Energy Nordic Vilkår og betingelser

Disse vilkårene (vilkårene) (sammen med dokumentene det er referert til i den) er vilkårene for bruk som du kan bruke på dette nettstedet https://energynordic.com (nettstedet), enten det er som gjest eller som Registrert bruker. Bruk av nettstedet inkluderer tilgang til, surfing eller registrering for å bruke nettstedet eller noe av dets underdomener, inkludert innhold, funksjonalitet eller tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet. Les disse vilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet, da disse vil gjelde for din bruk av nettstedet.

Ved å bruke nettstedet bekrefter du at du godtar disse vilkårene og at du godtar å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du gå ut av nettstedet umiddelbart og avstå fra å bruke det.

Andre gjeldende vilkår

Disse vilkårene refererer til følgende tilleggsvilkår, som også gjelder din bruk av nettstedet:

Våre personvernregler , som angir vilkårene for behandling av personopplysninger som er samlet inn fra deg eller som du gir. Du må lese vår personvernerklæring, som inneholder viktig informasjon om bruken av dine personlige data, annen informasjon om personvernet og våre sikkerhetsprosesser og retningslinjer. Ved å bruke nettstedet, samtykker du i slik behandling, og du garanterer at alle slike data gitt av deg er korrekte.

Vår policy for informasjonskapsler , som inneholder informasjon om informasjonskapslene på nettstedet.

Enhver bruk av nettstedet som ikke uttrykkelig er tillatt av disse vilkårene, er et brudd på disse vilkårene og kan også bryte med copyright, varemerke og andre lover. I tilfelle du bryter med disse vilkårene, opphører din rett til å bruke nettstedet umiddelbart, og du må, etter vårt valg, returnere eller ødelegge kopier av materialet du har laget eller fått fra dette nettstedet.

Informasjon om oss

Nettstedet, dets domenenavn og tilhørende underdomener drives av
Energía Nórdica Gas og Electricidad SLU - CIF: B90038886
Adresse: C / La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga

Gratistelefon: +34 900 696 820 E-post: [email protected]

Hvis du har spørsmål, klager eller kommentarer på nettstedet, kan du sende en e-post til [email protected]

Endringer i disse vilkårene

Vi kan når som helst revidere og oppdatere disse vilkårene ved å endre denne siden. Alle slike endringer trer i kraft når de er lagt ut på nettstedet. Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi har gjort, da de er bindende for deg. Din fortsatte bruk av nettstedet etter publisering av eventuelle reviderte vilkår betyr at du godtar og godtar endringene.

Endringer på nettstedet

Vi leter kontinuerlig etter måter å forbedre nettstedet på. Derfor kan vi når som helst oppdatere og endre innholdet på nettstedet. Vær imidlertid oppmerksom på at til enhver tid kan noe innhold på nettstedet være foreldet, og med unntak av loven krever vi ingen forpliktelse til å oppdatere det.

Stol på informasjon

Alt innholdet på nettstedet leveres på en 'as is' og 'som tilgjengelig' basis. Vi fremsetter ikke noe løfte (enten uttrykkelig eller underforstått) med hensyn til nettstedet eller dets innhold, inkludert, uten begrensning, dets nøyaktighet eller fullstendighet eller råd gitt og uttalelser på eller via nettstedet eller noen videresendings- ser uttalelser. Derfor fraskriver vi oss, i den fulle grad loven tillater det, ethvert ansvar og ansvar som følge av enhver avhengighet som er plassert på slikt materiale av deg eller enhver besøkende på nettstedet, eller av noen som kan bli informert om noe av innholdet. Alle avgjørelser eller handlinger du tar på grunnlag av informasjon gitt på eller via nettstedet er etter eget skjønn og risiko, og du bør innhente profesjonell eller spesialist råd der det er nødvendig. Ingenting i dette avsnittet skal begrense dine lovbestemte rettigheter (inkludert dine rettigheter til å motta en rimelig standard på tjenesten).

Åpne nettstedet

Nettstedet tilbys som en tjeneste for deg, og din tilgang er tillatt på midlertidig basis. Vi forbeholder oss retten til å suspendere, trekke tilbake, avslutte eller endre hele eller deler av nettstedet uten varsel til deg.

Selv om vi bruker alle rimelige anstrengelser for å rette opp eventuelle feil eller mangler så snart det er praktisk mulig når de er gjort oppmerksom på oss, representerer eller garanterer vi ikke at nettstedet, eller noe innhold på det, alltid vil være tilgjengelig eller være uavbrutt eller gratis fra feil eller mangler.

Vi tar rimelige forholdsregler for å forhindre virus og ondsinnet kode på nettstedet. Du er imidlertid ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til nettstedet. Du bør bruke din egen virusbeskyttelsesprogramvare, og du er ansvarlig for at alt som er lastet ned fra nettstedet, er egnet for bruk på datamaskinen din og er fri for virus og ondsinnet kode. Følgelig utelukker vi, i størst mulig grad loven tillater, alt ansvar som kan oppstå i forbindelse med eller som et resultat av mangel på å gjøre det.

Tilgang til nettstedet kan bli suspendert midlertidig og uten varsel i tilfelle systemfeil, vedlikehold eller reparasjon eller av grunner som er rimelig utenfor vår kontroll.

Vi vil ikke være ansvarlige hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig når som helst eller i noen periode. Du er ansvarlig for å legge til rette for at du skal ha tilgang til nettstedet. Du er også fullt ansvarlig for å sikre at enhver person som har tilgang til nettstedet via internettforbindelsen din er kjent med disse vilkårene og at de overholder dem.

Du har tilgang til de fleste områder av nettstedet uten registrering. Imidlertid kan vi etter eget skjønn begrense tilgangen til hele eller deler av nettstedet til begrensede grupper av brukere, for eksempel brukere som har registrert seg hos oss.

Registrering og kontosikkerhet

For å få tilgang til begrensede områder på nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi visse registreringsdetaljer eller annen informasjon. Hvis du velger, eller du får tilgang til, et brukeridentifikasjonsnavn, passord eller annen informasjon som en del av sikkerhetsprosedyrene våre, må du behandle slik informasjon som konfidensiell. Du må ikke utlevere det til noen tredjepart. Det er en forutsetning for din bruk av nettstedet at all informasjon du oppgir på nettstedet er riktig, oppdatert og fullstendig.
Hvis du vet eller mistenker at noen andre enn deg, kjenner brukeridentifikasjonskoden eller passordet ditt, eller hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av brukernavnet eller passordet ditt eller andre sikkerhetsbrudd, må du straks varsle oss på gdpr @ energynordic. com. Du bør sørge for at du avslutter kontoen din på slutten av hver økt, og du bør være spesielt forsiktig når du får tilgang til kontoen din fra en offentlig eller delt datamaskin, slik at andre ikke kan se eller registrere passordet ditt eller annen personlig informasjon.

Vi har rett til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller passord, enten du velger eller tildeles av oss, når som helst hvis du etter vår rimelige mening ikke har overholdt noen av bestemmelsene i disse vilkårene.

Immaterielle rettigheter

Vi er eieren eller lisensinnehaveren av alle immaterielle rettigheter på hele nettstedet (inkludert, uten begrensning, copyright og databaserettigheter (inkludert programvare) og eventuelle logoer eller varemerker (enten registrert eller uregistrert)) og i materialet som er publisert på det, inkludert, uten begrensning, logoer, grafikk, fotografier, animasjoner, skilting, levery, get-up, videoer, lyd, papirvarer, publikasjoner, rapporter og tekst). Disse verkene er beskyttet av Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU og internasjonale lover om opphavsrett, varemerke, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrett over hele verden.
Din bruk av nettstedet og dets innhold gir deg ingen rettigheter til vår immaterielle eiendom eller immaterielle rettigheter til tredjeparter på nettstedet og dets innhold.

Med mindre annet er oppgitt, beholder tredjeparter (f.eks. Forretningspartnere, kunder og tilknyttede selskaper) som publiserer innholdet sitt på nettstedet fullt opphavsrettslig eierskap av materialet sitt.

Annet enn det som uttrykkelig er tillatt i disse vilkårene, kan du ikke kopiere, reprodusere, publisere, laste ned, legge ut, kringkaste, ta opp, overføre, kommersielt utnytte, redigere, kommunisere til publikum eller distribuere på noen måte tjenestene, websidene eller materialet på nettstedet eller datamaskinkodene til elementer som omfatter nettstedet.
Du kan laste ned eller skrive ut vesentlige utdrag av innholdet på nettstedet til harddisken din med det eneste formålet å se det. Når du laster ned eller skriver ut innhold fra nettstedet, må du ikke fjerne eller endre varemerker, copyright-merknader eller annen merknad, forklaring eller begrensning, inkludert produktidentifikasjonsdetaljer fra noe av materialet eller informasjonen på sidene på nettstedet. I tillegg har du ikke lov til å endre på noen måte papiret eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned.

Du må ikke bruke noen av materialene på nettstedet til kommersielle formål uten å få en lisens til det fra oss eller våre lisensgivere. Du kan ikke kopiere eller publisere slik informasjon på annen måte uten vårt forutgående skriftlige samtykke.

Enhver annen bruk enn det som er tillatt i henhold til dette avsnittet, kan bare utføres med vår forhåndsutstedelse.

Varemerker

er et registrert varemerke for Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU I tillegg kan visse ord, setninger, logoer, ikoner, grafikk eller design som brukes på sidene på nettstedet, utgjøre handelsnavn eller registrerte eller uregistrerte varemerker fra oss eller våre tilknyttede selskaper. Visning av handelsnavn eller varemerke på nettstedet innebærer ikke at du har fått noen lisens.

Alle tredjeparts produkt- eller firmanavn, enheter, logoer, ikoner, grafikk eller design som er referert til på nettstedet er eller kan være varemerker for sine respektive eiere og vises i god tro og på en måte som ment å være til fordel av slike varemerkeeiere. Vi gir ikke tillatelse til bruk av noen andre med samtykke fra eierne. Enhver slik bruk uten samtykke kan utgjøre et brudd på eierens rettigheter. Utseendet eller fraværet av tredjepartsprodukter, tjenester, selskaper, organisasjoner, hjemmesider eller andre nettsteder på nettstedet innebærer ikke godkjenning eller ikke-godkjennelse fra oss.

Din oppførsel og bruk av nettstedet

Du kan bare bruke nettstedet for lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene. Du samtykker i å bruke nettstedet (eller noen del av det) i samsvar med alle gjeldende lover som er relevante for jurisdiksjonen som du får tilgang til nettstedet fra.

Du godtar at når du bruker nettstedet (eller deler av det), vil du ikke:

 • bruke nettstedet på noen måte som kan føre til oppmuntring, anskaffelse eller gjennomføring av kriminell eller annen aktivitet som bryter med gjeldende lokal og internasjonal lov eller forskrift;
 • bruke nettstedet på en måte som krenker rettighetene til en annen person, firma eller selskap (inkludert, uten begrensning, immaterielle rettigheter, konfidensialitetsrettigheter eller personvernrettigheter);
 • introdusere eller overføre materiale på nettstedet som er ærekrenkende, injurierende, uanstendig, støtende, truende, truende eller blasfemisk, eller materiale som kan forårsake irritasjonsbesvær eller unødvendig angst;
 • bruke nettstedet til å utgi seg for eller forsøke å utgi seg for oss eller en av våre ansatte, en annen bruker eller person eller enhet (dette inkluderer, uten begrensning, bruk av e-postadresser knyttet til noe av det foregående);
 • engasjere seg i atferd som begrenser eller hindrer andres bruk eller glede av nettstedet, som bestemt av oss, kan skade oss eller brukere av nettstedet eller utsette dem for ansvar;
 • overføre filer til eller gjennom nettstedet som inneholder virus, trojanere, ormer eller noe annet som er skadelig eller teknologisk skadelig eller som kan forstyrre, avbryte eller forstyrre den normale driften av nettstedet;
 • bruke nettstedet på en måte som får det til å bli avbrutt, belastet, skadet, gjengitt mindre effektivt eller på en måte slik at effektiviteten eller funksjonaliteten til nettstedet svekkes;
 • bruke nettstedet til å sende uønsket reklame eller annet salgsfremmende materiale eller noen form for anmodning via e-post eller på annen måte;
  gjøre noe som vil forsøke å omgå eller forstyrre sikkerhetsfunksjonene på nettstedet, eller forstyrre noen av våre (eller våre tilknyttede selskaper) nettsteder, servere eller nettverk;
 • bruke hvilken som helst robot, edderkopp eller annen automatisk enhet, prosess eller måte å få tilgang til nettstedet;
 • bruke en manuell prosess for å overvåke eller kopiere noe av materialet på nettstedet, eller for noe uautorisert formål uten vårt uttrykkelige forutgående skriftlige samtykke;
  forsøke å få uautorisert tilgang til deler eller komponenter på nettstedet, serveren som nettstedet er lagret på, eller hvilken som helst server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet;
 • angripe nettstedet via et denial-of-service-angrep eller et distribuert denial-of-service-angrep;
 • laste opp filer som inneholder en aktiv hypertekstlenke til et annet nettsted; og
 • tillate eller anskaffe en tredjepart til å gjøre noe av det ovennevnte. I tilfelle du har et krav mot en annen bruker av nettstedet som skyldes brukerens bruk av nettstedet, godtar du å forfølge en slik rett, krav eller handling uavhengig av og uten å bruke oss.
Dine juridiske forpliktelser / dine løfter til oss

Du bekrefter at:

all informasjon og detaljer gitt av deg (inkludert ved registrering, hvis aktuelt) er sanne, nøyaktige og oppdaterte i alle henseender og til enhver tid;
Du vil overholde begrensningene for din bruk av nettstedet som beskrevet i delen "Oppførsel og bruk av nettstedet" ovenfor og som angitt andre steder i disse vilkårene; og

i forhold til alt materiale som sendes til nettstedet, har du rett til å gjøre det og har fått alle nødvendige lisenser og / eller godkjenninger.

Du samtykker i å kompensere oss fullt ut for ethvert krav eller skader (inkludert eventuelle juridiske avgifter i forbindelse med slike krav eller skader) fra en tredjepart i forhold til ethvert forhold i forbindelse med eller som følge av din bruk av Nettstedet, inkludert brudd mistenkt brudd på disse vilkårene eller ditt brudd på lov eller tredjeparts rettigheter.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å forsvare, skadesløsholde og holde oss, våre tilknyttede selskaper og lisensgivere og deres respektive offiserer, styremedlemmer, ansatte, entreprenører, agenter, lisensgivere og leverandører ufarlige fra og mot alle krav, erstatningsansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, (inkludert advokatkostnader) som oppstår på grunn av brudd på vilkårene av deg (inkludert i forhold til materiale som er levert av deg) eller andre forpliktelser som oppstår som følge av din bruk av nettstedet, annet enn som uttrykkelig er autorisert i disse vilkårene eller din bruk av informasjon hentet fra nettstedet eller bruk av andre personer som får tilgang til nettstedet ved hjelp av internettkontoen din.

Våre juridiske forpliktelser og ansvarsbegrensninger

Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense vårt ansvar for falske villedelser eller for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller uaktsomhet verken av våre ansatte eller agenter eller for noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

Vi godtar ikke noe ansvar for:

 • skade på datasystemet ditt eller tap av data eller annet proprietært materiale som skyldes din bruk av nettstedet eller i forbindelse med nedlasting av materiale som er lagt ut på det, eller på et hvilket som helst nettsted knyttet til det, med mindre slik skade skyldes vår uaktsomhet; og
 • ethvert tap, skade, utgift, kostnader, forsinkelse eller annet ansvar overhodet (inkludert uten begrensning eventuelle økonomiske tap som tap av fortjeneste) som du kan pådra deg som et resultat av en hendelse utenfor vår rimelige kontroll (inkludert uten begrensning manglende overføring, kommunikasjon, datamaskin eller andre fasiliteter eller din manglende evne til å få tilgang til nettstedet av en eller annen grunn eller for en feil, feil eller forsinkelse i sending eller mottak av varsel eller kommunikasjon eller instruksjon via posten eller noe elektronisk medium).

I den grad loven tillater det, ekskluderer vi og våre tilknyttede selskaper uttrykkelig:

 • alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstått ved lov, alminnelig rett eller lov om egenkapital; inkludert uten begrensning garantier for salgbarhet, ikke-krenkelse og egnethet for et bestemt formål;
 • ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader eller skader påført deg i forbindelse med nettstedet eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke, eller resultater av bruken av nettstedet, nettsteder som er koblet til det og alt materiale som er lagt ut på det, inkludert, uten begrensning, noe ansvar for (i) tap av inntekt eller inntekt; (ii) tap av virksomhet; (iii) tap av fortjeneste eller kontrakter; (iv) tap av forventede besparelser; (v) tap av data; (vi) tap av goodwill; (vii) bortkastet ledelse eller kontortid; (viii) datamaskinsvikt; og (ix) for ethvert annet tap eller skade av noe slag, uansett om det oppstår og uansett om det er forårsaket av erstatning (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller på annen måte, selv om det er forutsett.

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert denial-of-service-angrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datamaskinens utstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet. eller til nedlasting av noe innhold på den, eller på et hvilket som helst nettsted som er koblet til det.

Kobling til nettstedet

Du kan opprette en lenke til nettstedet forutsatt at:

 • Du lenker bare til hjemmesiden til nettstedet;
 • lenken er til et nettsted som eies av deg;
 • lenken er rettferdig og lovlig og skader ikke vårt omdømme eller utnytter det;
 • lenken antyder ingen form for tilknytning, godkjenning eller godkjenning fra vår side der ingen finnes;
 • Du fjerner eller tilslører ikke annonser, merknader om opphavsrett eller andre merknader, juridiske eller varemerker på nettstedet; og
  Nettstedet er ikke innrammet på noe annet nettsted.

For å opprette en lenke til nettstedet, gir du oss skriftlig forhåndsvarsel om en slik lenke ved å sende en e-postmelding til oss på [email protected]

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake din tilknytningstillatelse uten varsel, og du må umiddelbart slutte å gi lenker til nettstedet hvis du blir varslet av oss.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Vi kan gi lenker til andre nettsteder fra tid til annen (via reklame eller på annen måte). Vi leverer ikke gjensidige lenker til tredjeparts nettsteder bare fordi de har lenket til oss. Disse lenkene er gitt for enkel referanse og informasjon. Vi kontrollerer ikke slike tredjeparts nettsteder og er ikke ansvarlige for innholdet. Vår inkludering av lenker innebærer ikke noe godkjenning av materialet på slike nettsteder eller noen tilknytning til deres operatører.

Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til noen av tredjepartsnettstedene som er koblet til dette nettstedet, gjør du det helt på egen risiko og underlagt vilkårene for bruk for slike nettsteder. Du erkjenner at vi ikke vil være part i noen transaksjon eller kontrakt med en tredjepart som du kan inngå, og vi skal ikke, i den grad loven tillater det, være ansvarlige overfor deg for tap eller skade du måtte lide ved å bruke disse nettstedene. Du godtar at du ikke vil involvere oss i noen tvist mellom deg og tredjeparten.

Sikkerhet

Vi forbeholder oss retten til å iverksette passende rettslige skritt, inkludert uten begrensning, henvisning til rettshåndhevelse, for ulovlig eller uautorisert bruk av nettstedet. Vi forbeholder oss også rett til å iverksette tiltak for å forhindre uautorisert bruk av våre immaterielle rettigheter.

Vi kan samarbeide med alle rettshåndhevelsesmyndigheter eller rettskjennelser som ber eller instruerer oss om å avsløre identiteten til eller lokalisere noen som bryter eller bryter oppførselen og bruken av nettstedseksjonen ovenfor eller på annen måte for å forhindre eller oppdage kriminalitet eller pågripelse eller forfølgelse av lovbrytere. Det kan være andre omstendigheter der vi kan være pålagt ved lov å avsløre informasjon om deg eller din bruk av nettstedet. Du gir avkall på og holder oss uskyldige fra krav som følge av handlinger vi har gjort under eller som et resultat av etterforskningen, og fra handlinger som er tatt som en konsekvens av etterforskning fra enten oss eller rettshåndhevelsesmyndigheter.

Vi kan undersøke rapporterte brudd på disse vilkårene eller klagene og foreta alle tiltak som vi anser hensiktsmessige (som kan omfatte, uten begrensning, fjerning av informasjonen din, utstede advarsler, suspendere, begrense eller avslutte din tilgang til og / eller fjerne materiale fra nettstedet. Vi forbeholder oss også retten til å suspendere, begrense eller avslutte tilgangen til dette nettstedet når som helst uten varsel hvis vi har rimelig grunn til å tro at du har brutt noen av begrensningene i gjennomføringen og bruken av Nettstedsseksjon ovenfor.

Avgang og fraskrivelse

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene av en domstol eller en regulator av en eller annen grunn er funnet ugyldig eller ikke kan håndheves, skal slik bestemmelse bli eliminert eller begrenset til et minimum slik at de gjenværende bestemmelsene skal fortsette å gjelde.

Ingen frafall av disse vilkårene av oss skal anses som en ytterligere eller vedvarende fraskrivelse av slike vilkår eller betingelser eller andre vilkår eller betingelser, og enhver unnlatelse av oss å hevde en rett eller bestemmelse under disse vilkårene skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller forsyning.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

I tilfelle en tvist mellom deg og oss angående disse vilkårene eller krav som oppstår eller er relatert til et besøk på nettstedet, vil lovene i Spania gjelde uten å gi virkning for noe valg eller lovkonflikt. Hvis du ønsker å gå til sak mot oss, må du utelukkende gjøre det ved domstolene i Málaga, Spania. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å anke søksmål mot deg for brudd på disse vilkårene i ditt hjemland eller et hvilket som helst annet relevant land. Du samtykker i å frafalle alle innvendinger mot utøvelse av jurisdiksjon over deg av slike domstoler og å møte i slike domstoler.

Bekymringene dine

Nettstedet kontrolleres og drives av Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU. Vi gir ingen uttalelser om at materiale på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder. De som velger å få tilgang til nettstedet fra andre steder, gjør det på egen risiko og er ansvarlige for overholdelse av alle lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder.

Hvis du mener at det har skjedd noen brudd på dine immaterielle rettigheter eller at du har blitt utsatt for en ærekrenkende uttalelse, vennligst gi oss beskjed med en gang på adressen nedenfor, og gi oss: (i) skriftlig og verifiserbar bekreftelse på at du er, eller er autorisert til å handle for eller på vegne av, eieren av immateriell rettighet eller personen som påstår ærekrenkelse; (ii) arten av det krenkende materialet inkludert plasseringen av det på nettstedet; (iii) ditt fulle navn, telefonnummer og adresse inkludert eventuell e-postadresse; (iv) en uttalelse fra deg om at kravet som blir fremsatt er nøyaktig og sant etter din beste kunnskap og tro. Kravvarsler skal sendes til via e-post til [email protected]

Hvis du er bekymret for materiale som vises på nettstedet, eller hvis du ønsker å rapportere om unøyaktigheter eller feil på nettstedet, eller hvis du har andre forslag til hvordan innholdet kan forbedres, kan du kontakte oss på adressen nedenfor.

Hvis du ønsker å bruke noe annet materiale på nettstedet enn det som er angitt ovenfor, kan du kontakte oss på adressen nedenfor.

Hvis du har spørsmål angående disse vilkårene, kan du kontakte oss på [email protected]

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene, er uttrykkelig forbeholdt Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU

Takk for at du besøkte nettstedet vårt.

Disse vilkårene er datert: Mai 2021

————————————-

Energy Nordic Standard konkurransevilkår

Disse standardvilkårene er underlagt andre vilkår gitt til deg eller som du blir henvist til når du deltar i konkurransen.

 • Konkurransedetaljer er en del av disse vilkårene.
 • Konkurransen er åpen for alle unntatt ansatte (og deres familier) i Energy Nordic.
 • Deltakeren (e) må være 18 år eller eldre. Bevis på identitet og alder kan være påkrevd.
 • Bruk av falskt navn eller adresse vil føre til diskvalifisering.
 • Oppføringer som er ufullstendige, uleselige eller uutslettelige, vil ikke være gyldige og anses som ugyldige.
 • Alle bidrag må gjøres direkte av den som deltar i konkurransen.
 • Intet ansvar kan påtas seg for oppføringer som er tapt, skadet eller forsinket i innlegget, eller på grunn av datamaskinfeil.
 • Premiene er som nevnt, kan ikke overføres til en annen person, og ingen kontanter eller andre alternativer vil bli tilbudt.
 • Energy Nordic forbeholder seg retten til når som helst å endre eller endre vilkårene for konkurranser og avvise deltakere som ikke inngår konkurransens ånd.
 • Konkurranser kan endres eller trekkes tilbake når som helst.
 • I tilfelle en premie ikke er tilgjengelig, forbeholder Energy Nordic seg retten til å tilby en alternativ pris av lik eller større verdi.
 • Vinneren / vinnerne godtar bruken av navnet, fotografiet og avsløringen av bostedsfylket og vil samarbeide med alle andre rimelige forespørsler fra Energy Nordic om eventuell reklame etter vinneren.
 • Med mindre annet er oppgitt, blir vinneren (e) trukket tilfeldig fra bidrag mottatt innen utløpsdatoen, oppgitt i kampanjematerialet.
 • Rimelig innsats vil bli gjort for å kontakte vinneren / vinnerne. Hvis vinneren (e) ikke kan kontaktes, eller ikke klarer å overholde disse vilkårene, vil ingen ny vinner bli trukket ut.
 • Bekreftelse av prisen vil bli gjort skriftlig til vinneren (e).
 • Konkurransen tilbys av Energy Nordic, C / La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga - Spania.