Solenergi för samhällen

Har du funderat på att dela solenergi med dina grannar?

Energy Nordic erbjuder dig nu möjligheten att installera solpaneler i samhällen och urbaniseringar!
Du kan spara pengar och till och med dela på kostnaden!

VAD ÄR KOLLEKTIV SOLENERGI?

Vi talar om kollektiv solenergi när elen från samma anläggning används av mer än en konsument. Den vanligaste är solceller. El kan förbrukas när den produceras, lagras i ackumuleringssystem eller på annat sätt hällas ut i nätet som överskott.

Det är ett internt nätverk eftersom konsumenterna är anslutna direkt till solpanelerna, utan att elen behöver gå genom ledningarna i eldistributionsnätet. Slutligen är det en anläggning med överskott eftersom den energi som inte förbrukas släpps ut i nätet med ekonomisk ersättning genom ett direkt avdrag av den el som släpps ut i månadsräkningen.

Av denna anledning hade Energy Nordic samarbetat med Bettergy för att erbjuda EnergySequence-plattformen, som kombinerar kunskap om energieffektivitet och dataanalys för att erbjuda tillförlitliga och intelligenta energibesparingsrekommendationer.