Program: Energy Nordics remissprogram.
Referent: En befintlig kund till Energy Nordic som deltar i programmet.
Rekrytera: Medlemmen som värvas.
Unik länk: En URL (webbadress) som är unik för varje referent.
Användare: Individer eller företag som har tillgång till eller använder programmet antingen som hänvisare eller som rekryt hänvisade till Energy Nordics tjänster och användningen av ”användare” eller ”du” är en hänvisning till en eller båda beroende på sammanhanget.
Belöning: Belöningsbeloppet som erbjuds av oss under programmet. Belöningen varierar beroende på kampanj. Den aktiva belöningen för en hänvisare visas på deras personliga instrumentpanel för hänvisningar.
Registreringsdatum: Det datum då rekryten registrerar sig på webbplatsen med hjälp av en hänvisningslänk och berättar för oss att de vill byta sin energiförsörjning till Energy Nordic.
Bytesdatum: Det datum då Energy Nordic börjar leverera el eller andra tjänster till rekryten.

Programmets berättigande och genomförande

Hänvisaren och rekryten kommer var och en att få en belöning när rekryten framgångsrikt byter sin energiförsörjning till Energy Nordic, med förbehåll för dessa villkor.
Du måste vara över 18 år för att vara en hänvisare eller en rekryt. Om du hänvisar på uppdrag av ett företag har Energy Nordic rätt att avgöra om ditt företag är berättigat att delta i programmet.
Rekryten samtycker till att deras namn, årliga besparing på energiräkningen kan delas med referenten.
Hänvisare måste vara befintliga Energy Nordic-kunder. Rekryter får inte redan ha registrerat sig för Energy Nordic eller vara en befintlig medlem, redan har leverans till Energy Nordic, eller en medlem i Energy Nordic under de senaste 12 månaderna, med hjälp av någon e-postadress eller alias.
Rekryten måste använda hänvisarens unika länk för att byta energiförsörjning till Energy Nordic på energynordic.com. Energy Nordic ansvarar inte när länkar citeras eller delas felaktigt. Hänvisningar som begärs i efterhand, eller för felaktiga länkar, är inte kvalificerade och kommer inte att belönas.
En värvare eller en rekryt kommer inte att få mer än en belöning per boende.
Om rekryten säger upp sitt avtal med Energy Nordic före bytesdatumet, kommer deras belöning och hänvisarens belöning också att annulleras.
Vi skickar ett e-postmeddelande till värvaren när en rekryt har registrerat sig, på registreringsdatumet och igen när belöningen har tjänats in.
Om rekryten eller värvaren har en elkreditmätare kommer belöningar att levereras som kredit på deras konto på bytesdatumet. Detta är vanligtvis 21 dagar efter registreringsdatumet. Om användaren har en elmätare för förskottsbetalning kommer belöningar att levereras via en tredjepartsbetalningsleverantör. Detta är vanligtvis strax efter den första lyckade elpåfyllningen.
Hänvisare kan erbjuda ytterligare belöningar till rekryter så länge det är tydligt att den extra belöningen helt och hållet är hänvisarens ansvar och inte Energy Nordics ansvar.
Värvningsbelöningar kan inte överföras och de kan inte auktioneras ut, bytas, bytas eller säljas. Om vi stoppar värvningsprogrammet anses belöningar som har lagts till som kredit på användarens konto vara betalda. Om vi av någon anledning avslutar en kunds konto kommer de att få tillbaka alla belöningar som redan har betalats ut, men de kommer inte att få några belöningar som fortfarande behandlas.
Detta avtal gäller för varje belöning som annonseras på Energy Nordics webbplats. Dessutom gäller alla specifika eller personliga belöningar som vi kör när du registrerar dig för programmet.

Marknadsföring av unika länkar

Unika länkar bör inte användas av professionella hyresvärdar eller företag som inte har legitima affärsintressen (t.ex. kommer ett företag som har bildats enbart för att dra nytta av programmet inte att tillåtas delta).
Du måste göra det klart när du hänvisar att det är en personlig rekommendation och att du inte representerar Energy Nordic eller någon Energy Nordic-anställd när du marknadsför din unika länk.
Ingen betald annonsering av unika länkar är tillåten på sökmotorer eller sociala medieplattformar.
Vi har en nolltoleranspolicy mot skräppost.
När du delar en hänvisningslänk, antingen online, via e-post eller i tryck, får du bara dela den på ett personligt sätt som är lämpligt med vänner, kollegor, anställda, kunder och familjemedlemmar. Till exempel är massdistribution, distribution till främlingar, publicering av unika länkar på onlinemarknadsplatser som Amazon eller Ebay, eller någon annan marknadsföring av en unik länk på ett sätt som ser ut som ”spam” uttryckligen förbjudet.
Om du skickar en e-postadress till Energy Nordic, och den inte är din, måste du ha förhandsgodkännande från ägaren av e-postadressen.
Om du marknadsför din hänvisningslänk via e-post måste du följa lagen – inklusive anti-spamlagar. Om du inte följer lagen och rättsliga åtgärder vidtas mot dig måste du kompensera Energy Nordic för eventuella kostnader och utgifter som vi kan behöva betala till följd av denna rättsliga åtgärd.
Unika länkar får inte publiceras eller delas på omdömesplattformar, inklusive Trustpilot och Google-recensioner. Detta för att skydda omdömenas integritet. Du får inte använda Energy Nordics varumärke för att marknadsföra unika länkar, även om du kan länka till Energy Nordics webbplats eller konton i sociala medier.
Unika länkar får inte publiceras eller delas som svar på Energy Nordics plattformar eller Energy Nordic-profiler på andra plattformar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, Energy Nordic Community och Energy Nordics sociala mediesidor. Detta för att säkerställa att dessa plattformar förblir en plats för deras avsedda innehåll och diskussioner.
Unika länkar kan delas på Energy Nordic-plattformar när en kund som inte är Energy Nordic har bett om en unik länk.

Ytterligare skyldigheter

Användare är ansvariga för eventuella skattekonsekvenser till följd av att de får en belöning.

Energy Nordic-programmet diskretion

Energy Nordic förbehåller sig rätten att verifiera hänvisare och rekryter och be om bevis på behörighet.
Vi förbehåller oss rätten att stänga av dig från programmet om vi bedömer att dina hänvisningsmetoder är olämpliga.
Vi har ingen skyldighet att övervaka innehållet som delas av personer som hänvisar Energy Nordic. Men vi kan kontrollera innehållet och blockera e-postmeddelanden, ta bort innehåll eller förbjuda personer från att hänvisa om vi tycker att innehållet de delar är olämpligt.
Energy Nordic kan ta bort inlägg som delas på vår community, sociala medier eller recensionsplattformar om de bryter mot dessa villkor.
Om vi behöver undersöka en remissbelöning kan det bli en fördröjning i utbetalningen av den. Vi kan också vägra att betala ut en rekommendationsbelöning om vi anser att den är bedräglig, misstänkt, i strid med detta avtal eller om vi tror att det kan leda till att rättsliga åtgärder vidtas mot oss, våra dotterbolag, filialer eller någon av deras respektive tjänstemän, chefer, anställda, representanter och agenter.
Vårt beslut om huruvida en användare har rätt till en belöning eller inte är slutgiltigt och bindande.

Avbrytande av remissprogrammet

Energy Nordic kan när som helst stänga av ditt belöningskonto om du bryter mot detta avtal.
Om vi stänger av ditt belöningskonto av någon anledning kan vi vägra att betala belöningar för eventuella hänvisningar under avstängningen.
Energy Nordic kan avbryta programmet när som helst av vilken anledning som helst.