GDPR

KONTROLLEN ANSVARANDE FÖR PERSONUPPGIFTER

• Ägare: Energía Nórdica, Gas y Electricidad, SLU

• Skattkod (CIF): B90038886.

• Huvudkontor: C / La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, Malaga, 29651

• Officiell webbplats: www.energynordic.com

• Kontakt-e-post: [email protected]

• Handelsregister: Málaga, 3462, 165, 2ª MA-98547

Genom denna webbplats ger ENERGY NORDIC användarna tillgång till olika innehåll, kommersiella erbjudanden och kontakt- och rekryteringsuppgifter. Tillgång till webbplatsen är öppen och gratis. Användningen av vissa tjänster kan dock kräva förhandsautentisering genom införandet av ett användarnamn och lösenord.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, den 27 april 2016 och organisk lag 3/2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, informerar vi dig om att uppgifterna som du tillhandahåller kommer att behandlas av ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU med momsnummer B90038886, adresserad i LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), CP 29651, CALLE LA HIGUERA Nº 6, för att tillhandahålla den begärda och/eller avtalade serva och utföra faktureringen. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är utförandet av den avtalade tjänsten. Det framtida erbjudandet av produkter och tjänster kommer att baseras på det begärda samtycket, och i fallet med ett återkallande av detta samtycke skulle detta aldrig villkora genomförandet av kontraktet. Uppgifterna som tillhandahålls kommer att bevaras så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls eller under de år som är nödvändiga för att uppfylla de juridiska skyldigheterna. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part förutom i de fall det finns en rättslig skyldighet. Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter under ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU eller inte och därför har du rätt att utöva din rätt till tillgång, rättelse, behandlingsbegränsning, portabilitet, motstånd mot behandling och undertryckande av dina uppgifter genom att skriva till den adress som nämns ovan eller elektroniskt konto [email protected] bifogat mailkopia av ID i båda fallen, samt rätten att lämna in en ansökan till kontrollmyndigheten (aepd.es) ". Vi begär också tillstånd att erbjuda dig produkter och tjänster relaterade till de som efterfrågas, utförs och/eller marknadsförs av vårt företag, vilket gör det möjligt för oss att behålla dig som kund.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 och organisk lag 3/2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter Vi informerar dig att de uppgifter du tillhandahåller kommer att behandlas av ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU med CIF B90038886, med adress på LAS LAGUNAS (MALAGA) (MALAGA), CP 29651, CALLE LA HIGUERA Nº 6, i syfte att tillhandahålla den begärda och /eller avtalad tjänst, utföra faktureringen av denna. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är utförandet av den tjänst som avtalats och/eller begärts av dig. Det framtida erbjudandet av produkter och tjänster är baserat på det samtycke som begärs, utan att i något fall återkallande av detta samtycke villkorar genomförandet av avtalet. Uppgifterna som tillhandahålls kommer att sparas så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls eller under de år som är nödvändiga för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part förutom i de fall det finns en rättslig skyldighet. Du har rätt att få bekräftelse på huruvida ENERGIA NORDICA GAS Y ELECTRICIDAD SLU behandlar dina personuppgifter och därför har du rätt att utöva din rätt till tillgång, rättelse, begränsning av behandling, portabilitet, motstånd mot behandling och radering av dina uppgifter genom att skriva adresserat till den postadress som nämns ovan eller elektroniskt [email protected] , bifoga en kopia av DNI i båda fallen, samt rätten att lämna in en ansökan till kontrollmyndigheten (aepd.es) Likaså ber vi din tillstånd att erbjuda dig produkter och tjänster relaterade till de som efterfrågas, tillhandahålls och/eller marknadsförs av vår enhet och därmed kunna behålla dig som kund.

Uppdaterad 1 februari 2023