JURIDISK MERKNAD OG PERSONVERN

Personopplysninger samles inn for spesifikke og bestemte formål. Ditt personvern er veldig viktig for oss. Vi som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger forstår viktigheten av å forklare hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvordan dine opplysninger deles, hvordan vi beskytter dine opplysninger og å forklare dine rettigheter i henhold til personvernloven. Les nøye våre personvernregler nedenfor.

KONTROLLEN ANSVARLIG FOR DINE PERSONLIGE DATA

• Eier: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SLU

• Avgiftskode (CIF): B90038886.

• Hovedkontor: C / La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Offisielt nettsted: www.energynordic.com

• Kontakt-e-post: [email protected]

• Kommersielt register: Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

Gjennom dette nettstedet gir ENERGY NORDIC brukere tilgang til forskjellig innhold, kommersielle tilbud og kontakt- og rekrutteringsdetaljer. Tilgang til nettstedet er åpen og gratis. Imidlertid kan bruk av visse tjenester kreve forhåndsgodkjenning ved innføring av brukernavn og passord.

BRUKEN AV DATAFANGSTEN FOR Å INKORPORERE DATA I MARKEDSLISTER ELLER LISTER FOR TILTRAKKING AV NYE KUNDER UTEN DET UTTRYKKELIGE SAMMENLIGNINGEN OM ENERGINORDISK ER UTTRYKKLIG FORBUDT. DATAMINDRING OG / ELLER WEBSKRAFTING ER UTTRYKKLIG FORBUDT.

JURIDISK GRUNNLEGG FOR BEHANDLING AV DATAENE

Når formålet med behandlingen krever ditt samtykke, må dette gis av din klare bekreftende handling.
Behandlingen av dataene dine gjøres av en rekke årsaker. Du kan se det juridiske grunnlaget for hver av behandlingsaktivitetene som utføres av selskapet i følgende lenke til registeret over behandlingsaktiviteter.

Telefonsamtaler blir tatt opp for opplærings- og GDPR-formål.

FORMÅL MED BEHANDLING AV DINE PERSONLIGE DATA

Formålet med innsamling og automatisert behandling av personopplysninger er å opprettholde kontraktsforholdet, hvis det er aktuelt, etablert med ENERGY NORDIC gjennom utsendelse av forespørselsskjemaer, som brukeren ikke er forpliktet til å svare på; likevel, ENERGY NORDIC bestreber seg på å IKKE SENDE UT MARKEDSKOMMUNIKASJONER UTEN IDENTIFISERING AV DEM SOM, i samsvar med lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. For dette formål skal all informasjon som sendes til kunder fra ENERGY NORDIC ikke betraktes som markedsføringskommunikasjon, forutsatt at formålet med informasjonen er å opprettholde det eksisterende kontraktsforholdet mellom kunden og ENERGY NORDIC, samt å utføre informasjonsoppgaver og andre salgsfremmende aktiviteter organisert av ENERGY NORDIC.

Formålet med behandling av personopplysninger varierer for hver fil. Listen over behandlingsaktiviteter utført på hver fil finner du i følgende lenke til oversikten over behandlingsaktiviteter.

KATEGORIER AV PERSONLIGE DATA OPPTAGET

De forskjellige kategoriene av personopplysninger som vi registrerer og lagrer i hver fil, finner du ved å følge lenken til registeret over behandlingsaktiviteter.

Sosiale nettverk: ENERGY NORDIC har en profil på de primære nettsteder for sosialt nettverk på internett (Facebook og Twitter), og i alle tilfeller anerkjenner de seg selv som dataansvarlig for dataene til deres følgere, fans, abonnenter, kommentatorer og andre brukerprofiler (heretter 'følgere'). Behandlingsaktivitetene som ENERGY NORDIC skal utføre med disse dataene, skal maksimalt være de som det sosiale nettverket tillater i bedriftens profiler. Derfor kan ENERGY NORDIC informere sine følgere om nyheter, aktiviteter og kampanjer ved hjelp av en hvilken som helst kanal som det sosiale nettverket tillater. I intet tilfelle skal ENERGY NORDIC trekke ut data fra sosiale nettverk med mindre de får rettidig og uttrykkelig samtykke fra brukeren til dette. Når, på grunn av naturen til sosiale nettverk, effektiv utøvelse av tilhengerens rettigheter er avhengig av endring av deres personlige profil, skal ENERGY NORDIC hjelpe og gi dem råd til dette formålet innenfor rammen av deres muligheter.

DATAoverføringer og overføringer

Ved å gi oss din personlige informasjon samtykker du i at informasjonen din, i elektronisk og / eller trykt format, blir behandlet, arkivert, overført eller gitt til en tredjepart som har ansvaret for behandlingen (PROSESSOR).
Hvis behandlingen av dine personopplysninger overføres av dette selskapet, har en skriftlig avtale blitt undertegnet av PROSESSOR og KONTROLLANT. PROSESSOR har implementert de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å garantere sikkerhet og behandling av personopplysninger.

Overføring av personopplysninger vil bli utført hvis:

 • du, klienten, eieren av dataene, har utvetydig gitt ditt samtykke; eller
 • overføringen er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt mellom klienten og selskapet, eller
 • å ta tiltak som svar på en forespørsel fra klienten, som er nødvendige for å inngå en kontrakt; eller
 • overføringen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til klienten; eller
 • overføringen er av viktig offentlig interesse, eller
 • for etablering, utøvelse eller forsvar av loven om enhver rett.

Utlevering av din personlige informasjon

Vi kan utlevere din personlige informasjon til tredjeparter som er ansvarlige for behandlingen og under omstendighetene som er oppført nedenfor:

 • De som jobber med oss etter kontrakt og våre tjenesteleverandører som bidrar til arbeidet i selskapet vårt.
 • Til en selger eller potensiell kjøper, i tilfelle vi selger eller kjøper et selskap eller visse eiendeler.
 • Til en tredjepart, i tilfelle de kjøper vårt selskap eller våre eiendeler; I så fall vil din personlige informasjon være en del av overførte eiendeler.
 • Hvis vi har plikt til å avsløre eller dele din personlige informasjon for å overholde en juridisk forpliktelse, og å håndheve eller anvende våre vilkår og betingelser og leveringsbetingelser

I tilfelle ENERGY NORDIC bestemmer seg for å overføre personopplysninger til tredjeparter, skal dette scenariet varsles behørig til brukerne i skjemaene for innsamling av personopplysninger, sammen med identiteten til selskapet som overfører dem og tredjeparten, typen aktiviteter som de utfører og formålet med overføringen. Tredjeparter som personopplysningene blir overført til, har bosted i Spania. I alle fall garanterer ENERGY NORDIC at konfidensialiteten og sikker håndtering av personopplysningene opprettholdes innenfor nasjonale bevegelser som kan stamme fra disse overføringene.

Du kan konsultere mottakerne for hver av behandlingsaktivitetene som utføres av selskapet i lenken til registeret over behandlingsaktiviteter.

D.-ENERGY NORDIC bestreber seg på IKKE å sende markedsføringskommunikasjon uten å identifisere dem slik, i samsvar med lov 34/2002 angående informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. For å oppnå dette skal all informasjon som sendes til PARTNERNE av ENERGY NORDIC / abonnenter og følgere ikke anses å være markedsføringskommunikasjon, forutsatt at formålet med informasjonen er å opprettholde det eksisterende kontraktsforholdet eller forbindelsen mellom PARTNER / medlem og ENERGY NORDIC, samt å utføre informasjonsoppgaver og andre aktiviteter knyttet til tjenesten som Foreningen tilbyr.

Internasjonale overføringer

Utveksling av data med land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)
Overføring av personopplysninger til land som garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå utenfor EØS, vil kun utføres med behandlere som garanterer respekt for prinsippene for behandling av personopplysninger som er etablert i europeisk lovgivning. I tilfelle overføringer til et land som ikke har riktig beskyttelsesnivå, vil det bli bedt om lovlig tillatelse fra det spanske byrået for databeskyttelse.
Du kan konsultere mottakerne for hver av behandlingsaktivitetene som utføres av selskapet i lenken til registeret over behandlingsaktiviteter.

OPPBEVARING AV DATA

De oppgitte personopplysningene vil bli oppbevart i den tiden det er nødvendig for å oppfylle formålet de samles for og for å bestemme mulige forpliktelser som kan oppstå fra formålet, i tillegg til periodene som er fastsatt i regelverket for filer og dokumentasjon. For detaljer om lagring av data på hver fil, seRegistrering av behandlingsaktiviteter.

Å FÅ DATA PÅ ANDRE KILDER

Hvis du ikke har oppgitt dine personopplysninger til Energy Nordic, og at disse er innhentet fra en annen kilde, vil vi informere deg om innsamlingen innen en periode fra mottakelsen av disse dataene, i alle fall før første kommunikasjon, med mindre du tidligere har blitt informert og samtykket til denne overføringen.

DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHETER

Du, som eier av dine personopplysninger, kan fritt utøve dine rettigheter til tilgang, retting, sletting og portabilitet av dataene dine, begrensning og motstand mot behandlingen av dem, i tillegg til at du ikke er gjenstand for avgjørelser basert utelukkende på automatisert behandling av dine data, send en klage til Authority of Control (AEPD) Du kan utøve dine rettigheter ved å kommunisere med Energy Nordic på adressen: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651 eller via e-post til[email protected] . 

Energy Nordic har en person som er ansvarlig for databeskyttelse, utnevnt og med tilstrekkelig kunnskap for å utføre sine funksjoner pålitelig. Tjenestemannen vil garantere overholdelse av reglene om behandling av personopplysninger i samsvar med loven.

SLIK TRENGER DU RETTIGHETENE DINE

Energy Nordic har modeller tilgjengelig for å be om utøvelse av dine rettigheter. Be dem ved å sende en e-post til:[email protected] .

Forespørselen om kansellering, begrensning eller motstand eller retting vil bli kommunisert til alle ansvarlige for filene og til alle BEHANDLERE til hvem personopplysningene er tildelt, med det formål å fortsette å utføre handlingen som er bedt om til oss innen fristen fastsatt ved lov.

Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personlige data. Innvendingen vil bli vurdert for å vurdere om den er berettiget. Hvis det er berettiget, avsluttes behandlingen av dine personopplysninger umiddelbart. Hvis du ikke gir samtykke til å bruke dataene dine på den beskrevne måten, blir dataene dine slettet.

Hvis du har sendt oss en forespørsel om utøvelse av rettighetene dine, og hvis forespørselen din ikke blir besvart innen lovfristen, eller den er utilfredsstillende, kan du sende inn det tilsvarende kravet til det spanske byrået for databeskyttelse (AEPD).

VÅRE SIKKERHETSTILTAK

Energy Nordic erklærer at de har vedtatt alle nødvendige og hensiktsmessige sikkerhetstiltak i samsvar med bestemmelsene i den generelle databeskyttelsesforordningen som fastsatt i den spanske databeskyttelsesloven (LOPD), og at den har etablert tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak og sikkerhetsmetoder innen sitt betyr å beskytte personopplysningene du leverer og forhindre ødeleggelse (forsettlig), tap, endring, misbruk, utlevering eller uautorisert tilgang, tyveri og all ulovlig form for behandling av personopplysninger.

Dette selskapet bruker behandling av personopplysninger alle prinsippene som garanterer rettigheter i behandlingen av personopplysninger, autorisasjon av eieren, informasjonsplikt, formål, midlertidighet, frihet, tilgang og begrenset sirkulasjon, sikkerhet, åpenhet og konfidensialitet og har vurdert:

 • Kostnadene ved implementering av informasjonssikkerhetssystemer;
 • Risikoen forbundet med behandling;
 • Naturen til personopplysningene som behandles;
 • Sikkerhet er en prioritet for vårt selskap, men ingen systemer kan noensinne garantere 100% sikkerhet.

C.- ENERGY NORDIC skal bestrebe seg på å IKKE PUBLISERE MISLEDENDE ANNONSER gjennom dette mediet. For dette formål skal derfor ikke formelle eller numeriske feil som finnes i innholdet i de forskjellige delene av ENERGY NORDIC-nettstedet, produsert som et resultat av ufullstendig eller mangelfullt vedlikehold og / eller oppdatering av informasjonen i disse seksjonene, ikke betraktes som villedende reklame. ENERGY NORDIC, som et resultat av det som er angitt i dette avsnittet, prøver å rette opp disse feilene så snart de har kjennskap til dem. ENERGY NORDIC kan gjennomføre, når som helst og uten behov for forhåndsvarsel, endringer og oppdateringer på informasjonen på deres nettside eller i konfigurasjonen eller presentasjonen av den. ENERGY NORDIC gjør sitt ytterste for at informasjonen som gis via nettsidene deres er tydelig, forståelig og hensiktsmessig, for å unngå feil så langt som mulig, og i tilfelle dette skjer, for å reparere eller oppdatere dem. ENERGY NORDIC kan imidlertid ikke garantere at det ikke foreligger feil, eller at innholdet i informasjonen blir oppdatert permanent

Informasjonssikkerhet og ditt ansvar

Sikkerheten og konfidensialiteten til din personlige informasjon avhenger også av deg. Ved å registrere deg på dette nettstedet vil du motta et brukernavn og passord. I henhold til våre sikkerhetstiltak har du ansvaret for å holde konfidensialiteten til passordet og brukernavnet for å få tilgang til nettstedet vårt, samt handlingene som er utviklet i det.

Vi har ingen måte å verifisere identiteten til de som får tilgang til nettstedet, så vi vil ikke være ansvarlige hvis passordet eller brukernavnet ditt brukes av en annen person. I dette tilfellet kan du sende oss en e-post umiddelbart til [email protected] for å varsle oss om uautorisert bruk av passordet eller brukernavnet ditt. Vi har rett til å deaktivere brukeridentifikasjon eller passord hvis du ikke overholder vilkårene som er angitt her, eller i vilkårene og betingelsene på dette nettstedet.

JOBBSØKNADER, CV

Søkeren autoriserer ENERGY NORDIC til å analysere dokumentene de sender, alt innholdet som kan være direkte tilgjengelig gjennom søkemotorer (for eksempel Google), profilene de vedlikeholder på profesjonelle sosiale nettverkssider, som LinkedIn og lignende, innhentede data i opptaksprøvene og informasjon som de avslører under arbeidsintervjuet for å vurdere kandidaturen og eventuelt tilby dem en stilling. Hvis kandidaten ikke blir valgt, kan ENERGY NORDIC oppbevare CV-en for å inkludere den i fremtidige anbud, med mindre kandidaten gir uttrykk for det motsatte.

Når du sender en jobbsøknad eller din CV, godtar du at vi bruker dine personopplysninger som du har gitt eller sendt til oss, inkludert din CV, for at vi skal vurdere, verifisere og evaluere i forhold til jobbmulighetene i vårt firma. Hvis du ikke kvalifiserer for jobben, blir dataene dine fjernet fra databasen vår.

KONFIDENSIELLHET AV DIN INFORMASJON

Vi vil ikke dele eller avsløre konfidensiell informasjon med tredjeparter, med mindre den har uttrykkelig tillatelse fra dataeierne, eller når det er påkrevd av rettslig eller juridisk orden, eller for å beskytte selskapets immaterielle rettigheter eller andre rettigheter.

INFORMERENDE Mindreårige

TJENESTENE som tilbys i ENERGY NORDIC Portal er utelukkende ment for de som er myndige. I tilfelle ENERGY NORDIC organiserer salgsfremmende aktiviteter der innsamling av personopplysninger som tilhører mindreårige kan forekomme, skal ENERGY NORDIC alltid be om godkjenning fra foreldrene slik at mindreårige kan få tilgang til tjenesteneog slik at deres personlige data kan bli gjenstand for automatisk behandling.

COOKIES

Nettstedet bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere. Denne statistiske informasjonen identifiserer deg ikke personlig og brukes utelukkende til administrative formål. Gjennom denne informasjonen kan vi kjenne brukernes handlinger og surfemønstre, som gjør det mulig for oss å forbedre nettstedet vårt. For å få tilgang til detaljert informasjon om informasjonskapslene som brukes på nettstedet og formålene vi bruker dem til, se vårRetningslinjer for informasjonskapsler .

VÅR NETTSIDE OG INTELLEKTUELL EIENDOM

Bruk og / eller reproduksjon av alt innholdet på denne websiden, og spesielt de kommersielle navnene, handelsnavnet, industrielle design, design, tekster, fotografier, grafikk, logoer, ikoner, programvare og andre tegn som er utsatt for industriell og kommersiell bruk, er forbudt uten uttrykkelig samtykke fra selskapet.

Vi vil ikke være ansvarlig for brudd på immateriell eller industriell eiendom fra tredjeparter som kan oppstå som følge av inkludering på nettstedet av varemerker, handelsnavn, industriell design, patenter, design, tekster, fotografier, grafikk, logoer, ikoner eller programvare som tilhører tredje parter som, når de inkluderes på nettstedet, har erklært at de er titteleiere av det samme.

Brukeren forplikter seg til å bruke innholdet på nettstedet på en bevisst, korrekt og lovlig måte og forplikter seg til å:

 • Ikke bruk innholdet til formål eller effekter i strid med loven, offentlig moral og god skikk eller offentlig orden.
 • Ikke å reprodusere, kopiere, distribuere, tillate allmenn tilgang på noen måte for offentlig kommunikasjon, transformere eller modifisere innholdet, med mindre det har tilsvarende autorisasjon fra eieren av tittelen.
 • Ikke bruk innholdet på nettstedet til å sende reklame, kommunikasjon med det formål å selge direkte eller til noe annet kommersielt formål, uoppfordrede meldinger adressert til et antall mennesker uavhengig av formålet, samt avstå fra markedsføring eller på ingen måte avsløre slike informasjon.

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON - TVISTER

Bruk og kontrakt med dette nettstedet er regulert av spansk lov. For å løse enhver tvist som kan oppstå med hensyn til dens gyldighet, utførelse, samsvar eller løsning (helt eller delvis), skal saker sendes til jurisdiksjonen til Courts (Juzgados) i Fuengirola. Denne kontrakten anses å være det fullstendige og integrerte uttrykket for avtalen mellom ENERGY NORDIC og brukeren. Bruk av portalen gir status som "bruker" og betyr full og uforbeholden aksept av alle bestemmelsene som er inkludert i denne personvernpolicyen og juridiske merknaden.

I tilfelle uenighet vil begge parter prøve å oppnå en minnelig avtale. Hvis dette ikke er mulig, vil domstolene i Malaga ha kompetanse til å forene saken, og partene vil ikke benytte seg av annen jurisdiksjon i forbindelse med søksmål.

VARIGHET OG OPPSIGELSE - OPPDATERINGER

Leveringen av portaltjenestene og andre tjenester har i prinsippet en ubestemt varighet. ENERGY NORDIC er imidlertid autorisert til å suspendere eller vurdere å avslutte levering av portaltjenesten når som helst, uten å berøre det som er fastsatt med hensyn til tilsvarende spesielle betingelser. Når det er rimelig mulig, skal ENERGY NORDIC gi beskjed på forhånd om avslutning eller suspensjon av levering av portaltjenesten og de andre tjenestene.

Vilkårene i denne juridiske merknaden og personvernreglene kan endres når som helst, og nevnte modifikasjoner vil tre i kraft fra det øyeblikket de blir publisert på dette nettstedet. Hvis du bruker denne websiden etter publisering av endringer i denne juridiske merknaden og personvernpolicyen, vil du bli ansett å ha godtatt vilkårene i den endrede juridiske merknaden og personvernreglene. Vi foreslår at du sjekker denne siden med jevne mellomrom.

Oppdatert mars 2021

JURIDISK GRUNNLEGG FOR BEHANDLING AV DATAENE

Personopplysninger samles inn for spesifikke og bestemte formål. Ditt personvern er veldig viktig for oss. Vi som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger forstår viktigheten av å forklare hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvordan dine opplysninger deles, hvordan vi beskytter dine opplysninger og å forklare dine rettigheter i henhold til personvernloven. Les nøye våre personvernregler nedenfor.

1. KONTROLLEN ANSVARLIG FOR DINE PERSONLIGE DATA

• Eier: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SL

• Avgiftskode (CIF): B90038886.

• Hovedkontor: C / La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Offisielt nettsted: www.energynordic.com

• Kontakt-e-post: [email protected]

• Kommersielt register: Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

ENERGY NORDIC erklærer herved at tilgang til dette nettstedet eller bruk av det på noen måte betyr aksept av alt som er angitt i denne juridiske merknaden. ENERGY NORDIC forbeholder seg retten til når som helst å endre denne kunngjøringen. Som et resultat skal det være hver brukeres ansvar å lese den juridiske merknaden som er i kraft hver gang de besøker dette nettstedet, slik at hvis de ikke er enige i noen av vilkårene som er forklart her, kan de avstå fra å bruke dette nettstedet. .

Gjennom dette nettstedet gir ENERGY NORDIC brukere tilgang til forskjellig innhold, kommersielle tilbud og kontakt- og rekrutteringsdetaljer. Tilgang til nettstedet er åpen og gratis. Imidlertid kan bruk av visse tjenester kreve forhåndsgodkjenning ved innføring av brukernavn og passord.

BRUKEN AV DATAFANGSTEN FOR Å INKORPORERE DATA I MARKEDSLISTER ELLER LISTER FOR TILTRAKKING AV NYE KUNDER UTEN DET UTTRYKKELIGE SAMMENLIGNINGEN OM ENERGINORDISK ER UTTRYKKLIG FORBUDT. DATAMINDRING OG / ELLER WEBSKRAFTING ER UTTRYKKLIG FORBUDT.

2. Immateriell eiendom

Kildekoden, grafiske design, logoer, bilder, fotografier, lyder, animasjoner, programvare og tekst, samt informasjon og innhold som er samlet inn på dette nettstedet, er beskyttet av den spanske loven om immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter til fordel for ENERGY NORDIC, og reproduksjon og / eller publisering, helt eller delvis, og digital behandling, distribusjon, kringkasting, modifisering, transformasjon eller dekompilering av nettstedet, samt utførelsen av andre rettigheter som er lovlig anerkjent som tilhører eieren, er ikke tillatt uten forutgående og skriftlig samtykke fra ENERGY NORDIC.

Brukeren kan kun og utelukkende bruke materialet som vises på dette nettstedet til egen personlig og privat bruk, og bruk av dette materialet til kommersielle formål eller til å begå ulovlige aktiviteter er forbudt. ENERGY NORDIC® forbeholder seg uttrykkelig alle rettighetene fra intellektuell eiendom.

ENERGY NORDIC skal sikre overholdelse av de tidligere betingelsene når det gjelder riktig bruk av innholdet som vises på deres nettsider ved å utøve alle tilsvarende sivile og straffbare handlinger i tilfelle brukeren bryter eller ikke overholder disse rettighetene.

3. Beskyttelse av personopplysninger

Vi informerer deg herved om at ENERGY NORDIC skal sikre sikkerheten og integriteten til dine data og er eieren av forskjellige filer som er behørig registrert hos det spanske databeskyttelsesbyrået, og at ENERGY NORDIC overholder sikkerhetstiltakene som kreves av Organic Law 3 / 2018 av 5. desember angående beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter. Personopplysningene som er innlemmet i noen av filene som tilhører ENERGY NORDIC, skal behandles med den største konfidensialitet og sikkerhet. Eieren av den ovennevnte filen kan sende deg markedsføringsinformasjon om samarbeid, nyheter og nyhetsbrev opprettet av ENERGY NORDIC. I dette tilfellet skal avsenderen forsøke å indikere reklame eller informativt formål når du sender informasjonen og å koordinere et enkelt, klart og gratis system i tilfelle du ønsker å slutte å motta denne informasjonen.

Den registrerte vil være i stand til å utøve sine rettigheter som anerkjent av loven, og spesielt rettighetene til tilgang, til rettelse eller sletting av dataene og til å protestere, hvis aktuelt, samt retten til å tilbakekalle sitt samtykke som ble gitt til motta markedsføringskommunikasjon fra ENERGY NORDIC. Disse rettighetene kan utføres av brukeren ved hjelp av en skriftlig og signert forespørsel som vedlegger en kopi av sitt spanske skattenummer (NIF), adressert til eieren av datafilen på følgende adresse: Calle San Pancracio Nº 18, CP 20640 , Fuengirola, MALAGA, eller hvis du foretrekker det, via e-post til følgende e-postadresse: [email protected].

Feltene i et av kontakt- / registreringsskjemaene som er merket (*) / obligatorisk, er strengt nødvendige for å gi deg den forespurte informasjonen, og inkludering av data i de resterende feltene er frivillig. Manglende samsvar eller delvis etterlevelse av forespørselen om personopplysninger i de obligatoriske feltene kan bety at ENERGY NORDIC ikke vil kunne håndtere forespørselen din.

4. Diverse

A.- ENERGY NORDIC bruker informasjonskapsler som hjelper deg med å optimalisere besøket ditt. Hvis du fortsetter å surfe på dette nettstedet, vil vi vurdere at du har godtatt bruken av informasjonskapsler som varslet i den autoriserte meldingen på nettstedet. Informasjonskapsler er små filer som datamaskinen vår sender til deg, men den gir oss ikke informasjon om navnet ditt eller andre personlige opplysninger. Når brukeren surfer på ENERGY NORDIC-nettsidene, gjenkjenner vertsserveren automatisk IP-adressen til datamaskinen din, dagen og klokkeslettet da besøket startet og avsluttet, og informasjon om de forskjellige delene som ble besøkt. Til tross for dette regulerer personvernpolitikken bruken av informasjonskapsler fra ENERGY NORDIC, som forplikter eieren av nettstedet til å gi brukeren forhåndsvarsel om informasjonskapslene, slik at sistnevnte kan godta bruken av informasjonskapsler, og å gi informasjon om disse informasjonskapslene. og prosessen for å deaktivere dem.

B.- ENERGY NORDIC kan endre, uten forhåndsvarsel, informasjonen på deres nettside, samt konfigurasjon og presentasjon av den.

C.- ENERGY NORDIC skal bestrebe seg på å IKKE PUBLISERE MISLEDENDE ANNONSER gjennom dette mediet. For dette formål skal derfor ikke formelle eller numeriske feil som finnes i innholdet i de forskjellige delene av ENERGY NORDIC-nettstedet, produsert som et resultat av ufullstendig eller mangelfullt vedlikehold og / eller oppdatering av informasjonen i disse seksjonene, ikke betraktes som villedende reklame. ENERGY NORDIC, som et resultat av det som er angitt i dette avsnittet, prøver å rette på disse feilene så snart de har kjennskap til dem. ENERGY NORDIC kan gjennomføre, når som helst og uten behov for forhåndsvarsel, endringer og oppdateringer av informasjonen på deres nettsted eller i konfigurasjonen eller presentasjonen av den. ENERGY NORDIC gjør sitt ytterste for at informasjonen som gis gjennom nettsidene deres er tydelig, forståelig og hensiktsmessig, for å unngå feil så langt som mulig, og i tilfelle dette skjer, for å reparere eller oppdatere dem. ENERGY NORDIC kan imidlertid ikke garantere at det ikke foreligger feil, eller at innholdet i informasjonen blir oppdatert permanent.

D.- ENERGY NORDIC bestreber seg på IKKE å sende markedsføringskommunikasjon uten å identifisere dem slik, i samsvar med lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. For dette formål skal all informasjon som sendes til PARTNERNE av ENERGY NORDIC / abonnenter og følgere ikke anses å være markedsføringskommunikasjon, forutsatt at formålet med informasjonen er å opprettholde det eksisterende kontraktsforholdet eller forbindelsen mellom PARTNER / medlem og ENERGY NORDIC, samt å utføre informasjonsoppgaver og andre aktiviteter knyttet til tjenesten som Foreningen tilbyr.

E.- ENERGY NORDIC er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av gjeldende norm som brukeren kan pådra seg når han besøker dette nettstedet og / eller når han bruker informasjonen i det.

F.- ENERGY NORDIC er ikke ansvarlig for skade eller fordommer forårsaket eller som kan være forårsaket, uansett hva det er, som stammer fra bruken av informasjonen og materialet på dette nettstedet og programmene det inneholder. Koblingene og hyperteksten som via dette nettstedet gjør det mulig for brukeren å få tilgang til fordeler og tjenester som tilbys av tredjeparter, tilhører ikke og er heller ikke under kontroll av ENERGY NORDIC; denne enheten er ikke ansvarlig for informasjonen i den eller for noen effekter som kan stamme fra denne informasjonen.

G.- ENERGY NORDIC er ikke ansvarlig for ulovlig bruk som tredjeparter kan utføre på merkenavn, produktnavn eller kommersielle merker som ikke er eiendommen til denne enheten, og vises på dette nettstedet. ENERGY NORDIC er heller ikke ansvarlig for integriteten, påliteligheten og lovligheten av innholdet i lenkene til nettstedene som er tilgjengelige fra dette nettstedet. ENERGY NORDIC forbeholder seg retten til å utøve rettslige skritt som de anser som hensiktsmessige som stammer fra ulovlig bruk av tredjeparter på innholdet på nettstedet deres.

H.- Avslutningsvis er brukeren den eneste som er ansvarlig for deres bruk av tjenestene, innholdet, linkene og hyperteksten som er inkludert på dette nettstedet.

I.- VARIGHET OG OPPSIGELSE: Tilbudet av portaltjenestene og andre tjenester har i prinsippet en ubestemt varighet. ENERGY NORDIC er imidlertid autorisert til å suspendere eller vurdere å avslutte levering av portaltjenesten når som helst, uten å berøre det som er fastsatt med hensyn til tilsvarende spesielle betingelser. Når det er rimelig mulig, skal ENERGY NORDIC gi beskjed på forhånd om avslutning eller suspensjon av levering av portaltjenesten og de andre tjenestene.

J.- GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON: Bruk og kontrakt med dette nettstedet er regulert av spansk lov. For å løse enhver tvist som kan oppstå med hensyn til gyldighet, utførelse, samsvar eller løsning (helt eller delvis), skal saker sendes til jurisdiksjonen til Courts (Juzgados) i Fuengirola. Denne kontrakten anses å være det fullstendige og integrerte uttrykket for avtalen mellom ENERGY NORDIC og brukeren. Bruk av portalen gir status som bruker og betyr full og uforbeholden aksept av alle bestemmelsene i denne juridiske merknaden. Juridisk merknad Oppdatert 1. juni 2020.

—————————————————

'PERSONLIG POLITIKK OG BRUK AV COOKIES'

I henhold til denne kunngjøringen informerer Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SL, med skattekode (CIF) B90038886, som eier av denne portalen, brukerne av Internett-portalen i deres besittelse (heretter kalt 'Brukerne' og 'Portalen') av deres policy for beskyttelse av personopplysninger (heretter 'Personopplysningene') slik at brukerne fritt og frivillig kan avgjøre om de ønsker å gi ENERGY NORDIC de personopplysningene som kan kreves av dem eller som kan fås fra brukerne i tilfeller av kontrakt, abonnement eller medlemskap i et av våre informative nyhetsbrev, forespørsler om informasjon om fordelene ved å bli med i ENERGY NORDIC, eller avtalene som er inngått.

ENERGY NORDIC forbeholder seg retten til å endre denne policyen for å tilpasse den til lovgivningsmessig eller juridisk oppdatering samt nyheter om bransjepraksis. I disse tilfellene skal ENERGY NORDIC kunngjøre endringene som er introdusert på denne siden, med rimelig varsel før endringene blir gjennomført. Enkelte utførte / tilbudte tjenester i portalen kan inneholde spesielle betingelser med spesifikke bestemmelser når det gjelder beskyttelse av personopplysninger.

Dataene som samles inn av et av de autoriserte kontaktskjemaene på denne websiden, eller gjennom en hvilken som helst annen metode eller kontakt, skal innarbeides, avhengig av formålet og årsaken til konsultasjonen / kontakten, i forskjellige filer registrert hos det spanske databeskyttelsesbyrået. De nevnte filene kan bli registrert hos det spanske databeskyttelsesbyrået (se register).

Personopplysningene som er innlemmet i noen av de ovennevnte filene, skal behandles med den største konfidensialitet og sikkerhet. Eieren av den nevnte filen kan sende markedsføringsinformasjon om fordelene og tjenestene som foreningen tilbyr til sine medlemmer / partnere / følgere og venner, eller informasjon om nyheter eller kampanjer / aktiviteter organisert av ENERGY NORDIC. I dette tilfellet prøver avsenderen å indikere formålet med annonseringen når den sender informasjonen, og å koordinere et enkelt, oversiktlig og gratis system i tilfelle du ønsker å slutte å motta denne informasjonen. Den registrerte vil være i stand til å utøve sine rettigheter som anerkjent av loven, og spesielt rettighetene til tilgang, til rettelse eller sletting av dataene og til å protestere, hvis aktuelt, samt retten til å tilbakekalle samtykke som ble gitt til motta markedsføringskommunikasjon fra ENERGY NORDIC. Disse rettighetene kan utøves av brukeren ved hjelp av en skriftlig og signert forespørsel som vedlegger en kopi av deres spanske skatteidentifikasjonsnummer (NIF), adressert til eieren av filen på følgende adresse: Calle San Pancracio Nº 18, CP 20640 , Fuengirola, MALAGA, eller hvis du foretrekker det, via e-post til følgende e-postadresse: [email protected].

LAGREDE DATA UNDER BESØKET:

Når du besøker nettstedet vårt, lagrer websidene våre blant annet informasjon om nettleseren og operativsystemet du bruker, websiden du besøker oss fra, sidene du besøker på nettstedet vårt og datoen for din besøk. Av sikkerhetsmessige årsaker - for eksempel for å kunne oppdage mulige angrep på nettsiden vår - lagres også IP-adressen som Internett-leverandøren din tildelte deg i en periode på syv dager. Med unntak av IP-adressen lagres personopplysninger bare hvis du gir oss denne informasjonen, for eksempel under registrering, en henvendelse, et tilbud, brukerregistrering, når du sender din CV eller en markedsføringskampanje, etc. ENERGY NORDIC bruker dine personlige data til teknisk administrasjon av nettsidene, medlemsledelse, utføring av henvendelser og for markedsføringsoppgaver, bare etter behov, og alltid etter forhåndsvarsel gitt til brukeren og den registrerte.

Abonnement på nyhetsbrevet:

Hvis du abonnerer på våre nåværende og fremtidige informative nyhetsbrevtjenester, som beskrevet, gir du samtykke til bruk av dine personlige data for utsendelse av annonser eller for utførelse av andre markedsføringsoppgaver. Dataene skal lagres og brukes kontinuerlig for disse formålene, for eksempel å sende ut de nevnte nyhetsbrevene eller invitasjonene til å delta i konkurranser eller utlodninger, gjennom kommunikasjonskanaler som e-post, post eller andre kanaler du autoriserer. Vi kan bruke dataene dine til å opprette og holde oppdatert brukerprofilen din og derfor sende deg personlig informasjon om markedsføringshendelser eller kampanjer. På samme måte kan vi bruke dataene du gir oss til å analysere og forbedre effektiviteten til websidene våre, reklame, markedsføring, markedsundersøkelser og salgsaktiviteter.

SØKERE SOM SENDER OSS DERES CV:

Søkeren autoriserer ENERGY NORDIC til å analysere dokumentene de sender, alt innholdet som kan være direkte tilgjengelig gjennom søkemotorer (for eksempel Google), profilene de vedlikeholder på profesjonelle sosiale nettverkssider, som LinkedIn og lignende, innhentede data i opptaksprøvene og informasjon som de avslører under arbeidsintervjuet for å vurdere kandidaturen og eventuelt tilby dem en stilling. Hvis kandidaten ikke blir valgt, kan ENERGY NORDIC oppbevare CV-en for å inkludere den i fremtidige anbud, med mindre kandidaten gir uttrykk for det motsatte.

Som tidligere beskrevet, er formålet med innsamling og automatisert behandling av personopplysninger å opprettholde kontraktsforholdet, hvis aktuelt, etablert med ENERGY NORDIC gjennom utsendelse av forespørselsskjemaer, som brukeren ikke er forpliktet til å svare på; likevel, ENERGY NORDIC bestreber seg på å IKKE SENDE UT MARKEDSKOMMUNIKASJONER UTEN IDENTIFISERING AV DEM SOM, i samsvar med lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. For dette formål skal all informasjon som sendes til kunder fra ENERGY NORDIC ikke betraktes som markedsføringskommunikasjon, forutsatt at formålet med informasjonen er å opprettholde det eksisterende kontraktsforholdet mellom kunden og ENERGY NORDIC, samt å utføre informasjonsoppgaver og andre salgsfremmende aktiviteter organisert av ENERGY NORDIC.

TJENESTENE som tilbys i ENERGY NORDIC Portal er utelukkende ment for de som er myndige. I tilfelle ENERGY NORDIC organiserer salgsfremmende aktiviteter der innsamling av personopplysninger som tilhører mindreårige kan forekomme, skal ENERGY NORDIC alltid be foreldrenes godkjenning slik at mindreårige kan få tilgang til tjenestene og slik at deres personlige data kan bli gjenstand for automatisk behandling som beskrevet i denne kunngjøringen om personvernpolicyen.

Som tidligere beskrevet, er formålet med innsamling og automatisert behandling av personopplysninger å opprettholde kontraktsforholdet, hvis aktuelt, etablert med ENERGY NORDIC gjennom utsendelse av forespørselsskjemaer, som brukeren ikke er forpliktet til å svare på; likevel, ENERGY NORDIC bestreber seg på å IKKE SENDE UT MARKEDSKOMMUNIKASJONER UTEN IDENTIFISERING AV DEM SOM, i samsvar med lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. For dette formål skal all informasjon som sendes til kunder / brukere fra ENERGY NORDIC ikke betraktes som markedsføringskommunikasjon, forutsatt at formålet med informasjonen er å opprettholde det eksisterende kontraktsforholdet mellom kunden og ENERGY NORDIC, samt å utføre informasjon oppgaver og andre salgsfremmende aktiviteter organisert av ENERGY NORDIC.

ENERGY NORDIC har vedtatt de lovpålagte sikkerhetsnivåene for beskyttelse av personopplysninger og har innført alle de tekniske midlene og tiltakene de har til rådighet for å unngå tap, misbruk, endring, uautorisert tilgang og tyveri av personopplysningene gitt av den registrerte i henhold til ENERGY NORDIC. Til tross for dette må brukeren være klar over at sikkerhetstiltak på Internett ikke er impregnert.

I noen tilfeller kan ENERGY NORDIC bestemme seg for å overføre personopplysninger til tredjeparter. Når dette skjer, skal dette scenariet varsles behørig til brukerne i skjemaene for innsamling av personopplysninger, sammen med identiteten til selskapet som overfører dem og tredjeparten, typen aktiviteter de utfører og formålet med overføringen. Tredjeparter som personopplysningene vil bli overført til, har bosted i Spania. I alle fall garanterer ENERGY NORDIC at konfidensialiteten og sikker håndtering av personopplysningene vil opprettholdes innenfor nasjonale bevegelser som kan stamme fra disse overføringene.

Sosiale nettverk: ENERGY NORDIC har en profil på de primære nettsteder for sosiale nettverk (Facebook og Twitter), og i alle tilfeller anerkjenner de seg selv som behandlingsansvarlig for dataene til deres følgere, fans, abonnenter, kommentatorer og andre brukerprofiler (heretter 'følgere'). Behandlingsaktivitetene som ENERGY NORDIC skal utføre med disse dataene, skal maksimalt være de som det sosiale nettverket tillater i bedriftens profiler. Derfor kan ENERGY NORDIC informere sine følgere om nyheter, aktiviteter og kampanjer ved hjelp av en hvilken som helst kanal som det sosiale nettverket tillater. I intet tilfelle skal ENERGY NORDIC trekke ut data fra sosiale nettverk med mindre de får rettidig og uttrykkelig samtykke fra brukeren til dette. Når, på grunn av naturen til sosiale nettverk, effektiv utøvelse av tilhengerens rettigheter er avhengig av endring av deres personlige profil, skal ENERGY NORDIC hjelpe og gi dem råd til dette formålet innenfor omfanget av deres muligheter.

INFORMASJON OM BRUK AV COOKIES PÅ ENERGY NORDIC

1. Cookies policy:

1.1. ENERGY NORDIC informerer deg herved om at dette nettstedet bruker informasjonskapsler som hjelper til med å optimalisere besøket ditt. Hvis du fortsetter å surfe på dette nettstedet, vil vi vurdere at du har godtatt bruken av informasjonskapsler som varslet i den autoriserte meldingen på nettstedet.

1.2. En informasjonskapsel er en fil som lastes ned til datamaskinen din når du åpner bestemte websider. Informasjonskapsler tillater et nettsted blant annet å lagre og gjenopprette informasjon om en vanes nettleservaner eller deres system, og avhengig av informasjonen de inneholder og måten systemet bruker dem på, kan de brukes til å gjenkjenne Bruker.

1.3. ENERGY NORDIC er forpliktet til ved Royal Decree - Law 13/2012, som endrer lov 34/2002 av 11. juli angående informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, til å informere og innhente samtykke fra brukeren angående bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.

2. Typer informasjonskapsler:

2.1. Avhengig av enheten som administrerer domenet som informasjonskapslene sendes fra og som håndterer innhentede data, kan man skille mellom to typer informasjonskapsler: førsteparts informasjonskapsler og tredjeparts informasjonskapsler. 2.2. Det er også en andre klassifisering i henhold til tidsperioden der informasjonskapslene forblir lagret i kundens nettleser, som består av økt-informasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler.

2.3. Til slutt er det en annen klassifisering som består av fem typer informasjonskapsler i henhold til formålet de behandler innhentede data for: tekniske informasjonskapsler, personaliseringskapsler, analysekaker, markedsføringskapsler og atferdsmessige annonseringskapsler.

3. Informasjonskapsler brukt på dette nettstedet.

3.1. Informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet, samt type og funksjon, er identifisert nedenfor.

3.2. ENERGY NORDIC bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste utviklet av Google som gjør det mulig å måle og analysere nettlesing. I nettleseren din vil du legge merke til fire informasjonskapsler fra denne tjenesten (__utma, __utmb, __utmv, __utmc og __utmz). I henhold til de nevnte klassifikasjonsbeskrivelsene, er dette førsteparts-, økt- og analysekaker. Du kan finne mer informasjon om dette og deaktivere bruken av disse informasjonskapslene ved å klikke her. Dette er en tjeneste levert av Google Inc., et selskap fra Delaware med hovedkontor i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA ('Google'). Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre data den måtte ha. Du kan avvise behandlingen av data eller informasjon ved å avvise bruken av informasjonskapsler ved å velge riktig konfigurasjon i nettleseren din. Du må imidlertid vite at hvis du gjør dette, vil du kanskje ikke fullt ut kunne nyte funksjonaliteten til dette nettstedet. Når du bruker dette nettstedet, samtykker du i behandling av informasjon om deg av Google på den måten og for formålene beskrevet ovenfor.

3.3. Informasjon om brukernes personlige data blir ikke innhentet gjennom nettanalyse, noe som sikrer at personvernet ditt er beskyttet. Informasjonen som er innhentet er relatert til antall brukere som får tilgang til nettstedet, antall besøkte sider, hyppighet og gjentakelse av besøk, deres varighet, nettleseren som brukes, operatøren som tilbyr tjenesten, språket, terminalen som brukes, eller byen din IP-adresse er tildelt. Dette er informasjon som kan føre til en bedre og mer passende tjeneste fra dette nettstedet.

• Google, som leverandør tilknyttet [navn på nettsted], bruker informasjonskapsler for å publisere annonser på dette nettstedet. Brukeren kan deaktivere bruken av disse informasjonskapslene ved å følge instruksjonene beskrevet i annonseringsdelen av Googles personvernregler. Google bruker tilknyttede markedsføringsselskaper for å publisere annonser når du besøker nettstedet vårt. Det er mulig at disse selskapene bruker informasjonen de får fra dine besøk på dette og andre nettsteder (uten å inkludere navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer) for å tilby deg annonser om produkter og tjenester som kan være av interesse for du. Hvis du ønsker å få mer informasjon om denne praksisen og finne ut om alternativene dine for å forhindre at disse selskapene bruker denne informasjonen, kan du gå til forrige lenke.

3.4. Når brukeren får tilgang til ENERGY NORDIC-profilene i de forskjellige sosiale nettverkene, godtar de bruken av informasjonskapsler fra disse nettverkene.

• For mer informasjon om Facebook, klikk her.

• For mer informasjon om Twitter, klikk her.

3.5. Gitt egenskapene til Internett har vi ikke alltid informasjon om informasjonskapslene som tredjeparter kan sette opp via dette nettstedet. Som et resultat, hvis du kommer over denne typen informasjonskapsler på dette nettstedet og de ikke er beskrevet her, ber vi om du kan gi oss beskjed. Du kan også komme i kontakt med tredjeparten direkte for å be dem om informasjon om informasjonskapslene de har satt opp, formålet med og varigheten av informasjonskapslen, og hvordan de garanterer brukernes personvern.

4. Endring av konfigurasjon av informasjonskapsler. I alle fall kan brukeren konfigurere nettleseren til å godta eller ikke godta informasjonskapsler som de mottar, eller slik at nettleseren varsler dem når webserveren vil lagre en informasjonskapsel. Du finner informasjon om hvordan du gjør dette nedenfor, avhengig av nettleseren du bruker:

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

• Utforsker: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Foreløpig er de fleste nettlesere konfigurert som standard for å blokkere installasjonen av markedsføringskapsler eller informasjonskapsler fra tredjeparter i deres system. Brukeren kan øke opprinnelsesbegrensningene, og hindrer derfor inngangen til en hvilken som helst type informasjonskapsel, eller på den annen side kan de også eliminere disse begrensningene, og aksepterer derfor inngangen til en hvilken som helst type informasjonskapsel. Hvis brukeren frivillig har endret konfigurasjonen av nettleseren for å tillate markedsføring og tredjeparts informasjonskapsler, betyr denne handlingen at de gir sitt samtykke til behandlingen av dataene sine for markedsføringsformål. 5. Veiledning om bruk av informasjonskapsler.

Du kan finne ut mer informasjon om bruk av informasjonskapsler i guiden opprettet av det spanske databeskyttelsesbyrået ved å klikke på følgende lenke: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies. pdf

KONTAKT: Hvis du har spørsmål om denne personvernpolitikken, kan du ta kontakt med oss via: [email protected]

JURIDISK GRUNNLEGG FOR BEHANDLING AV DATAENE

Personopplysninger samles inn for spesifikke og bestemte formål. Ditt personvern er veldig viktig for oss. Vi som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger forstår viktigheten av å forklare hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvordan dine opplysninger deles, hvordan vi beskytter dine opplysninger og å forklare dine rettigheter i henhold til personvernloven. Les nøye våre personvernregler nedenfor.

1. KONTROLLEN ANSVARLIG FOR DINE PERSONLIGE DATA

• Eier: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SL

• Avgiftskode (CIF): B90038886.

• Hovedkontor: Calle San Pancracio Nº 18, CP 20640, Fuengirola, MALAGA.

• Offisielt nettsted: www.energynordic.com

• Kontakt-e-post: [email protected]

• Kommersielt register: Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

ENERGY NORDIC erklærer herved at tilgang til dette nettstedet eller bruk av det på noen måte betyr aksept av alt som er angitt i denne juridiske merknaden. ENERGY NORDIC forbeholder seg retten til når som helst å endre denne kunngjøringen. Som et resultat skal det være hver brukeres ansvar å lese den juridiske merknaden som er i kraft hver gang de besøker dette nettstedet, slik at hvis de ikke er enige i noen av vilkårene som er forklart her, kan de avstå fra å bruke dette nettstedet. .

Gjennom dette nettstedet gir ENERGY NORDIC brukere tilgang til forskjellig innhold, kommersielle tilbud og kontakt- og rekrutteringsdetaljer. Tilgang til nettstedet er åpen og gratis. Imidlertid kan bruk av visse tjenester kreve forhåndsgodkjenning ved innføring av brukernavn og passord.

BRUKEN AV DATAFANGSTEN FOR Å INKORPORERE DATA I MARKEDSLISTER ELLER LISTER FOR TILTRAKKING AV NYE KUNDER UTEN DET UTTRYKKELIGE SAMMENLIGNINGEN OM ENERGINORDISK ER UTTRYKKLIG FORBUDT. DATAMINDRING OG / ELLER WEBSKRAFTING ER UTTRYKKLIG FORBUDT.

2. Immateriell eiendom

Kildekoden, grafiske design, logoer, bilder, fotografier, lyder, animasjoner, programvare og tekst, samt informasjon og innhold som er samlet inn på dette nettstedet, er beskyttet av den spanske loven om immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter til fordel for ENERGY NORDIC, og reproduksjon og / eller publisering, helt eller delvis, og digital behandling, distribusjon, kringkasting, modifisering, transformasjon eller dekompilering av nettstedet, samt utførelsen av andre rettigheter som er lovlig anerkjent som tilhører eieren, er ikke tillatt uten forutgående og skriftlig samtykke fra ENERGY NORDIC.

Brukeren kan kun og utelukkende bruke materialet som vises på dette nettstedet til egen personlig og privat bruk, og bruk av dette materialet til kommersielle formål eller til å begå ulovlige aktiviteter er forbudt. ENERGY NORDIC® forbeholder seg uttrykkelig alle rettighetene fra intellektuell eiendom.

ENERGY NORDIC skal sikre overholdelse av de tidligere betingelsene når det gjelder riktig bruk av innholdet som vises på deres nettsider ved å utøve alle tilsvarende sivile og straffbare handlinger i tilfelle brukeren bryter eller ikke overholder disse rettighetene.

3. Beskyttelse av personopplysninger

Vi informerer deg herved om at ENERGY NORDIC skal sikre sikkerheten og integriteten til dine data og er eieren av forskjellige filer som er behørig registrert hos det spanske databeskyttelsesbyrået, og at ENERGY NORDIC overholder sikkerhetstiltakene som kreves av Organic Law 3 / 2018 av 5. desember angående beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter. Personopplysningene som er innlemmet i noen av filene som tilhører ENERGY NORDIC, skal behandles med den største konfidensialitet og sikkerhet. Eieren av den ovennevnte filen kan sende deg markedsføringsinformasjon om samarbeid, nyheter og nyhetsbrev opprettet av ENERGY NORDIC. I dette tilfellet skal avsenderen forsøke å indikere reklame eller informativt formål når du sender informasjonen og å koordinere et enkelt, klart og gratis system i tilfelle du ønsker å slutte å motta denne informasjonen.

Den registrerte vil være i stand til å utøve sine rettigheter som anerkjent av loven, og spesielt rettighetene til tilgang, til rettelse eller sletting av dataene og til å protestere, hvis aktuelt, samt retten til å tilbakekalle sitt samtykke som ble gitt til motta markedsføringskommunikasjon fra ENERGY NORDIC. Disse rettighetene kan utføres av brukeren ved hjelp av en skriftlig og signert forespørsel som vedlegger en kopi av sitt spanske skattenummer (NIF), adressert til eieren av datafilen på følgende adresse: Calle San Pancracio Nº 18, CP 20640 , Fuengirola, MALAGA, eller hvis du foretrekker det, via e-post til følgende e-postadresse: [email protected].

Feltene i et av kontakt- / registreringsskjemaene som er merket (*) / obligatorisk, er strengt nødvendige for å gi deg den forespurte informasjonen, og inkludering av data i de resterende feltene er frivillig. Manglende samsvar eller delvis etterlevelse av forespørselen om personopplysninger i de obligatoriske feltene kan bety at ENERGY NORDIC ikke vil kunne håndtere forespørselen din.

4. Diverse

A.- ENERGY NORDIC bruker informasjonskapsler som hjelper deg med å optimalisere besøket ditt. Hvis du fortsetter å surfe på dette nettstedet, vil vi vurdere at du har godtatt bruken av informasjonskapsler som varslet i den autoriserte meldingen på nettstedet. Informasjonskapsler er små filer som datamaskinen vår sender til deg, men den gir oss ikke informasjon om navnet ditt eller andre personlige opplysninger. Når brukeren surfer på ENERGY NORDIC-nettsidene, gjenkjenner vertsserveren automatisk IP-adressen til datamaskinen din, dagen og klokkeslettet da besøket startet og avsluttet, og informasjon om de forskjellige delene som ble besøkt. Til tross for dette regulerer personvernpolitikken bruken av informasjonskapsler fra ENERGY NORDIC, som forplikter eieren av nettstedet til å gi brukeren forhåndsvarsel om informasjonskapslene, slik at sistnevnte kan godta bruken av informasjonskapsler, og å gi informasjon om disse informasjonskapslene. og prosessen for å deaktivere dem.

B.- ENERGY NORDIC kan endre, uten forhåndsvarsel, informasjonen på deres nettside, samt konfigurasjon og presentasjon av den.

C.- ENERGY NORDIC skal bestrebe seg på å IKKE PUBLISERE MISLEDENDE ANNONSER gjennom dette mediet. For dette formål skal derfor ikke formelle eller numeriske feil som finnes i innholdet i de forskjellige delene av ENERGY NORDIC-nettstedet, produsert som et resultat av ufullstendig eller mangelfullt vedlikehold og / eller oppdatering av informasjonen i disse seksjonene, ikke betraktes som villedende reklame. ENERGY NORDIC, som et resultat av det som er angitt i dette avsnittet, prøver å rette på disse feilene så snart de har kjennskap til dem. ENERGY NORDIC kan gjennomføre, når som helst og uten behov for forhåndsvarsel, endringer og oppdateringer av informasjonen på deres nettsted eller i konfigurasjonen eller presentasjonen av den. ENERGY NORDIC gjør sitt ytterste for at informasjonen som gis gjennom nettsidene deres er tydelig, forståelig og hensiktsmessig, for å unngå feil så langt som mulig, og i tilfelle dette skjer, for å reparere eller oppdatere dem. ENERGY NORDIC kan imidlertid ikke garantere at det ikke foreligger feil, eller at innholdet i informasjonen blir oppdatert permanent.

D.- ENERGY NORDIC bestreber seg på IKKE å sende markedsføringskommunikasjon uten å identifisere dem slik, i samsvar med lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. For dette formål skal all informasjon som sendes til PARTNERNE av ENERGY NORDIC / abonnenter og følgere ikke anses å være markedsføringskommunikasjon, forutsatt at formålet med informasjonen er å opprettholde det eksisterende kontraktsforholdet eller forbindelsen mellom PARTNER / medlem og ENERGY NORDIC, samt å utføre informasjonsoppgaver og andre aktiviteter knyttet til tjenesten som Foreningen tilbyr.

E.- ENERGY NORDIC er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av gjeldende norm som brukeren kan pådra seg når han besøker dette nettstedet og / eller når han bruker informasjonen i det.

F.- ENERGY NORDIC er ikke ansvarlig for skade eller fordommer forårsaket eller som kan være forårsaket, uansett hva det er, som stammer fra bruken av informasjonen og materialet på dette nettstedet og programmene det inneholder. Koblingene og hyperteksten som via dette nettstedet gjør det mulig for brukeren å få tilgang til fordeler og tjenester som tilbys av tredjeparter, tilhører ikke og er heller ikke under kontroll av ENERGY NORDIC; denne enheten er ikke ansvarlig for informasjonen i den eller for noen effekter som kan stamme fra denne informasjonen.

G.- ENERGY NORDIC er ikke ansvarlig for ulovlig bruk som tredjeparter kan utføre på merkenavn, produktnavn eller kommersielle merker som ikke er eiendommen til denne enheten, og vises på dette nettstedet. ENERGY NORDIC er heller ikke ansvarlig for integriteten, påliteligheten og lovligheten av innholdet i lenkene til nettstedene som er tilgjengelige fra dette nettstedet. ENERGY NORDIC forbeholder seg retten til å utøve rettslige skritt som de anser som hensiktsmessige som stammer fra ulovlig bruk av tredjeparter på innholdet på nettstedet deres.

H.- Avslutningsvis er brukeren den eneste som er ansvarlig for deres bruk av tjenestene, innholdet, linkene og hyperteksten som er inkludert på dette nettstedet.

I.- VARIGHET OG OPPSIGELSE: Tilbudet av portaltjenestene og andre tjenester har i prinsippet en ubestemt varighet. ENERGY NORDIC er imidlertid autorisert til å suspendere eller vurdere å avslutte levering av portaltjenesten når som helst, uten å berøre det som er fastsatt med hensyn til tilsvarende spesielle betingelser. Når det er rimelig mulig, skal ENERGY NORDIC gi beskjed på forhånd om avslutning eller suspensjon av levering av portaltjenesten og de andre tjenestene.

J.- GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON: Bruk og kontrakt med dette nettstedet er regulert av spansk lov. For å løse enhver tvist som kan oppstå med hensyn til gyldighet, utførelse, samsvar eller løsning (helt eller delvis), skal saker sendes til jurisdiksjonen til Courts (Juzgados) i Fuengirola. Denne kontrakten anses å være det fullstendige og integrerte uttrykket for avtalen mellom ENERGY NORDIC og brukeren. Bruk av portalen gir status som bruker og betyr full og uforbeholden aksept av alle bestemmelsene i denne juridiske merknaden. Juridisk merknad Oppdatert 1. juni 2020.

—————————————————

'PERSONLIG POLITIKK OG BRUK AV COOKIES'

I henhold til denne kunngjøringen informerer Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SL, med skattekode (CIF) B90038886, som eier av denne portalen, brukerne av Internett-portalen i deres besittelse (heretter kalt 'Brukerne' og 'Portalen') av deres policy for beskyttelse av personopplysninger (heretter 'Personopplysningene') slik at brukerne fritt og frivillig kan avgjøre om de ønsker å gi ENERGY NORDIC de personopplysningene som kan kreves av dem eller som kan fås fra brukerne i tilfeller av kontrakt, abonnement eller medlemskap i et av våre informative nyhetsbrev, forespørsler om informasjon om fordelene ved å bli med i ENERGY NORDIC, eller avtalene som er inngått.

ENERGY NORDIC forbeholder seg retten til å endre denne policyen for å tilpasse den til lovgivningsmessig eller juridisk oppdatering samt nyheter om bransjepraksis. I disse tilfellene skal ENERGY NORDIC kunngjøre endringene som er introdusert på denne siden, med rimelig varsel før endringene blir gjennomført. Enkelte utførte / tilbudte tjenester i portalen kan inneholde spesielle betingelser med spesifikke bestemmelser når det gjelder beskyttelse av personopplysninger.

Dataene som samles inn av et av de autoriserte kontaktskjemaene på denne websiden, eller gjennom en hvilken som helst annen metode eller kontakt, skal innarbeides, avhengig av formålet og årsaken til konsultasjonen / kontakten, i forskjellige filer registrert hos det spanske databeskyttelsesbyrået. De nevnte filene kan bli registrert hos det spanske databeskyttelsesbyrået (se register).

Personopplysningene som er innlemmet i noen av de ovennevnte filene, skal behandles med den største konfidensialitet og sikkerhet. Eieren av den nevnte filen kan sende markedsføringsinformasjon om fordelene og tjenestene som foreningen tilbyr til sine medlemmer / partnere / følgere og venner, eller informasjon om nyheter eller kampanjer / aktiviteter organisert av ENERGY NORDIC. I dette tilfellet prøver avsenderen å indikere formålet med annonseringen når den sender informasjonen, og å koordinere et enkelt, oversiktlig og gratis system i tilfelle du ønsker å slutte å motta denne informasjonen. Den registrerte vil være i stand til å utøve sine rettigheter som anerkjent av loven, og spesielt rettighetene til tilgang, til rettelse eller sletting av dataene og til å protestere, hvis aktuelt, samt retten til å tilbakekalle samtykke som ble gitt til motta markedsføringskommunikasjon fra ENERGY NORDIC. Disse rettighetene kan utøves av brukeren ved hjelp av en skriftlig og signert forespørsel som vedlegger en kopi av deres spanske skatteidentifikasjonsnummer (NIF), adressert til eieren av filen på følgende adresse: Calle San Pancracio Nº 18, CP 20640 , Fuengirola, MALAGA, eller hvis du foretrekker det, via e-post til følgende e-postadresse: [email protected].

LAGREDE DATA UNDER BESØKET:

Når du besøker nettstedet vårt, lagrer websidene våre blant annet informasjon om nettleseren og operativsystemet du bruker, websiden du besøker oss fra, sidene du besøker på nettstedet vårt og datoen for din besøk. Av sikkerhetsmessige årsaker - for eksempel for å kunne oppdage mulige angrep på nettsiden vår - lagres også IP-adressen som Internett-leverandøren din tildelte deg i en periode på syv dager. Med unntak av IP-adressen lagres personopplysninger bare hvis du gir oss denne informasjonen, for eksempel under registrering, en henvendelse, et tilbud, brukerregistrering, når du sender din CV eller en markedsføringskampanje, etc. ENERGY NORDIC bruker dine personlige data til teknisk administrasjon av nettsidene, medlemsledelse, utføring av henvendelser og for markedsføringsoppgaver, bare etter behov, og alltid etter forhåndsvarsel gitt til brukeren og den registrerte.

Abonnement på nyhetsbrevet:

Hvis du abonnerer på våre nåværende og fremtidige informative nyhetsbrevtjenester, som beskrevet, gir du samtykke til bruk av dine personlige data for utsendelse av annonser eller for utførelse av andre markedsføringsoppgaver. Dataene skal lagres og brukes kontinuerlig for disse formålene, for eksempel å sende ut de nevnte nyhetsbrevene eller invitasjonene til å delta i konkurranser eller utlodninger, gjennom kommunikasjonskanaler som e-post, post eller andre kanaler du autoriserer. Vi kan bruke dataene dine til å opprette og holde oppdatert brukerprofilen din og derfor sende deg personlig informasjon om markedsføringshendelser eller kampanjer. På samme måte kan vi bruke dataene du gir oss til å analysere og forbedre effektiviteten til websidene våre, reklame, markedsføring, markedsundersøkelser og salgsaktiviteter.

SØKERE SOM SENDER OSS DERES CV:

Søkeren autoriserer ENERGY NORDIC til å analysere dokumentene de sender, alt innholdet som kan være direkte tilgjengelig gjennom søkemotorer (for eksempel Google), profilene de vedlikeholder på profesjonelle sosiale nettverkssider, som LinkedIn og lignende, innhentede data i opptaksprøvene og informasjon som de avslører under arbeidsintervjuet for å vurdere kandidaturen og eventuelt tilby dem en stilling. Hvis kandidaten ikke blir valgt, kan ENERGY NORDIC oppbevare CV-en for å inkludere den i fremtidige anbud, med mindre kandidaten gir uttrykk for det motsatte.

Som tidligere beskrevet, er formålet med innsamling og automatisert behandling av personopplysninger å opprettholde kontraktsforholdet, hvis aktuelt, etablert med ENERGY NORDIC gjennom utsendelse av forespørselsskjemaer, som brukeren ikke er forpliktet til å svare på; likevel, ENERGY NORDIC bestreber seg på å IKKE SENDE UT MARKEDSKOMMUNIKASJONER UTEN IDENTIFISERING AV DEM SOM, i samsvar med lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. For dette formål skal all informasjon som sendes til kunder fra ENERGY NORDIC ikke betraktes som markedsføringskommunikasjon, forutsatt at formålet med informasjonen er å opprettholde det eksisterende kontraktsforholdet mellom kunden og ENERGY NORDIC, samt å utføre informasjonsoppgaver og andre salgsfremmende aktiviteter organisert av ENERGY NORDIC.

TJENESTENE som tilbys i ENERGY NORDIC Portal er utelukkende ment for de som er myndige. I tilfelle ENERGY NORDIC organiserer salgsfremmende aktiviteter der innsamling av personopplysninger som tilhører mindreårige kan forekomme, skal ENERGY NORDIC alltid be foreldrenes godkjenning slik at mindreårige kan få tilgang til tjenestene og slik at deres personlige data kan bli gjenstand for automatisk behandling som beskrevet i denne kunngjøringen om personvernpolicyen.

Som tidligere beskrevet, er formålet med innsamling og automatisert behandling av personopplysninger å opprettholde kontraktsforholdet, hvis aktuelt, etablert med ENERGY NORDIC gjennom utsendelse av forespørselsskjemaer, som brukeren ikke er forpliktet til å svare på; likevel, ENERGY NORDIC bestreber seg på å IKKE SENDE UT MARKEDSKOMMUNIKASJONER UTEN IDENTIFISERING AV DEM SOM, i samsvar med lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel. For dette formål skal all informasjon som sendes til kunder / brukere fra ENERGY NORDIC ikke betraktes som markedsføringskommunikasjon, forutsatt at formålet med informasjonen er å opprettholde det eksisterende kontraktsforholdet mellom kunden og ENERGY NORDIC, samt å utføre informasjon oppgaver og andre salgsfremmende aktiviteter organisert av ENERGY NORDIC.

ENERGY NORDIC har vedtatt de lovpålagte sikkerhetsnivåene for beskyttelse av personopplysninger og har innført alle de tekniske midlene og tiltakene de har til rådighet for å unngå tap, misbruk, endring, uautorisert tilgang og tyveri av personopplysningene gitt av den registrerte i henhold til ENERGY NORDIC. Til tross for dette må brukeren være klar over at sikkerhetstiltak på Internett ikke er impregnert.

I noen tilfeller kan ENERGY NORDIC bestemme seg for å overføre personopplysninger til tredjeparter. Når dette skjer, skal dette scenariet varsles behørig til brukerne i skjemaene for innsamling av personopplysninger, sammen med identiteten til selskapet som overfører dem og tredjeparten, typen aktiviteter de utfører og formålet med overføringen. Tredjeparter som personopplysningene vil bli overført til, har bosted i Spania. I alle fall garanterer ENERGY NORDIC at konfidensialiteten og sikker håndtering av personopplysningene vil opprettholdes innenfor nasjonale bevegelser som kan stamme fra disse overføringene.

Sosiale nettverk: ENERGY NORDIC har en profil på de primære nettsteder for sosiale nettverk (Facebook og Twitter), og i alle tilfeller anerkjenner de seg selv som behandlingsansvarlig for dataene til deres følgere, fans, abonnenter, kommentatorer og andre brukerprofiler (heretter 'følgere'). Behandlingsaktivitetene som ENERGY NORDIC skal utføre med disse dataene, skal maksimalt være de som det sosiale nettverket tillater i bedriftens profiler. Derfor kan ENERGY NORDIC informere sine følgere om nyheter, aktiviteter og kampanjer ved hjelp av en hvilken som helst kanal som det sosiale nettverket tillater. I intet tilfelle skal ENERGY NORDIC trekke ut data fra sosiale nettverk med mindre de får rettidig og uttrykkelig samtykke fra brukeren til dette. Når, på grunn av naturen til sosiale nettverk, effektiv utøvelse av tilhengerens rettigheter er avhengig av endring av deres personlige profil, skal ENERGY NORDIC hjelpe og gi dem råd til dette formålet innenfor omfanget av deres muligheter.

INFORMASJON OM BRUK AV COOKIES PÅ ENERGY NORDIC

1. Cookies policy:

1.1. ENERGY NORDIC informerer deg herved om at dette nettstedet bruker informasjonskapsler som hjelper til med å optimalisere besøket ditt. Hvis du fortsetter å surfe på dette nettstedet, vil vi vurdere at du har godtatt bruken av informasjonskapsler som varslet i den autoriserte meldingen på nettstedet.

1.2. En informasjonskapsel er en fil som lastes ned til datamaskinen din når du åpner bestemte websider. Informasjonskapsler tillater et nettsted blant annet å lagre og gjenopprette informasjon om en vanes nettleservaner eller deres system, og avhengig av informasjonen de inneholder og måten systemet bruker dem på, kan de brukes til å gjenkjenne Bruker.

1.3. ENERGY NORDIC er forpliktet til ved Royal Decree - Law 13/2012, som endrer lov 34/2002 av 11. juli angående informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, til å informere og innhente samtykke fra brukeren angående bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.

2. Typer informasjonskapsler:

2.1. Avhengig av enheten som administrerer domenet som informasjonskapslene sendes fra og som håndterer innhentede data, kan man skille mellom to typer informasjonskapsler: førsteparts informasjonskapsler og tredjeparts informasjonskapsler. 2.2. Det er også en andre klassifisering i henhold til tidsperioden der informasjonskapslene forblir lagret i kundens nettleser, som består av økt-informasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler.

2.3. Til slutt er det en annen klassifisering som består av fem typer informasjonskapsler i henhold til formålet de behandler innhentede data for: tekniske informasjonskapsler, personaliseringskapsler, analysekaker, markedsføringskapsler og atferdsmessige annonseringskapsler.

3. Informasjonskapsler brukt på dette nettstedet.

3.1. Informasjonskapslene som brukes på dette nettstedet, samt type og funksjon, er identifisert nedenfor.

3.2. ENERGY NORDIC bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste utviklet av Google som gjør det mulig å måle og analysere nettlesing. I nettleseren din vil du legge merke til fire informasjonskapsler fra denne tjenesten (__utma, __utmb, __utmv, __utmc og __utmz). I henhold til de nevnte klassifikasjonsbeskrivelsene, er dette førsteparts-, økt- og analysekaker. Du kan finne mer informasjon om dette og deaktivere bruken av disse informasjonskapslene ved å klikke her. Dette er en tjeneste levert av Google Inc., et selskap fra Delaware med hovedkontor i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA ('Google'). Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre data den måtte ha. Du kan avvise behandlingen av data eller informasjon ved å avvise bruken av informasjonskapsler ved å velge riktig konfigurasjon i nettleseren din. Du må imidlertid vite at hvis du gjør dette, vil du kanskje ikke fullt ut kunne nyte funksjonaliteten til dette nettstedet. Når du bruker dette nettstedet, samtykker du i behandling av informasjon om deg av Google på den måten og for formålene beskrevet ovenfor.

3.3. Informasjon om brukernes personlige data blir ikke innhentet gjennom nettanalyse, noe som sikrer at personvernet ditt er beskyttet. Informasjonen som er innhentet er relatert til antall brukere som får tilgang til nettstedet, antall besøkte sider, hyppighet og gjentakelse av besøk, deres varighet, nettleseren som brukes, operatøren som tilbyr tjenesten, språket, terminalen som brukes, eller byen din IP-adresse er tildelt. Dette er informasjon som kan føre til en bedre og mer passende tjeneste fra dette nettstedet.

• Google, som leverandør tilknyttet [navn på nettsted], bruker informasjonskapsler for å publisere annonser på dette nettstedet. Brukeren kan deaktivere bruken av disse informasjonskapslene ved å følge instruksjonene beskrevet i annonseringsdelen av Googles personvernregler. Google bruker tilknyttede markedsføringsselskaper for å publisere annonser når du besøker nettstedet vårt. Det er mulig at disse selskapene bruker informasjonen de får fra dine besøk på dette og andre nettsteder (uten å inkludere navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer) for å tilby deg annonser om produkter og tjenester som kan være av interesse for du. Hvis du ønsker å få mer informasjon om denne praksisen og finne ut om alternativene dine for å forhindre at disse selskapene bruker denne informasjonen, kan du gå til forrige lenke.

3.4. Når brukeren får tilgang til ENERGY NORDIC-profilene i de forskjellige sosiale nettverkene, godtar de bruken av informasjonskapsler fra disse nettverkene.

• For mer informasjon om Facebook, klikk her.

• For mer informasjon om Twitter, klikk her.

3.5. Gitt egenskapene til Internett har vi ikke alltid informasjon om informasjonskapslene som tredjeparter kan sette opp via dette nettstedet. Som et resultat, hvis du kommer over denne typen informasjonskapsler på dette nettstedet og de ikke er beskrevet her, ber vi om du kan gi oss beskjed. Du kan også komme i kontakt med tredjeparten direkte for å be dem om informasjon om informasjonskapslene de har satt opp, formålet med og varigheten av informasjonskapslen, og hvordan de garanterer brukernes personvern.

4. Endring av konfigurasjon av informasjonskapsler. I alle fall kan brukeren konfigurere nettleseren til å godta eller ikke godta informasjonskapsler som de mottar, eller slik at nettleseren varsler dem når webserveren vil lagre en informasjonskapsel. Du finner informasjon om hvordan du gjør dette nedenfor, avhengig av nettleseren du bruker:

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

• Utforsker: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Foreløpig er de fleste nettlesere konfigurert som standard for å blokkere installasjonen av markedsføringskapsler eller informasjonskapsler fra tredjeparter i deres system. Brukeren kan øke opprinnelsesbegrensningene, og hindrer derfor inngangen til en hvilken som helst type informasjonskapsel, eller på den annen side kan de også eliminere disse begrensningene, og aksepterer derfor inngangen til en hvilken som helst type informasjonskapsel. Hvis brukeren frivillig har endret konfigurasjonen av nettleseren for å tillate markedsføring og tredjeparts informasjonskapsler, betyr denne handlingen at de gir sitt samtykke til behandlingen av dataene sine for markedsføringsformål. 5. Veiledning om bruk av informasjonskapsler.

Du kan finne ut mer informasjon om bruk av informasjonskapsler i guiden opprettet av det spanske databeskyttelsesbyrået ved å klikke på følgende lenke: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies. pdf

KONTAKT: Hvis du har spørsmål om denne personvernpolitikken, kan du ta kontakt med oss via: [email protected]