Spanska regeringen sänker elmomsen från 21 % till 10 %

**Redigerad för att uppdatera – 24 juni 2021**

Regeringen har godkänt den tillfälliga skattesänkningen från 21 % till 10 %

Den spanska nationella regeringen har godkänt en sänkning av IVA på elräkningar från 21 % till 10 %, det har släppts idag.

Källor förklarar att regeringen fortsätter att Arbeta med snabba och effektiva åtgärder för att komma till rätta med de höga elprisernaoch försöka ta itu med effekterna av dessa priser på grossistmarknaden för el, i syfte att “
skyndsamt ta itu med och lindra situationen för familjer…”
sa finansminister María Jesús Montero vid en presskonferens tidigare i dag.

Det kungliga lagdekretet, som också har fastställt upphävandet av skatten på elproduktion under tredje kvartalet i år, kommer att träda i kraft dagen efter att den offentliggjorts i Boletín Oficial del Estado (BOE) som är planerad till imorgon, fredagen den 25 juni 2021.

Skattesänkningen kommer efter den senaste uppdateringen av eltarifferna Hur kommer de nya eltarifferna för 2021 att påverka dig med potencia större än 15 kW? orsakade ilska och förvirring bland konsumenter över hela landet.

Ändringen godkändes vid torsdagens 24:e regeringssammanträde, som sammankallats för att bekräfta att munskydd inte längre kommer att vara obligatoriskt utomhus från och med den 26 juni.

Den nya skattesatsen kommer att gälla fram till slutet av året för alla konsumenter med en avtalad effekt (potencia) på upp till 10 kW, så länge det genomsnittliga månadspriset på grossistmarknaden för el ligger över 45 euro per megawatt/timme.

Montero betonade att kontrakterad effekt (potencia) upp till 10 kW täcker “
praktiskt taget alla hushåll i Spanien
“, eftersom den genomsnittliga effekten är 4,1 kW, och 72,5 % av affärskontrakten faller också inom denna kategori.

En moms på 10 % kommer också att tillämpas på alla allvarligt utsatta konsumenter – cirka 612 000 hushåll som får den sociala bonusen – fram till slutet av året, oavsett deras kontrakterade effekt och marknadspris.

Detta beslut, som träder i kraft den 26 juni, kommer att göra att hushållskonsumenter får upp till tre elräkningar under juni månad. En första faktura de första dagarna i månaden med införandet av de nya tarifferna, en andra med IVA på 21 % fram till den 26 juni och en annan från den dagen med IVA redan reducerad till 10 %.

Tillämpningen av den nya IVA kommer inte att tillämpas på anläggningar för egenförbrukning eller på andra betalningar som görs inom elsektorn, t.ex. betalning av distributörerna till sällsynta jordartsmetaller.

Dessutom kommer momssatsen på 7 % på elproduktion att upphävas under det tredje kvartalet i år.

Enligt EU är skatten på el lägre i många andra länder, bland annat Portugal (som sänkte den från 23 % till 6 %), Grekland (6 %), Frankrike (5,5 %), Italien (10 %) och Storbritannien (5 %).

Vad tycker du om IVA-reduktionen för el?

Låt oss veta i kommentarerna nedan!

Lämna ett svar

My Page

Login here - User access
If you want to consult bills before September 2020, contact us through: