Program : Energy Nordics henvisningsprogram.
Henviser : En eksisterende kunde av Energy Nordic som deltar i programmet.
Rekruttere : Medlemmet som henvises.
Unik lenke : En URL (nettadresse) unik for hver henvisning.
Bruker : Enkeltpersoner eller bedrifter som har tilgang til eller bruker programmet enten som en henvisning eller som en rekrutt, referert til Energy Nordics tjenester og bruken av ‘bruker’ eller ‘du’ er en referanse til enten eller begge avhengig av konteksten.
Belønning : Belønningsbeløpet som tilbys av oss under programmet. Belønningen vil variere fra kampanje til kampanje. Den aktive belønningen for en henvisning vises på dashbordsiden for deres personlige henvisninger.
Registreringsdato : Datoen rekrutten registrerer seg på nettsiden ved hjelp av en henvisningslenke, og forteller oss at de ønsker å bytte energiforsyning til Energy Nordic.
Byttedato : Datoen Energy Nordic begynner å levere strøm, eller andre tjenester, til rekrutten.

Programkvalifisering og levering

Henviseren og rekrutten vil motta hver sin belønning når rekrutten lykkes med å bytte energiforsyning til Energy Nordic, underlagt disse betingelsene.
Du må være over 18 år for å være referer eller rekrutter. Hvis du henviser på vegne av en virksomhet, har Energy Nordic rett til å avgjøre om din virksomhet er kvalifisert til å delta i programmet.
Rekrutten godtar at navnet deres, årlige besparelser på energiregningen kan deles med referenten.
Henvisere må være eksisterende Energy Nordic-kunder. Rekrutter må ikke allerede ha meldt seg inn i Energy Nordic eller være et eksisterende medlem, allerede levert hos Energy Nordic, eller medlem av Energy Nordic i løpet av de foregående 12 månedene, ved å bruke noen e-postadresse eller alias.
Rekrutten må bruke referentens unike lenke for å bytte energiforsyning til Energy Nordic på energynordic.com. Energy Nordic er ikke ansvarlig når lenker er sitert eller delt feil. Henvisninger som gjøres krav på i etterkant, eller for feil lenker, er ikke kvalifisert og vil ikke bli belønnet.
En henvisning eller en rekrutter vil ikke motta mer enn én belønning per eiendom.
Hvis rekrutten sier opp avtalen med Energy Nordic før byttedatoen, vil også belønningen og referentens belønning bli kansellert.
Vi sender en e-post til referenten når en rekrutt har registrert seg, på registreringsdatoen og igjen når belønningen er opptjent.
Hvis rekrutten eller referenten har en strømkredittmåler, vil belønninger bli levert som kreditt på kontoen deres på byttedatoen. Dette er vanligvis 21 dager etter registreringsdatoen. Hvis brukeren har en strømmåler for forhåndsbetaling, vil belønninger bli levert via en tredjeparts betalingsleverandør. Dette er vanligvis kort tid etter den første vellykkede strømpåfyllingen.
Henvisere kan tilby ytterligere belønninger til rekrutter så lenge det er klart at tilleggsbelønningen er helt og holdent henviserens ansvar og ikke Energy Nordics ansvar.
Henvisningsbelønninger kan ikke overføres, og de kan ikke auksjoneres, byttes, byttes eller selges. Hvis vi stopper henvisningsprogrammet, anses belønninger som er lagt til som kreditt på brukerens konto som betalte. Hvis vi kansellerer en kundes konto av en eller annen grunn, vil de bli refundert eventuelle belønninger som allerede er utbetalt, men vil ikke motta noen belønninger som fortsatt er under behandling.
Denne avtalen gjelder for hver belønning som annonseres på Energy Nordics nettside . I tillegg vil eventuelle spesifikke eller personlig tilpassede belønninger vi kjører på det tidspunktet du registrerer deg for programmet også gjelde.

Markedsføring av unike lenker

Unike lenker skal ikke brukes av profesjonelle utleiere eller virksomheter som ikke har legitime forretningsinteresser (for eksempel vil ikke et selskap som er opprettet for å dra nytte av programmet få delta).
Du må gjøre det klart når du henviser til at det er en personlig anbefaling og at du ikke representerer Energy Nordic eller noen Energy Nordic-ansatt når du promoterer din unike lenke.
Ingen betalt annonsering av unike lenker er tillatt på tvers av søkemotorer eller sosiale medieplattformer.
Vi har ingen toleranse for søppelpost.
Når du deler en henvisningslenke, enten online, via e-post eller på trykk, må du bare dele den på en personlig måte som passer med venner, kolleger, ansatte, kunder og familiemedlemmer. For eksempel er massedistribusjon, distribusjon til fremmede, publisering av unike lenker på nettbaserte markedsplasser som Amazon eller Ebay, eller annen markedsføring av en unik lenke på en måte som ser ut som “spam”, uttrykkelig forbudt.
Hvis du sender inn en e-postadresse til Energy Nordic, og den ikke er din, må du ha forhåndssamtykke fra eieren av e-postadressen.
Hvis du markedsfører henvisningslenken din via e-post, må du overholde loven – inkludert antispamlover. Hvis du ikke overholder loven, og det blir tatt rettslige skritt mot deg, må du kompensere Energy Nordic for eventuelle kostnader og utgifter vi måtte betale som følge av denne rettslige handlingen.
Unike lenker kan ikke legges ut eller deles på anmeldelsesplattformer, inkludert Trustpilot- og Google-anmeldelser. Dette er for å beskytte integriteten til anmeldelser. Du må ikke bruke Energy Nordics merkevare for å fremme unike lenker, selv om du kan lenke til Energy Nordics nettsted eller kontoer på sosiale medier.
Unike lenker kan ikke legges ut eller deles som svar på Energy Nordics plattformer, eller Energy Nordic-profiler på andre plattformer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Energy Nordic Community og Energy Nordic sosiale medier-sider. Dette for å sikre at disse plattformene forblir et sted for deres tiltenkte innhold og diskusjoner.
Unike lenker kan deles på Energy Nordic-plattformer når en ikke-Energy Nordic-kunde har bedt om en unik lenke.

Ytterligere forpliktelser

Brukere er ansvarlige for eventuelle skatteimplikasjoner som følge av å motta en belønning.

Energi Nordisk program skjønn

Energy Nordic forbeholder seg retten til å verifisere henvisninger og rekrutter, og be om bevis på kvalifisering.
Vi forbeholder oss retten til å suspendere deg fra programmet hvis vi finner ut at henvisningsmetodene dine er upassende.
Vi har ingen forpliktelse til å overvåke innholdet som deles av personer som henviser Energy Nordic. Men vi kan sjekke innholdet og blokkere e-postmeldinger, fjerne innhold eller utestenge folk fra å henvise hvis vi mener innholdet de deler er upassende.
Energy Nordic kan fjerne innlegg som er delt på fellesskapet vårt, sosiale medier eller anmeldelsesplattformer hvis de bryter med disse vilkårene.
Hvis vi trenger å undersøke en henvisningsbelønning, kan det være en forsinkelse i utbetalingen. Vi kan også nekte å betale en henvisningsbelønning hvis vi mener det er uredelig, mistenkelig, i strid med denne avtalen eller hvis vi tror det kan føre til rettslige skritt mot oss, våre datterselskaper, tilknyttede selskaper eller noen av deres respektive ledere, direktører , ansatte, representanter og agenter.
Vår beslutning om hvorvidt en bruker har rett til en belønning eller ikke er endelig og bindende.

Suspensjon av henvisningsprogrammet

Energy Nordic kan suspendere belønningskontoen din når som helst hvis du bryter denne avtalen.
Hvis vi suspenderer belønningskontoen din av en eller annen grunn, kan vi nekte å betale belønninger for eventuelle henvisninger under suspensjonen.
Energy Nordic kan suspendere programmet når som helst uansett årsak.