Energipristak trer i kraft tirsdag 14. juni 2022

Taksten på energiprisen, som settes i drift tirsdag 14. juni 2022, vil ha innvirkning på alle forbrukere i landet.

I dag, 14. juni 2022, trer dekretet i kraft, hvor produksjonsanlegg som bruker fossilt brensel mottar subsidier for å redusere prisen på energimarkedet.

Faktisk forutsier denne endringen en positiv direkte effekt når det gjelder reduksjonen av engroselektrisitetsprisen, som er satt til å være svært fordelaktig for forbrukere over hele landet. Noen forbrukere vil spare mye mer på regningene sine (hovedsakelig de som har indekserte eller FLEX -priskontrakter), og andre kan ende opp med å se en økning i regningene (hovedsakelig de som har signert fastpriskontrakter mellom oktober 2021 og april 2022 ).

Med de forventede gassprisene, som i gjennomsnitt er anslått til €73/MWhg for de neste 12 månedene (en pris lavere enn tidligere €96/MWhg), er beløpet for reduksjonen eller besparelsen for forbrukerne satt til en gjennomsnittlig verdi på €44/MWh reduksjon til strømmarkedsprisen. Som er gode nyheter!

Hvor lenge vil dette tiltaket vare?

Dette tiltaket er foreløpig satt til å vare til 31. mai 2023 , noe som er gode nyheter også ettersom det dekker kommende vinter, da det forventes at etterspørselen etter naturgass vil øke over hele den nordlige halvkule på grunn av solinnfall i sørlige halvkule. Departementet for økologisk omstilling kaller dette tiltaket ' brannmuren ' siden det har som mål å forhindre en negativ påvirkning på forbrukerne.

Konsumprisindeksen, også kjent som KPI, øker som følge av inflasjon som overstiger 8 %, og dette er hovedsakelig forårsaket av strømprisen. Takket være gasskappen og dette nye 'iberiske unntaket' vil denne indeksen ha en tendens til å falle takket være den semi-regulerte markedsrenten.

Innvirkning på forbrukerne

Tar som referanse de som skal ha en indeksert / FLEX-pris i 12 måneder og de som skal ha en fast pris ( mellom oktober 2021 og april 2022 ) i 12 måneder.

Forbrukere med indeksert pris vil tjene på reduksjonen i innkjøpsprisen på strøm fra markedet. Forbrukere med fastpris drar derimot ikke nytte av reduksjonen i innkjøpsprisen på strøm fra markedet, for disse forbrukerne vil virkningen avhenge av hvor lang tid det tar før nevnte fornyelse eller forlengelse.

Spørsmålet er, har du gått over til FAST sats/pris? Hvis svaret er JA og du ønsker å revurdere alternativene dine, kontakt oss for å lære mer om FLEX-satsen eller få et gratis tilbud på nettsiden vår.

Legg igjen et svar