendige og hensiktsmessige sikkerhetstiltak i samsvar med bestemmelsene i den generelle databeskyttelsesforordningen som fastsatt i den spanske databeskyttelsesloven (LOPD) og at de har etablert tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak og sikkerhetsmetoder innenfor sine betyr å beskytte personopplysningene du oppgir og for å forhindre ødeleggelse (forsettlig), tap, endring, misbruk, avsløring eller uautorisert tilgang, tyveri og alle ulovlige former for behandling av personopplysninger.

Dette selskapet ved behandling av personopplysninger anvender alle prinsippene som garanterer rettigheter til behandling av personopplysninger, autorisasjon av eieren, informasjonsplikt, formål, midlertidighet, frihet, tilgang og begrenset sirkulasjon, sikkerhet, åpenhet og konfidensialitet og har vurdert:

 • Kostnadene ved å implementere informasjonssikkerhetssystemer;
 • Risikoene forbundet med behandling;
 • Arten av personopplysningene som behandles;
 • Sikkerhet er en prioritet for vårt selskap, men ingen system kan noen gang garantere 100 % sikkerhet.

C.- ENERGY NORDIC skal bestrebe seg på IKKE PUBLISERE VILLEDENDE ANNONSER gjennom dette mediet. For dette formål skal derfor formelle eller numeriske feil som kan finnes gjennom innholdet i de forskjellige delene av ENERGY NORDIC-nettstedet, produsert som et resultat av ufullstendig eller mangelfullt vedlikehold og/eller oppdatering av informasjonen i disse delene, ikke anses å være villedende reklame. ENERGY NORDIC, som et resultat av det som er fastsatt i dette avsnittet, bestreber seg på å rette opp disse feilene så snart de har kjennskap til dem. ENERGY NORDIC kan, når som helst og uten behov for forhåndsvarsel, foreta endringer og oppdateringer av informasjonen på deres nettside eller i konfigurasjonen eller presentasjonen. ENERGY NORDIC gjør sitt ytterste for at informasjonen som gis gjennom deres nettsider er klar, forståelig og hensiktsmessig, for å unngå feil så langt det er mulig og, i tilfelle dette skjer, for å reparere eller oppdatere dem. ENERGY NORDIC kan imidlertid ikke garantere at feil ikke eksisterer eller at innholdet i informasjonen holdes permanent oppdatert

Informasjonssikkerhet og ditt ansvar

Sikkerheten og konfidensialiteten til dine personlige opplysninger avhenger også av deg. Ved å registrere deg på denne nettsiden vil du motta et brukernavn og passord. I henhold til våre sikkerhetstiltak har du ansvar for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og brukernavnet for å få tilgang til nettstedet vårt, samt handlingene som er utviklet på det.

Vi har ingen måte å bekrefte identiteten til de som går inn på nettstedet, så vi vil ikke være ansvarlige hvis passordet eller brukernavnet ditt brukes av en annen person. I dette tilfellet vennligst send oss ​​en e-post umiddelbart til [email protected] for å varsle oss om enhver uautorisert bruk av passordet eller brukernavnet ditt. Vi har rett til å deaktivere enhver brukeridentifikasjon eller passord hvis du ikke overholder vilkårene som er angitt her eller i vilkårene og betingelsene på denne nettsiden.

JOBBSSØKNADER, CV

Søkeren gir ENERGY NORDIC fullmakt til å analysere dokumentene de sender, alt innhold som kan være direkte tilgjengelig gjennom søkemotorer (for eksempel Google), profilene som de opprettholder på profesjonelle sosiale nettverkssider, som LinkedIn og lignende, dataene som er innhentet i opptaksprøvene og informasjon som de oppgir under arbeidsintervjuet for å vurdere deres kandidatur og eventuelt tilby dem en stilling. Dersom kandidaten ikke velges, kan ENERGY NORDIC oppbevare sin CV for å inkludere den i fremtidige anbud, med mindre kandidaten uttrykker sitt ønske om det motsatte.

Når du sender en jobbsøknad eller din CV, samtykker du i at vi bruker dine personopplysninger som du har oppgitt eller sendt til oss, inkludert curriculum vitae, for at vi skal vurdere, verifisere og evaluere i forhold til jobbmulighetene i selskapet vårt. Hvis du ikke kvalifiserer for jobben, vil dataene dine bli fjernet fra vår database.

KONFIDENSIALITET AV INFORMASJONEN DIN

Vi vil ikke dele eller avsløre konfidensiell informasjon med tredjeparter, med mindre den har uttrykkelig tillatelse fra dataeierne, eller når det har vært påkrevd av rettslig eller juridisk orden, eller for å beskytte rettighetene til immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til selskapet.

INFORMASJON MINÅRIGE

Tjenestene som tilbys i ENERGY NORDIC Portal er utelukkende beregnet på de som er myndige. I tilfelle ENERGY NORDIC organiserer salgsfremmende aktiviteter der innsamling av personopplysninger som tilhører mindreårige kan finne sted, skal ENERGY NORDIC alltid be om godkjenning fra foreldre slik at de mindreårige kan få tilgang til tjenestene og slik at deres personopplysninger kan bli gjenstand for automatisert behandling.

COOKIES

Nettstedet bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere. Denne statistiske informasjonen identifiserer deg ikke personlig og brukes utelukkende til administrative formål. Gjennom denne informasjonen kan vi kjenne til handlingene og nettlesingsmønstrene til brukerne våre, noe som lar oss forbedre nettstedet vårt. For å få tilgang til detaljert informasjon om informasjonskapslene som brukes på nettstedet og formålene vi bruker dem til, se vår Retningslinjer for informasjonskapsler .

VÅR NETTSTED OG IMMATERIELLE EIENDOMMER

Bruken og/eller reproduksjonen av alt innholdet på denne nettsiden, og spesielt kommersielle navn, handelsnavn, industriell design, design, tekster, fotografier, grafikk, logoer, ikoner, programvare og andre tegn som er følsomme for industrielle og kommersiell bruk, er forbudt uten uttrykkelig samtykke fra selskapet.

Vi vil ikke være ansvarlig for brudd på intellektuell eller industriell eiendom til tredjeparter som kan oppstå fra inkludering på nettstedet av varemerker, handelsnavn, industrielle design, patenter, design, tekster, fotografier, grafikk, logoer, ikoner eller programvare som tilhører tredjepart parter som, når de inkluderer dem på nettstedet, har erklært at de er titteleiere av samme.

Brukeren forplikter seg til å bruke innholdet på nettsiden på en bevisst, korrekt og lovlig måte og forplikter seg til å:

 • Ikke bruk innholdet til formål eller virkninger som er i strid med lov, offentlig moral og god skikk eller offentlig orden.
 • Ikke å reprodusere, kopiere, distribuere, tillate offentlig tilgang på noen måte for offentlig kommunikasjon, transformere eller modifisere innholdet, med mindre det har tilsvarende autorisasjon fra eieren av tittelen.
 • Ikke bruk innholdet på nettstedet til å sende reklame, kommunikasjon med det formål direkte salg eller for andre kommersielle formål, uønskede meldinger adressert til flere personer uavhengig av deres formål, samt avstå fra markedsføring eller på ingen måte avsløre slike. informasjon.

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON – TVISTER

Bruk og kontraktsavtale gjennom denne nettsiden er regulert av spansk lov. For å løse enhver tvist som kan oppstå med hensyn til dens gyldighet, utførelse, overholdelse eller løsning (helt eller delvis), skal saker sendes til jurisdiksjonen til domstolene (Juzgados) i Fuengirola. Denne kontrakten anses å være det fullstendige og integrerte uttrykket for avtalen mellom ENERGY NORDIC og brukeren. Bruk av portalen gir status som “bruker” og betyr full og uforbeholden aksept av hver og en av bestemmelsene som er inkludert i denne personvernerklæringen og juridiske merknaden.

Ved uenighet vil begge parter forsøke å komme til en minnelig avtale. Hvis dette ikke er mulig, vil domstolene i Malaga ha kompetanse til å forsone saken, og partene vil ikke ha bruk for noen annen jurisdiksjon for rettslige skritt.

VARIGHET OG OPPSIGELSE – OPPDATERINGER

Leveringen av portaltjenestene og andre tjenester har i prinsippet en ubestemt varighet. ENERGY NORDIC har imidlertid fullmakt til å suspendere eller vurdere avsluttet leveringen av Portaltjenesten når som helst, uten at det berører det som er fastsatt med hensyn til de tilsvarende Spesielle vilkårene. Når det er rimelig mulig, skal ENERGY NORDIC gi forhåndsvarsel om oppsigelse eller suspensjon av leveringen av portaltjenesten og de andre tjenestene.

Vilkårene i denne juridiske merknaden og personvernerklæringen kan endres når som helst, og nevnte modifikasjoner vil tre i kraft fra det øyeblikket de er publisert på denne nettsiden. Hvis du bruker denne nettsiden etter publisering av enhver endring som er gjort i denne juridiske merknaden og personvernerklæringen, vil du bli ansett for å ha akseptert vilkårene i den endrede juridiske merknaden og personvernerklæringen. Vi foreslår at du sjekker denne siden med jevne mellomrom.

Oppdatert mars 2021

JURIDISK GRUNNLAG
1) Identifikasjon.

Denne juridiske merknaden regulerer bruken av nettstedet https://energynordic.com/es/ (heretter kalt nettstedet), som eies av Nordica Nordica Gas y Electricidad S.L.U. (heretter kalt eieren av nettstedet).

I samsvar med lov 34/2002 av 11. juli om tjenester innen informasjon og elektronisk handel, informerer nettets eier deg om dette:

● Selskapets foretaksnavn er: Nordic Energia Gas y Electricidad S.L.U.
● Selskapets kommersielle navn er: Nordic Energia Gas y Electricidad S.L.U.
● Din CIF er: B9003886
● Ditt registrerte kontor er i: Higueras del Lagarejo Street No. 6, Las Lagunas, (Malaga), C.P. 29651.
● Registrert i handelsregisteret i: Malaga, bind 5804, folio 51, bok, ark ma-148902.

For å kommunisere med oss stiller vi ulike kontaktmåter til din disposisjon, som vi beskriver nedenfor:

● Telefon: 627892753
● E-post: [email protected]

Alle varsler og all kommunikasjon mellom brukerne og eieren av nettstedet vil bli ansett som effektive, for alle formål, når de utføres via post eller på annen måte som beskrevet ovenfor.

2) Brukere.

Tilgang og/eller bruk av denne portalen av eieren av nettstedet, skaperen av nettstedet, tilskriver brukerens tilstand, som han aksepterer, fra nevnte tilgang og/eller bruk, de generelle bruksbetingelsene som gjenspeiles her. Ovennevnte vilkår gjelder uavhengig av de generelle kontraktsvilkårene som i så fall er obligatoriske.

3) Bruk av portalen.

Nettstedet og dets tjenester er gratis og gratis, men eieren av nettstedet betinger imidlertid bruken av noen av tjenestene som tilbys på nettstedet til tidligere utfylling av det tilsvarende skjemaet, for å bli bruker av portalen.

Brukeren garanterer autentisiteten og aktualiteten til alle data som kommuniseres til
web-eier og vil være eneansvarlig for falske demonstrasjoner eller

unøyaktig du gjør.

Brukeren forplikter seg uttrykkelig til å bruke webeierens innhold og tjenester på riktig måte og ikke til å bruke dem til blant annet:

til. Spredning av innhold som er kriminelt, voldelig, pornografisk, rasistisk, fremmedfiendtlig, støtende, terrorisme-apologi eller generelt i strid med loven eller offentlig orden.
b. legge inn datavirus, eller utføre handlinger som kan endre, ødelegge, avbryte eller generere feil eller skade på elektroniske dokumenter, data eller fysiske og logiske systemer hos nettstedseieren eller tredjeparter; samt hindre andre brukeres tilgang til nettstedet og deres tjenester gjennom masseforbruk av dataressurser som nettstedet eier sine tjenester gjennom.
c. Forsøke å få tilgang til andre brukeres e-postkontoer eller begrensede områder i nettsystemene eller tredjeparters datasystemer og eventuelt hente ut informasjon.
d. Krenke immaterielle eller industrielle rettigheter, samt krenke konfidensialiteten til informasjonen på nettet eller tredjeparter.
og. erstatte identiteten til en annen bruker, offentlige myndigheter eller en tredjepart.
F. Reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig eller på annen måte kommunisere offentlig, transformere eller endre innholdet, med mindre det foreligger tillatelse fra de tilsvarende rettighetene, eller dette er lovlig tillatt.
g. Samle inn data med reklameformål og sende reklame av enhver art og kommunikasjon for salg eller andre, av kommersiell art uten å formidle din forespørsel eller samtykke.

4) Retningslinjer for personvern.

Eieren av nettstedet ønsker å informere brukerne og kundene på nettstedet om retningslinjene for behandling og beskyttelse av personopplysningene til personer som frivillig bruker kontaktskjemaene for å kontakte eieren av nettstedet, samt tilgang til sin egen side, som innebærer kommunikasjon av personopplysninger til eieren av nettstedet.

A.- Identifisering av personen som er ansvarlig for behandlingen.

Eieren av nettstedet, som er utstyrt med CIF B9003886, informerer brukeren og klienten på nettstedet sitt om at det finnes et register over automatiserte personopplysningsaktiviteter kalt klienter, der personopplysningene som brukeren og klienten samler inn og lagrer, kommuniserer de for å administrere søknaden sin.

B.- Oppdatering av retningslinjer.

Eieren av nettstedet vil endre, uten forvarsel, denne personvernerklæringen, forutsatt at det er nødvendig å tilpasse den til eventuelle lovgivningsmessige, regulatoriske, rettslige, administrative eller for å tilpasse nevnte policy til instruksjonene utstedt av byrået utstedt av byrået Databeskyttelse eller legitimt formål med enhver endring av denne policyen, til tross for det foregående, vil bli publisert og advart på nettstedet til netteieren.

På grunn av alt det ovennevnte anbefaler eieren av nettstedet at brukerne leser disse retningslinjene med jevne mellomrom for å få vite hvilke endringer som gjøres i dem.

C.- Formålet med aktivitetsregisteret.

Eieren av nettet ber ikke om data på nettstedet sitt til Internett-brukere som besøker det, bortsett fra bare identifiserende data, derfor kan kommunikasjonen av personopplysninger fra brukeren til eieren av nettet via nettstedet bare Det er underforstått at det vil finne sted når de frivillig bruker kontaktskjemaet eller annet kommunikasjonsskjema for å kontakte webeieren, siden databehandlingen i disse tilfellene er uunngåelig og implisitt for kommunikasjonssystemet. For disse tilfellene og de som er beskrevet i det følgende avsnittet, informerer enheten kunden om at databehandlingen utføres med følgende formål: å utføre alt arbeid knyttet til utarbeidelse av budsjetter, kontraktsinngåelse og levering av tjenester fra eieren av nettet, til selskapet det tilhører eller eventuelt til den interesserte parten som ber om det. I tillegg til å delta i og besvare mottatte henvendelser og henvendelser fra kommersielle prospekteringstjenester for å holde brukerne av eventuelle kampanjer informert.

D.- Samtykke.

Det er rapportert at når brukeren ikke opprettholder kommersielle relasjoner med eieren av nettet, og sender en e-post eller kommunikasjon til eieren av nettet, som indikerer andre personopplysninger, vil nevnte bruker gi sitt gratis, utvetydige samtykke, utvetydig, spesifikt, informert og uttrykkelig for behandling av dine personopplysninger av eieren av nettet, med de formål som er etablert ovenfor, samt delta i kommunikasjonen eller sende dokumentasjon.

For samme formål informerer eieren av nettstedet om at hvis kunden sender en e-post eller kommuniserer personopplysninger til eieren av nettstedet på grunn av sin stilling i et selskap, enten som administrator, leder, representant og / eller annen stilling som kontaktperson i selskapet, vil det bli forstått at slik kommunikasjon innebærer at kunden gir sitt frie, utvetydige, spesifikke, informerte og uttrykkelige samtykke til at eieren av nettstedet kan behandle personopplysningene deres med de formålene som er angitt tidligere.

E.- Identifikasjon av mottakerne som eieren av nettstedet planlegger å utføre oppdrag eller tilgang til data på vegne av tredjeparter.

Webeieren har bare realisering av oppdrag eller datakommunikasjon som på grunn av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 og organisk lov 3/2018 av 5. desember om beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter (heretter RGPD) må utføre sine forpliktelser med offentlige administrasjoner, byråer eller personer som er direkte relatert til eieren av nettet, i tilfeller som kreves i henhold til gjeldende lovgivning i hvert emne og til enhver tid eller i tilfeller der det uttrykkelig har samtykket.

På samme måte informerer web-eieren brukeren om at enhver annen overføring av data som må gjøres, vil bli informert når RGPD er gitt, uttrykkelig og utvetydig informere ham om mottakerne av informasjonen, om formålet som dataene vil bli tildelt, og arten av de tildelte dataene, eller, der det er hensiktsmessig, når GDPR etablerer det, tidligere, vil det spesifikke og informerte utvetydige samtykket bli bedt om til brukeren.

Nettinnehaveren informerer imidlertid brukeren og kunden om at all behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende lovgivning i Spania når det gjelder databeskyttelse, som er fastsatt i GDPR og dens utfyllende og utviklende forskrifter. I denne forstand er web-eieren kun ansvarlig og garanterer konfidensialiteten til personopplysninger som brukeren ber om via nettstedet.

F.- Datakvalitet.

Eieren av nettstedet advarer brukeren om at med unntak av eksistensen av en juridisk konstituert representasjon, kan ingen bruker bruke identiteten til en annen person og kommunisere deres personopplysninger, så brukeren må til enhver tid huske på at han bare kan inkludere personopplysninger som tilsvarer din egen identitet og som er tilstrekkelige, relevante, aktuelle, nøyaktige og sanne. For dette formålet vil brukeren være eneansvarlig for enhver skade, direkte og/eller indirekte, som påføres tredjeparter eller eieren av nettstedet, for bruk av personopplysninger om en annen person, eller egne personopplysninger når de er falske, feilaktige, ikke aktuelle, upassende eller uforskammede. På samme måte vil brukeren som bruker personopplysningene til en tredjepart, svare denne på informasjonsplikten som er fastsatt i GDPR når personopplysninger ikke er innhentet fra den berørte parten, og/eller konsekvensene av ikke å ha informert vedkommende.

G.- Utøvelse av retten til innsyn, retting, begrensning av behandling, portabilitet, sletting, innsigelse mot behandling og sletting av opplysninger.

Nettinnehaveren informerer brukeren om muligheten til å utøve sine rettigheter til innsyn, retting, begrensning av behandling, portabilitet, innsigelse mot behandling og sletting av opplysninger samt retten til å sende inn et krav til kontrollmyndigheten ved hjelp av et brev. til eieren av nettstedet på følgende adresse: Calle Higueras del Lagarejo No. 6 eller per post til [email protected], og i begge tilfeller må du legge ved legitimasjon eller identitetskort.

H.- Bruk av skjemaer for innsamling av personopplysninger.

I de eksisterende kontaktskjemaene på nettet, der personopplysninger samles inn, må brukeren uttrykkelig og før de sender dem, aksept og kunnskap om personvernreglene ved å fylle ut sjekk ” Jeg har lest og aksepterer personvernreglene “, og hvis innhold du kan få tilgang til via den vedlagte lenken som denne juridiske merknaden vil sende deg. Hvis brukeren ikke krysser av i avkryssingsfeltet, sendes ikke dataene i de nevnte skjemaene.

I.- Sikkerhetstiltak i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Nettinnehaveren informerer brukeren om at han, i samsvar med bestemmelsene i GDPR, har iverksatt de tekniske og organisatoriske tiltakene som er nødvendige for å garantere sikkerheten til personopplysningene og unngå endring, tap, behandling eller tilgang som er autorisert, gitt den teknologiske utviklingen, arten av de lagrede dataene og risikoen de er utsatt for. Nettinnehaveren garanterer også at brukeren overholder taushetsplikten med hensyn til brukernes personopplysninger og plikten til å lagre dem.

J.- Mer informasjon om personvern.

Hvis du ønsker å få mer informasjon om personvernreglene våre, kan du klikke på følgende lenke på nettstedet vårt (for å registrere lenken til det andre lagets personvernregler som vi henviser til)

5) Intellektuell og industriell eiendom.

I henhold til bestemmelsene i gjeldende lovgivning som regulerer immaterielle rettigheter, er reproduksjon, distribusjon og offentlig kommunikasjon uttrykkelig forbudt, inkludert modalitetene for tilgjengeliggjøring, av hele eller deler av innholdet, for eksempel tekster, fotografier, grafikk, bilder, ikoner, teknologi, programvare, samt grafisk design og kildekoder, på dette nettstedet, for kommersielle formål, i

Enhver form for støtte og tekniske midler, uten tillatelse fra nettets eier. Alt innholdet på nettstedet utgjør et verk som tilhører eieren av nettstedet, uten at brukeren har noen rettigheter til å utnytte det, utover det som er strengt nødvendig for korrekt bruk av nettstedet.

Kort sagt, brukere som får tilgang til dette nettstedet, kan visualisere innholdet og eventuelt lage autoriserte private kopier, forutsatt at de reproduserte elementene ikke senere overføres til tredjeparter, og at de ikke installeres på servere som er koblet til nettverk, og at de ikke er gjenstand for kommersiell utnyttelse.

På samme måte er alle varemerker, kommersielle navn eller særpregede tegn av noe slag som vises på nettstedet, eid av nettstedets eier, uten at det er underforstått at bruk eller tilgang til det samme gir brukeren noen rett til dem.

Etableringen av en hyperlace innebærer ikke i noe tilfelle at det eksisterer et forhold mellom eieren av nettstedet og eieren av nettstedet der den er etablert, og heller ikke at eieren av nettstedet aksepterer og godkjenner innholdet eller tjenestene. De som har til hensikt å etablere en hyperlace, må tidligere be om skriftlig tillatelse fra eieren av nettstedet. I alle fall vil hyperlace bare gi tilgang til hjemmesiden eller hjemmesiden til nettstedet vårt, det må også avstå fra å gi falske, unøyaktige eller uriktige manifestasjoner eller indikasjoner om eieren av nettet, eller inkludere ulovlig innhold, i strid med god skikk og offentlig orden. Eieren av nettstedet er ikke ansvarlig for bruken som hver enkelt bruker gjør av materialet som er gjort tilgjengelig på dette nettstedet eller handlingene som utføres basert på det.

6) Utelukkelse av garantier og ansvar.

Innholdet på dette nettstedet er av generell karakter og har et rent informativt formål, uten at det gis noen garanti for tilgang til alt innhold, eller at det er uttømmende, korrekt, gyldig eller aktuelt, eller at det er egnet eller nyttig for et bestemt formål.

Eieren av nettstedet fraskriver seg, så langt rettssystemet tillater det, ethvert ansvar for skader av enhver art som følge av dette:

til. Umuligheten av å få tilgang til nettstedet eller mangelen på sannferdighet, nøyaktighet, uttømmende og/eller aktuelt innhold, samt eksistensen av feil og mangler av alle slag i innholdet som overføres, spres, lagres, gjøres tilgjengelig som det har fått tilgang til via nettstedet eller tjenestene som tilbys.
b. Tilstedeværelse av virus eller andre elementer i innholdet som kan føre til endringer i datasystemer, elektroniske dokumenter eller brukerdata.
c. Unnlatelse av å overholde lover, god tro, offentlig ro og orden, trafikkbruk og

denne juridiske merknaden som en konsekvens av feil bruk av nettstedet. Spesielt, og for å eksemplifisere, er eieren av nettstedet ikke ansvarlig for tredjeparters handlinger som krenker intellektuelle og industrielle eiendomsrettigheter, forretningshemmeligheter, æresrettigheter, person-, familie- og bildevern, samt regelverket om urettferdig konkurranse og ulovlig reklame.

7) Endring av disse vilkårene og varigheten.

Eieren av nettstedet kan når som helst endre vilkårene som er fastsatt her, og de vil bli behørig publisert slik de fremgår her. Gyldigheten av de ovennevnte vilkårene vil være basert på deres eksponering og vil være i kraft inntil de endres av andre behørig publiserte vilkår.

8) Lenker.

Eieren av nettstedet fraskriver seg ethvert ansvar for informasjon som ligger utenfor dette nettstedet og som ikke administreres direkte av vår webmaster. Funksjonen til lenkene som vises på dette nettstedet, er utelukkende å informere brukeren om eksistensen av andre kilder som kan utvide innholdet som tilbys av dette nettstedet. Eieren av nettstedet garanterer ikke og er ikke ansvarlig for driften av eller tilgjengeligheten til lenkede nettsteder. Hverken foreslår, inviterer eller anbefaler å besøke dem, så han vil ikke være ansvarlig for resultatet som oppnås. Eieren av nettstedet er ikke ansvarlig for tredjeparters etablering av hyperkoblinger.

9) Rett til utelukkelse.

Eieren av nettstedet forbeholder seg retten til å nekte eller trekke tilbake tilgangen til portalen og/eller tjenestene som tilbys, uten at det er nødvendig med en egen instans eller en tredjepart, til de brukerne som ikke overholder disse generelle vilkårene for bruk av portalen.

10) Generelt.

Hvis en bruker eller en tredjepart mener at det foreligger fakta eller omstendigheter som viser at det er ulovlig å bruke innhold og/eller utføre aktiviteter på nettsidene som er inkludert eller tilgjengelige via nettstedet, må vedkommende sende en melding til eieren av nettstedet med korrekt identifikasjon, spesifisere de påståtte overtredelsene og uttrykkelig erklære og ta ansvar for at informasjonen i meldingen er korrekt.

11) Publikasjoner.

Den administrative informasjonen som gis via nettstedet, erstatter ikke den lovpålagte kunngjøringen av lover, forskrifter, planer, generelle bestemmelser og rettsakter som formelt må publiseres i de offisielle avisene til de offentlige administrasjonene, som

De er det eneste instrumentet som bekrefter dens autentisitet og innhold. Informasjonen som er tilgjengelig på dette nettstedet, skal oppfattes som en veiledning.

12) Gjeldende lov og jurisdiksjon.

Disse vilkårene vil bli regulert eller tolket i henhold til spansk lovgivning i det som ikke er uttrykkelig fastsatt. Leverandøren og brukeren er enige om at enhver tvist som kan oppstå i forbindelse med levering av produkter eller tjenester som er underlagt disse vilkårene, skal behandles av domstolene i brukerens hjemland.

I tilfelle brukeren har bosted utenfor Spania, avstår leverandøren og brukeren uttrykkelig fra ethvert annet forum, og underkaster seg domstolene og domstolene i bostedet til eieren av nettet.