Vad är ett CUPS-nummer och varför är det så viktigt?

Om du har blivit tillfrågad om ditt CUPS-nummer av din energibolagsleverantör eller distributör har vi här allt du behöver veta om det.

CUPS-numret står för Universal Supply Point Code eller (Código Universal de Punto de Suministro, på spanska) och det är ett 20 eller 22 alfanumeriskt lösenord som är viktigt för att bekräfta din energiförsörjning.

CUPS

Vad är CUPS?

CUPS är som ett MPAN eller leveransnummer – ett unikt nummer som börjar med ES och följs av ytterligare 20 tecken. Varje mätpunkt har ett unikt CUPS-identifikationsnummer. Du behöver detta nummer för olika saker, inklusive att byta till ett nytt energibolag. Du hittar numret på din faktura under kunduppgifter.

Vad är CUPS till för?

Detta nummer är det som identifierar ditt hus eller företag från andra inom energibranschen här i Spanien. El och gas har olika CUPS-nummer för varje hus/lägenhet/företag, och det kan inte ändras av någon. Det är permanent och unikt.

Förutom att identifiera strömförsörjningspunkten krävs CUPS-numret för att utföra följande vanliga operationer:

Även om det inte är absolut nödvändigt för andra åtgärder rekommenderar vi att du alltid tar hänsyn till det eftersom det förenklar många processer.

Var hittar jag CUPS?

Detta nummer visas i varje enskild Energy Nordic-räkning, särskilt i slutet av räkningen tillsammans med alla dina personuppgifter.

Lämna ett svar

My Page

Login here - User access
If you want to consult bills before September 2020, contact us through: