Vad är en kilowatt och kilowattimme (kW vs. kWh)?

kW och kWh är två begrepp som ingriper i din faktura och utgör priset för energi. KW bestämmer den avtalade effekten och den fasta löptiden du betalar för elen. Medan kWh kommer att vara indikatorn på den energi som förbrukas för el och kommer att avgöra priset du betalar för din förbrukning.

Vad är en kW el?

kW (kilowatt) är en måttenhet som används för att kvantifiera den elektriska effekten hos ljuset som bär upp byggnaden. Enheten som används för att mäta är watt (W), så en kilowatt motsvarar 1 000 W (1 000 W = 1 kW).

I elförsörjning används kW för att ange den maximala effekt som ett hushåll kan bära, precis som hushållsapparater anger i sitt tekniska datablad hur mycket W de behöver för att fungera.

Därför kommer kW i elförsörjningen i ett hem att indikera hastigheten med vilken energi förbrukas, det vill säga mängden energi som passerar genom de ledande elementen vid en given tidpunkt, så det definierar antalet apparater som kan anslutas samtidigt.

Till exempel behöver ett hushållsångstrykjärn mellan 2 200 och 2 400 watt för att fungera korrekt medan ett tvåpersonshus utan elvärme behöver en elektrisk effekt på 3,45 kW för att stödja den el som behövs av apparaterna i det hemmet.

1 megawatt (MW) = 1 000 kilowatt (kW), eller den effekt som används av en genomsnittlig mikrovågsugn

1 megawattimme (MWh) = 1 MW under en timme eller 1 000 kW under en timme.

Vad är en kWh?

KWh är en måttenhet som används för att redovisa elförbrukning under en tidsperiod. KWh mäter energiförbrukningen i kilowattimmar.

1 watt motsvarar att förbruka 1 joule i 1 sekund. Därför representerar 1 kW förbrukningen av 1 000 Joule under 1 sekund. Till exempel kommer en enhet som förbrukar 1 kW och är påslagen i 1 timme att förbruka totalt 3 600 000 Joule. Det motsvarar att säga att den har förbrukat 1 kWh (kilowattimme) energi.

kWh används för närvarande inom energisektorn för att fakturera konsumenternas el- eller gasförbrukning.

På elräkningen anges detta värde som en ”variabel term”, ”förbrukningsterm” eller ”energiterm”, beroende på vad leverantören som användaren har avtalat med om leveransen kallar det.

Hur mäts den kWh som förbrukas i en fastighet?

Mängden kWh som har spenderats på en fastighet räknas in i elmätaren. Detta mätsystem registrerar mängden el som används och skickar den automatiskt till distributörsföretaget, sedan fortsätter det att beräkna det fastställda priset och skickar det till leverantörsföretaget för fakturering.

I sällsynta fall kan det hända att företaget inte kan läsa av mätaren. I dessa fall kommer användaren själv att ansvara för att lösa missförståndet och skicka avläsningen av mätaren till distributören.

Skillnad mellan kW och kWh

Medan kW är den mängd effekt som fastigheten kan kräva vid en viss tidpunkt, är kWh den mängd energi som förbrukas under en tidsperiod.

  • Anger hur många watt en byggnad kan stödja samtidigt.
  • Fastställ beloppet för den avtalade kraften som ska betalas på din faktura.
  • På räkningen kallas det ”power term”.
  • Det finns inte i gasräkningen, det ersätts av den fasta löptiden som beror på tillträdestariffen.
  • Definierar mängden energi som förbrukas
  • Ange hur mycket energi som förbrukas som ska betalas på din faktura.
  • På fakturan kallas det ”variabel term”, ”förbrukningsterm” eller ”energiterm”.
  • KWh har samma funktion på gasräkningen som på elräkningen.

Slutligen finns här en länk så att du kan registrera dig direkt hos din distributör online och övervaka din förbrukning dagligen under hela månaden, vilket kan hjälpa dig att hålla användningen så optimerad som möjligt. Du kan se namnet på din distributör längst ner på sista sidan på din Energy Nordic-faktura:

Klicka här för att registrera dig hos e-distribucion

Klicka här för att registrera dig hos i-DE

När du har registrerat dig hos din distributör, enligt ovan, kommer du att kunna övervaka din förbrukning live och få tillgång till historiska data, dag för dag, timme för timme. Om du har installerat solenergi kommer du också att se fördelningen av din egen produktion, förbrukad och såld tillbaka till nätet.

Vi står alltid för ”
Enkelhetens kraft
”, så om du har några frågor, vänligen lämna en kommentar nedan eller ring oss och prata med en av våra vänliga energiexperter på ditt språk.

Vill du ha en kostnadsfri offert för solcellsinstallation?

Vi kan hjälpa dig att optimera din energiförbrukning och spara ännu mer med fördelarna med solenergi. Klicka på knappen nedan för att använda vår solcellskalkylator eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vårt team dig!

Lämna ett svar

My Page

Login here - User access
If you want to consult bills before September 2020, contact us through: