Energy Nordics vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene (vilkårene) (sammen med dokumentene det refereres til i dem) er vilkårene for bruk som du kan bruke på denne nettsiden https://energynordic.com (nettstedet), enten som gjest eller Registrert bruker. Bruk av nettstedet inkluderer tilgang til, surfing eller registrering for å bruke nettstedet eller noen av dets underdomener, inkludert innhold, funksjonalitet eller tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet. Vennligst les disse vilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet, da disse vil gjelde for din bruk av nettstedet.

Ved å bruke nettstedet bekrefter du at du godtar disse vilkårene og at du godtar å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du forlate nettstedet umiddelbart og avstå fra å bruke det.

Andre gjeldende vilkår

Disse vilkårene refererer til følgende tilleggsvilkår, som også gjelder for din bruk av nettstedet:

Vår personvernpolicy , som angir vilkårene for behandling av personopplysninger som samles inn fra deg eller du oppgir. Du må lese vår personvernerklæring, som inneholder viktig informasjon om bruken av dine personopplysninger, annen informasjon om ditt personvern og våre sikkerhetsprosesser og retningslinjer. Ved å bruke nettstedet samtykker du til slik behandling, og du garanterer at alle slike data oppgitt av deg er nøyaktige.

Vår policy for informasjonskapsler , som angir informasjon om informasjonskapslene på nettstedet.

Enhver bruk av nettstedet som ikke er uttrykkelig tillatt av disse vilkårene, er et brudd på disse vilkårene og kan også bryte opphavsrett, varemerke og andre lover. I tilfelle du bryter disse vilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet opphøre umiddelbart, og du må, etter vårt valg, returnere eller ødelegge eventuelle kopier av materialet du har laget eller hentet fra denne nettsiden.

Informasjon om oss

Nettstedet, dets domenenavn og tilhørende underdomener drives av
Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU – CIF: B90038886
Adresse: C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga

Gratistelefon: +34 900 696 820 E-post: [email protected]

Hvis du har spørsmål, klager eller kommentarer på nettstedet, send en e-post til [email protected]

Endringer i disse vilkårene

Vi kan revidere og oppdatere disse vilkårene når som helst ved å endre denne siden. Alle slike endringer trer i kraft når de er lagt ut på nettstedet. Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi har gjort, da de er bindende for deg. Din fortsatte bruk av nettstedet etter publisering av eventuelle reviderte vilkår betyr at du godtar og godtar endringene.

Endringer på nettsiden

Vi leter stadig etter måter å forbedre nettstedet på. Derfor kan vi når som helst oppdatere og endre innholdet på nettstedet. Vær imidlertid oppmerksom på at noe innhold på nettstedet til enhver tid kan være utdatert, og med unntak av det som kreves av loven, er vi ikke forpliktet til å oppdatere det.

Stol på informasjon

Alt innhold på nettstedet er gitt på en «som den er» og «som tilgjengelig»-basis. Vi gir ingen representasjoner eller gir noen løfter (enten uttrykkelig eller underforstått) med hensyn til nettstedet eller dets innhold, inkludert, uten begrensning, dets nøyaktighet eller fullstendighet eller råd gitt og uttalelser gitt på eller via nettstedet eller videre- ser utsagn. Derfor fraskriver vi oss, i den grad det er tillatt i henhold til loven, ethvert ansvar og ansvar som oppstår fra avhengighet av slikt materiale av deg eller enhver besøkende på nettstedet, eller av noen som kan bli informert om noe av innholdet. Eventuelle avgjørelser eller handlinger tatt av deg på grunnlag av informasjon gitt på eller via nettstedet er etter eget skjønn og risiko, og du bør innhente profesjonell eller spesialistrådgivning der det er nødvendig. Ingenting i dette avsnittet skal begrense dine lovbestemte rettigheter (inkludert dine rettigheter til å motta en rimelig standard på tjenesten).

Tilgang til nettstedet

Nettstedet tilbys som en tjeneste til deg og din tilgang er tillatt på midlertidig basis. Vi forbeholder oss retten til å suspendere, trekke tilbake, avbryte eller endre hele eller deler av nettstedet uten varsel til deg.

Selv om vi gjør alle rimelige bestrebelser for å rette opp eventuelle feil eller utelatelser så snart som praktisk mulig når de har blitt gjort oppmerksom på, representerer eller garanterer vi ikke at nettstedet, eller noe innhold på det, alltid vil være tilgjengelig eller være uavbrutt eller gratis fra feil eller mangler.

Vi tar rimelige forholdsregler for å forhindre virus og ondsinnet kode på nettstedet. Du er imidlertid ansvarlig for å konfigurere din informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til nettstedet. Du bør bruke din egen virusbeskyttelsesprogramvare, og du er ansvarlig for å sikre at alt som lastes ned fra nettstedet er egnet for bruk på datamaskinen din og er fri for virus og ondsinnet kode. Følgelig utelukker vi, i den grad det er tillatt i henhold til loven, ethvert og alt ansvar som kan oppstå i forbindelse med eller som et resultat av unnlatelse av å gjøre dette.

Tilgang til nettstedet kan suspenderes midlertidig og uten varsel i tilfelle systemfeil, vedlikehold eller reparasjon eller av grunner som er rimelig utenfor vår kontroll.

Vi vil ikke være ansvarlige hvis nettstedet av en eller annen grunn er utilgjengelig til enhver tid eller for en hvilken som helst periode. Du er ansvarlig for å gjøre alle nødvendige ordninger for at du skal få tilgang til nettstedet. Du er også fullt ansvarlig for å sikre at enhver person som har tilgang til nettstedet via internettforbindelsen din er klar over disse vilkårene og at de overholder dem.

Du kan få tilgang til de fleste områder av nettstedet uten registrering. Imidlertid kan vi etter eget skjønn begrense tilgangen til hele eller deler av nettstedet til begrensede grupper av brukere, for eksempel brukere som har registrert seg hos oss.

Registrering og kontosikkerhet

For å få tilgang til begrensede områder av nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi visse registreringsdetaljer eller annen informasjon. Hvis du velger, eller du får et brukeridentifikasjonsnavn, passord eller annen informasjon som en del av sikkerhetsprosedyrene våre, må du behandle slik informasjon som konfidensiell. Du må ikke avsløre det til noen tredjepart. Det er en betingelse for din bruk av nettstedet at all informasjon du oppgir på nettstedet er korrekt, oppdatert og fullstendig.
Hvis du vet eller mistenker at andre enn deg kjenner din brukeridentifikasjonskode eller passord, eller hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av brukernavnet eller passordet ditt eller andre sikkerhetsbrudd, må du umiddelbart varsle oss på gdpr@energynordic. com. Du bør sørge for at du avslutter kontoen din på slutten av hver økt, og du bør være spesielt forsiktig når du får tilgang til kontoen din fra en offentlig eller delt datamaskin, slik at andre ikke kan se eller registrere passordet ditt eller annen personlig informasjon.

Vi har rett til å deaktivere enhver brukeridentifikasjonskode eller passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, når som helst hvis du etter vår rimelige mening ikke har fulgt noen av bestemmelsene i disse vilkårene.

Immaterielle rettigheter

Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter på hele nettstedet (inkludert, uten begrensning, opphavsrett og databaserettigheter (inkludert programvare) og eventuelle logoer eller varemerker (enten registrert eller uregistrert)) og i materialet publisert på det, inkludert, uten begrensning, logoer, grafikk, fotografier, animasjoner, skilting, livery, get-up, videoer, lyd, skrivesaker, publikasjoner, rapporter og tekst). Disse verkene er beskyttet av Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU og internasjonale lover angående opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter rundt om i verden.
Din bruk av nettstedet og dets innhold gir deg ingen rettigheter til vår immaterielle eiendom eller den immaterielle eiendommen til tredjeparter på nettstedet og dets innhold.

Med mindre annet er oppgitt, beholder tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, kunder og samarbeidspartnere) som publiserer innholdet deres på nettstedet fullt opphavsrett til materialet deres.

Annet enn det som er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene, kan du ikke kopiere, reprodusere, publisere på nytt, laste ned, legge ut, kringkaste, spille inn, overføre, kommersielt utnytte, redigere, kommunisere til offentligheten eller på noen måte distribuere tjenestene, nettsidene eller materialet på nettstedet eller datamaskinkodene til elementene som utgjør nettstedet.
Du kan laste ned eller skrive ut uvesentlige utdrag av innholdet på nettstedet til harddisken din med det eneste formålet å se det. Når du laster ned eller skriver ut noe innhold fra nettstedet, må du ikke fjerne eller endre noe varemerke, opphavsrettsvarsel eller annen eiendomsmerknad, legende eller begrensning, inkludert produktidentifikasjonsdetaljer fra noe av materialet eller informasjonen på sidene på nettstedet. I tillegg har du ikke lov til å endre, på noen måte, papir- eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned.

Du må ikke bruke noen del av materialet på nettstedet til kommersielle formål uten å ha fått en lisens til å gjøre det fra oss eller våre lisensgivere. Du kan ikke kopiere eller publisere slik informasjon på noen annen måte uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

All annen bruk enn den som er tillatt i denne delen, kan kun utføres med vår forhåndsgodkjenning.

Varemerker

er et registrert varemerke for Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU I tillegg kan visse ord, uttrykk, logoer, ikoner, grafikk eller design som brukes på sidene på Nettstedet, utgjøre varenavn eller registrerte eller uregistrerte varemerker for oss eller våre tilknyttede selskaper. Visning av handelsnavn eller varemerker på nettstedet innebærer ikke at det er gitt noen lisens til deg.

Alle tredjeparts produkt- eller firmanavn, enheter, logoer, ikoner, grafikk eller design som refereres til på nettstedet er eller kan være varemerker for deres respektive eiere og vises i god tro og på en slik måte som er ment å være til fordel av slike varemerkeeiere. Vi gir ikke tillatelse til bruk av andre personer med samtykke fra deres eiere. Enhver slik bruk uten samtykke kan utgjøre en krenkelse av eierens rettigheter. Utseendet eller fraværet av tredjepartsprodukter, tjenester, selskaper, organisasjoner, hjemmesider eller andre nettsteder på nettstedet innebærer ingen godkjenning eller ikke-godkjenning fra oss.

Din oppførsel og bruk av nettstedet

Du kan bare bruke nettstedet til lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene. Du godtar å bruke nettstedet (eller deler av det) i samsvar med alle gjeldende lover som er relevante for jurisdiksjonen du går inn på nettstedet fra.

Du godtar at ved å bruke nettstedet (eller deler av det) vil du ikke:

 • bruke nettstedet på noen måte som kan føre til oppmuntring, anskaffelse eller gjennomføring av kriminell eller annen aktivitet som bryter med gjeldende lokal og internasjonal lov eller forskrift;
 • bruke nettstedet på en måte som krenker rettighetene til en annen person, firma eller selskap (inkludert, uten begrensning, immaterielle rettigheter, konfidensialitetsrettigheter eller rettigheter til personvern);
 • introdusere eller overføre materiale via nettstedet som er ærekrenkende, uanstendig, støtende, truende, truende eller blasfemisk, eller materiale som kan forårsake irriterende ulemper eller unødvendig angst;
 • bruke nettstedet til å etterligne eller forsøke å etterligne oss eller en av våre ansatte, en annen bruker eller person eller enhet (dette inkluderer, uten begrensning, bruk av e-postadresser knyttet til noe av det foregående);
 • engasjere seg i atferd som begrenser eller hemmer noens bruk eller glede av nettstedet, som bestemt av oss, kan skade oss eller brukere av nettstedet eller utsette dem for ansvar;
 • overføre filer til eller gjennom nettstedet som inneholder virus, trojanere, ormer eller noe annet som er ondsinnet eller teknologisk skadelig eller som kan forstyrre, avbryte eller forstyrre den normale driften av nettstedet;
 • bruke nettstedet på en måte som kan føre til at det blir avbrutt, overbelastet, skadet, gjort mindre effektivt eller på en måte slik at effektiviteten eller funksjonaliteten til nettstedet blir svekket;
 • bruke nettstedet til å sende uønsket reklame eller annet reklamemateriell eller noen form for oppfordring via e-post eller på andre måter;
  gjøre noe som kan forsøke å omgå eller forstyrre sikkerhetsfunksjoner på nettstedet, eller forstyrre noen av våre (eller våre tilknyttede selskaper) nettsteder, servere eller nettverk;
 • bruke en hvilken som helst robot, edderkopp eller annen automatisk enhet, prosess eller midler for å få tilgang til nettstedet;
 • bruke en hvilken som helst manuell prosess for å overvåke eller kopiere noe av materialet på nettstedet, eller for ethvert uautorisert formål uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke på forhånd;
  forsøke å få uautorisert tilgang til noen del eller komponent av nettstedet, serveren som nettstedet er lagret på, eller enhver server, datamaskin eller database koblet til nettstedet;
 • angripe nettstedet via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep;
 • laste opp filer som inneholder en aktiv hypertekstlenke til et annet nettsted; og
 • tillate eller anskaffe en tredjepart til å gjøre noe av det ovennevnte. I tilfelle du har et krav mot en annen bruker av nettstedet som oppstår på grunn av denne brukerens bruk av nettstedet, godtar du å forfølge slike rettigheter, krav eller handlinger uavhengig av og uten regress til oss.
Dine juridiske forpliktelser/dine løfter til oss

Du bekrefter at:

all informasjon og detaljer gitt av deg til oss (inkludert ved registrering, hvis aktuelt) er sanne, nøyaktige og oppdaterte i alle henseender og til enhver tid;
Du vil overholde begrensningene for din bruk av nettstedet som angitt i delen «Atferd og bruk av nettstedet» ovenfor og som angitt andre steder i disse vilkårene; og

i forhold til alt materiale som sendes inn til nettstedet, har du rett til å gjøre det og har innhentet alle nødvendige lisenser og/eller godkjenninger.

Du samtykker i å kompensere oss i sin helhet for ethvert krav eller skader (inkludert eventuelle juridiske gebyrer i forbindelse med slike krav eller skader) gjort av en tredjepart i forhold til ethvert forhold i forhold til eller som oppstår fra din bruk av nettstedet, inkludert eventuelle brudd eller mistenkt brudd på disse vilkårene eller ditt brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart.

Skadeerstatning

Du godtar å forsvare, holde skadesløs og holde oss, våre tilknyttede selskaper og lisensgivere og deres respektive offiserer, direktører, ansatte, kontraktører, agenter, lisensgivere og leverandører skadesløse fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, (inkludert juridiske gebyrer) som oppstår som følge av ethvert brudd på vilkårene fra deg (inkludert i forhold til materiale sendt inn av deg) eller andre forpliktelser som oppstår som følge av din bruk av nettstedet annet enn det som er uttrykkelig autorisert i disse vilkårene eller din bruk av informasjon hentet fra nettstedet eller bruk av en annen person som går inn på nettstedet ved å bruke internettkontoen din.

Våre juridiske forpliktelser og ansvarsbegrensninger

Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense vårt ansvar for uredelig uriktig fremstilling eller for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller uaktsomhet verken fra våre ansatte eller agenter eller for noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses under gjeldende lov.

Vi påtar oss ikke noe ansvar for:

 • skade på datasystemet ditt eller tap av data eller annet proprietært materiale som er et resultat av din bruk av nettstedet eller i forbindelse med din nedlasting av materiale som er lagt ut på det, eller på et hvilket som helst nettsted knyttet til det, med mindre slik skade skyldes vår uaktsomhet; og
 • ethvert tap, skade, utgifter, kostnader, forsinkelser eller annet ansvar (inkludert, men ikke begrenset, økonomiske tap som tap av fortjeneste) som du kan pådra deg som et resultat av enhver hendelse utenfor vår rimelige kontroll (inkludert, men ikke begrenset til, overføringssvikt, kommunikasjon, datamaskin eller andre fasiliteter eller din manglende evne til å få tilgang til nettstedet av en eller annen grunn eller feil, feil eller forsinkelse i sending eller mottak av varsel eller kommunikasjon eller instruksjoner via posten eller elektronisk medium).

I den grad det er tillatt ved lov, ekskluderer vi og våre tilknyttede selskaper herved uttrykkelig:

 • alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstått av lov, sedvanerett eller egenkapitalloven; inkludert uten begrensning eventuelle garantier for salgbarhet, ikke-krenkelse og egnethet for et bestemt formål;
 • ethvert ansvar for ethvert direkte, indirekte eller følgetap eller skade påført av deg i forbindelse med nettstedet eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke eller resultater av bruken av nettstedet, eventuelle nettsteder som er koblet til det og materiale som er lagt ut på det, inkludert, uten begrensning, ethvert ansvar for (i) tap av inntekt eller inntekt; (ii) tap av virksomhet; (iii) tap av fortjeneste eller kontrakter; (iv) tap av forventede besparelser; (v) tap av data; (vi) tap av goodwill; (vii) bortkastet ledelse eller kontortid; (viii) datamaskinfeil; og (ix) for ethvert annet tap eller skade av noe slag, uansett hva som oppstår og enten forårsaket av tort (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller annet, selv om det er forutsigbart.

Vi vil ikke være ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert denial-of-service angrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyret ditt, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet. eller til din nedlasting av innhold på det, eller på et hvilket som helst nettsted som er koblet til det.

Lenke til nettsiden

Du kan opprette en lenke til nettstedet forutsatt at:

 • Du kobler kun til hjemmesiden til nettstedet;
 • lenken er til et nettsted som eies av deg;
 • koblingen er rettferdig og lovlig og skader ikke vårt rykte eller drar nytte av det;
 • lenken antyder ingen form for assosiasjon, godkjenning eller godkjenning fra vår side der ingen eksisterer;
 • Du fjerner eller skjuler ikke annonser, merknader om opphavsrett eller andre merknader om eiendomsrett, juridisk eller varemerke på nettstedet; og
  Nettstedet er ikke innrammet på noe annet nettsted.

For å etablere en lenke til nettstedet gir du oss skriftlig forhåndsvarsel om slik lenke ved å sende en e-postmelding til oss på [email protected]

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake koblingstillatelsen din uten varsel, og du må umiddelbart slutte å gi lenker til nettstedet hvis vi får beskjed.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Vi kan gi lenker til andre nettsteder fra tid til annen (via reklame eller på annen måte). Vi leverer ikke gjensidige lenker til tredjeparts nettsteder kun fordi de har lenket til oss. Disse koblingene er gitt for enkel referanse og informasjon. Vi kontrollerer ikke slike tredjepartsnettsteder og er ikke ansvarlige for innholdet deres. Vår inkludering av lenker innebærer ingen godkjenning av materialet på slike nettsteder eller noen tilknytning til deres operatører.

Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til noen av tredjepartsnettstedene som er knyttet til denne nettsiden, gjør du det helt på egen risiko og underlagt vilkårene og betingelsene for bruk for slike nettsteder. Du erkjenner at vi ikke vil være part i noen transaksjon eller kontrakt. med en tredjepart som du kan inngå, og vi skal ikke, i den grad det er tillatt i henhold til loven, være ansvarlige overfor deg med hensyn til tap eller skade du måtte lide ved å bruke disse nettstedene. Du godtar at du ikke vil involvere oss i noen tvist mellom deg og tredjeparten.

Sikkerhet

Vi forbeholder oss retten til å ta passende rettslige skritt, inkludert, uten begrensning, henvisning til rettshåndhevelse, for enhver ulovlig eller uautorisert bruk av nettstedet. Vi forbeholder oss også retten til å iverksette tiltak for å forhindre uautorisert bruk av våre immaterielle rettigheter.

Vi kan samarbeide med alle rettshåndhevende myndigheter eller rettskjennelser som ber om eller pålegger oss å avsløre identiteten til eller lokalisere noen som bryter med eller bryter med oppførselen og bruken av nettsideseksjonen ovenfor eller på annen måte for å forhindre eller oppdage kriminalitet eller pågripelse eller rettsforfølgelse av lovbrytere. Det kan være andre omstendigheter der vi kan være pålagt ved lov å avsløre informasjon om deg eller din bruk av nettstedet. Du fraskriver deg og holder oss skadesløse fra ethvert krav som er et resultat av handlinger utført av oss under eller som et resultat av undersøkelsene, og fra handlinger utført som en konsekvens av undersøkelser fra enten oss eller rettshåndhevende myndigheter.

Vi kan undersøke ethvert rapportert brudd på disse vilkårene eller klagene og iverksette tiltak som vi finner hensiktsmessige (som kan inkludere, uten begrensning, fjerning av informasjonen din, utstede advarsler, suspendere, begrense eller avslutte tilgangen din til og/eller fjerning av materiale fra nettstedet. Vi forbeholder oss også retten til etter eget skjønn å suspendere, begrense eller avslutte din tilgang til dette nettstedet når som helst uten varsel hvis vi har rimelig grunn til å tro at du har brutt noen av begrensningene i avsnittet Oppførsel og bruk av nettstedet ovenfor.

Sluttvederlag og frafall

Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene av en domstol eller en regulator av en eller annen grunn blir funnet å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse elimineres eller begrenses til et minimum slik at de gjenværende bestemmelsene fortsetter å gjelde.

Ingen fraskrivelse av disse vilkårene fra oss skal anses som en ytterligere eller vedvarende fraskrivelse av slike vilkår eller vilkår eller andre vilkår eller betingelser, og enhver unnlatelse fra oss av å hevde en rettighet eller bestemmelse i henhold til disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller forsyning.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

I tilfelle en tvist mellom deg og oss angående disse vilkårene eller ethvert krav som oppstår fra, eller relatert til, et besøk på nettstedet, vil lovene i Spania gjelde uten å gi effekt til valg eller lovkonfliktbestemmelser eller regler. Hvis du ønsker å ta en rettssak mot oss, må du gjøre det utelukkende ved domstolene i Málaga, Spania. Vi beholder imidlertid retten til å reise sak mot deg for brudd på disse vilkårene i ditt bostedsland eller et annet relevant land. Du samtykker i å frafalle alle innvendinger mot utøvelsen av jurisdiksjon over deg av slike domstoler og verneting i slike domstoler.

Dine bekymringer

Nettstedet kontrolleres og drives av Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU. Vi gir ingen representasjoner om at materialet på nettstedet er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder. De som velger å få tilgang til nettstedet fra andre steder, gjør det på egen risiko og er ansvarlige for overholdelse av alle lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.

Hvis du mener at det har vært brudd på dine immaterielle rettigheter eller at du har vært utsatt for en ærekrenkende uttalelse, vennligst gi oss beskjed umiddelbart på adressen nedenfor, og gi oss: (i) skriftlig og kontrollerbar bekreftelse på at du er, eller er autorisert til å handle for eller på vegne av, eieren av den immaterielle rettigheten eller personen som påstår ærekrenkelsen; (ii) arten av det krenkende materialet, inkludert plasseringen av det på nettstedet; (iii) ditt fulle navn, telefonnummer og adresse inkludert eventuell e-postadresse; (iv) en erklæring fra deg om at påstanden som fremsettes er nøyaktig og sann etter beste kunnskap og tro. Kravmeldinger skal sendes til på e-post til [email protected]

Hvis du har noen bekymringer om materiale som vises på nettstedet, eller hvis du ønsker å rapportere unøyaktigheter eller feil på nettstedet, eller hvis du har andre forslag til hvordan innholdet kan forbedres, vennligst kontakt oss på adressen nedenfor.

Hvis du ønsker å bruke annet materiale på nettstedet enn det som er angitt ovenfor, vennligst kontakt oss på adressen nedenfor.

Hvis du har spørsmål angående disse vilkårene, vennligst kontakt oss på [email protected]

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene er uttrykkelig forbeholdt Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU

Takk for at du besøker nettstedet vårt.

Disse vilkårene er datert: mai 2021

————————————-

Energy Nordic Standard Konkurransevilkår

Disse standard vilkårene og betingelsene er underlagt andre vilkår og betingelser gitt til deg eller som du er henvist til når du deltar i konkurransen.

 • Konkurransedetaljer er en del av disse vilkårene.
 • Konkurransen er åpen for alle unntatt ansatte (og deres familier) i Energy Nordic.
 • Deltakeren(e) må være 18 år eller eldre. Bevis på identitet og alder kan være nødvendig.
 • Bruk av falskt navn eller adresse vil føre til diskvalifikasjon.
 • Påmeldinger som er ufullstendige, uleselige eller uleselige vil ikke være gyldige og anses som ugyldige.
 • Alle påmeldinger må gjøres direkte av den som deltar i konkurransen.
 • Intet ansvar kan aksepteres for oppføringer tapt, skadet eller forsinket i posten, eller på grunn av datafeil.
 • Premiene er som nevnt, kan ikke overføres til en annen person og ingen kontanter eller andre alternativer vil bli tilbudt.
 • Energy Nordic forbeholder seg retten til å endre eller endre vilkårene for konkurranser når som helst og avvise deltakere som ikke deltar i konkurransens ånd.
 • Konkurranser kan endres eller trekkes tilbake når som helst.
 • I tilfelle en premie ikke er tilgjengelig, forbeholder Energy Nordic seg retten til å tilby en alternativ premie av lik eller større verdi.
 • Vinneren(e) samtykker i bruken av navn, fotografi og offentliggjøring av bostedsfylket og vil samarbeide med alle andre rimelige forespørsler fra Energy Nordic i forbindelse med post-vinnende publisitet.
 • Med mindre annet er oppgitt, vil vinneren(e) bli trukket tilfeldig, fra bidrag mottatt innen utløpsdatoen, angitt i kampanjematerialet.
 • Det vil bli gjort rimelige anstrengelser for å kontakte vinneren(e). Hvis vinneren(e) ikke kan kontaktes, eller ikke er i stand til å overholde disse vilkårene og betingelsene, vil ingen ny vinner bli trukket.
 • Bekreftelse av premien vil bli gitt skriftlig til vinneren(e).
 • Konkurransen tilbys av Energy Nordic, C/ La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga – Spania.