Fördelar med att installera solpaneler i ditt företag

Om du har tak över huvudet på ditt företag kan du göra det bästa av det och samtidigt bidra till den ekologiska omställningen. Hur? Solpaneler är nyckeln.

Du kan sänka dina energiräkningar och öka lönsamheten för ditt företag med hjälp av en solcellsanläggning. Dessutom kan du få betalt för den extra energi du matar in i nätet. Men detta är bara början, eftersom det finns många fördelar med att gå med i egenförbrukningen, varav många vi beskriver för dig i det här inlägget.

Det faktum att förnybar energi under de senaste åren har blivit en huvudroll kan tyda på en övergång till en helt hållbar framtid fri från fossila bränslen.

Varför ska man investera i solpaneler?
Solpaneler kan fortfarande vara användbara för företag även om de oftast ses på hustak. Ett solcellssystem minskar kostnaderna avsevärt på kort sikt; Med tiden kommer företaget att se fördelarna med dessa minskningar i sin lönsamhet.

Faktum är att det är företagen själva som har insett värdet av denna investering, och många av dem har redan åtagit sig att använda en hållbar affärsmodell. Konsumenterna motiveras nu av ett företags engagemang för att använda grön energi.

De viktigaste fördelarna med solenergi i företag

1. Avsevärda elkostnadsbesparingar: Oavsett om du äger en stor fabrik eller en liten butik finns elräkningen alltid där. Det är inte nödvändigt att nämna att energikostnaderna har stigit avsevärt under de senaste åren. Du kan börja spara i samma ögonblick som du installerar solpaneler.

2. Fonder och bidrag: Om du är företagare kan du ansöka om bidrag från din autonoma region. Detta gäller såväl heminstallationer som kommersiella. Att etablera ett 100 % förnybart elsystem i Spanien är faktiskt målet för 2050, på grund av den europeiska gröna pakten.

3. Stoppa klimatförändringarna: Genom att avstå från fossila bränslen och minska utsläppen av farliga gaser bidrar du till att göra den ekologiska omställningen möjlig. Solenergi är en av lösningarna på problemet med att företag är bland förorenarna i vår värld. Du kan göra ditt företag renare, effektivare och mer energioberoende genom att installera ett solcellssystem.

4. Företagens sociala ansvar: Du kommer att etablera ditt företag som ett av dem som är dedikerat till att använda förnybara energikällor och ta hand om miljön, och ditt varumärke kommer att gynnas när kunderna blir mer medvetna om de positiva effekter som hållbarhet kan ha. Dessutom kommer ditt engagemang för solcellsenergi att hjälpa till att skilja verksamheten från konkurrenterna.

5. Spanien som en marknad med betydande potential för egenförbrukning: En av de bästa platserna för investeringar i solcellsenergi finns i vårt land. Vi får 2 500 soltimmar per år, visste du det? Med tanke på att denna siffra är bland de högsta på kontinenten skulle det vara slöseri att inte sätta in solpaneler.

Ytterligare fördelar med solenergi:

  • Det är en oändlig, ren och förnybar energikälla.
  • Noll påverkan och noll utsläpp.
  • Det produceras inga växthusgaser.
  • Vatten är inte förorenat av det.
  • Noll buller.
  • Motstår dåliga väderförhållanden.
  • Mycket minimalt underhåll är nödvändigt.
  • Det bidrar till hållbar utveckling.

Är du intresserad av solpaneler till ditt företag?

Här på Energy Nordic kan du hjälpa dig att få din egen solcellsanläggning. Klicka på knappen nedan och kom igång.

LÄS MER

Lämna ett svar

My Page

Login here - User access
If you want to consult bills before September 2020, contact us through: