Plan MOVES III: Understöd för elbilar och laddningsstationer

Förra året godkände ministerrådet, på förslag av ministeriet för ekologisk omställning och demografisk utmaning, den nya upplagan av planen MOVES, denna gång i upplaga nummer III. Detta syftar till att stödja och uppmuntra elektromobilitet, 400 miljoner euro har anslagits inom ramen för planen för återhämtning, omställning och resiliens. Detta belopp kan utökas upp till 800 miljoner om det krävs av efterfrågan.

Detta kommer att möjliggöra strukturella och varaktiga reformer under de kommande åren. Den lanserades den 23 juli 2021 och fortsätter att gälla till och med den 31 december 2023. Så om du är intresserad har du fortfarande tillräckligt med tid för att ansöka.

Inom ramen för detta incitament för elektromobilitet utmärker sig stödet till elektrifiering, integreringen av förnybar energi och vätgas samt utbyggnaden av laddningsinfrastruktur för elfordon bland dessa europeiska flaggskeppsinitiativ.

En nyhet jämfört med de tidigare MOVES i denna upplaga är att ytterligare 10 % kommer att beviljas i stöd till personer som är registrerade i kommuner med färre än 5 000 invånare, personer med funktionshinder på grund av nedsatt rörlighet eller yrkesmässig användning för taxi eller VTC.

Bland de mest utestående subventionerna finns det som beviljats för förvärv av el- och/eller hybridfordon och å andra sidan förvärv av laddningsinfrastruktur för elbilar.

Anskaffning av laddningsinfrastruktur (laddningsstationer för elbilar)

När det gäller enskilda personer beviljas de 70 procent av kostnaden för produkten och installationen, till skillnad från det stöd som beviljas företag eller små och medelstora företag, som är 30 procent av kostnaden.

– Batteriladdningssystem för elfordon, både offentliga och privata.

– I ägarföreningar är kanaliseringar nödvändiga för att ha den elektriska förinstallationen och kommunikationstjänsten.

Anskaffning av plug-in el- och bränslecellsfordon

– Fordon i kategorierna M1 (personbilar), N1 (lätta lastbilar), L3e, L4e, L5e (elmotorcyklar) och L6e, L7e (eldrivna fyrhjulingar).

– Bussar i kategorierna M2 eller M3 är INTE berättigade, inte heller lastbilar eller lätta lastbilar N2 och N3.

Slutliga mottagare

– Privatpersoner och frilansare, ägarföreningar och juridiska personer som är etablerade i Spanien.

– Lokala enheter och institutionell offentlig sektor.

Från Energy Nordic erbjuder vi laddstolpar för elbilar och deras installationer, vilket passar perfekt för Plan MOVES III-subventionen.

Processen för planansökan fungerar på följande sätt; Inom Andalusien kan Energy Nordic och andra partnerföretag ta hand om hela ansökan för att få subventionen, utanför Andalusien måste kunden göra det själv, men teknisk hjälp kommer alltid att ges om kunden behöver det.

När laddningsstationen har installerats ska den behöriga myndigheten undersöka anläggningen och besluta om stödet ska beviljas.

Är du intresserad av att skaffa en laddstation och ansöka om bidraget?

Här på Energy Nordic kan du hjälpa dig att få en egen laddstation till ditt hem, företag eller parkeringsplats. Klicka på knappen nedan och kom igång.

LÄS MER

Lämna ett svar

My Page

Login here - User access
If you want to consult bills before September 2020, contact us through: