Vad är virtuellt batteri

Framtiden för solenergi i Spanien

Spanien är ett av de soligaste länderna i Europa, med i genomsnitt 300 soldagar om året. Med detta i åtanke är det inte förvånande att landet är ledande inom solenergisektorn, med ett växande antal hem och företag som installerar solpaneler för att generera sin egen el.

En av utmaningarna för solpanelsägare är dock vad de ska göra med den överskottsenergi som genereras under dagen när den inte behövs. Det är här konceptet med ett virtuellt solcellsbatteri kommer in.

Vad är ett virtuellt solpanelsbatteri?

Ett virtuellt solcellsbatteri är ett system som gör det möjligt att lagra överskottssolenergi som genereras under dagen och sedan använda den vid behov, snarare än att skicka tillbaka den till nätet. Detta gör det inte bara möjligt för hushåll och företag att bli mer självförsörjande utan bidrar också till att minska deras energiräkningar.

Det är ett nytt lagringssystem med vilket det är möjligt att dra nytta av 100 % av ditt överskott; Ett innovativt batterikoncept som skapades för att ta itu med begränsningarna hos traditionella solcellsbatterier.

Detta system, även känt som en virtuell spargris, grön plånbok eller virtuell väska, revolutionerar världen av självförbrukning av solenergi eller ”autoconsumo” på spanska.

Fördelar

Virtuella solcellsbatterier blir allt mer populära i Spanien eftersom de erbjuder ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till traditionella batterilagringssystem. Till skillnad från traditionella batterier, som kräver inköp och installation av fysiska lagringsenheter, använder virtuella solcellsbatterier programvara för att lagra och hantera energi.

Det virtuella batteriet erbjuder möjligheten att lagra överskottsenergi, inte i form av kilowatt, utan i euro. Denna typ av batteri har nästan ingen kostnad jämfört med fysiska batterier. Egentligen är det inte ett fysiskt element, utan en tjänst som de leverantörer som erbjuder detkräver en mycket liten mängd.

Detta innebär att det inte finns något behov av att installera någon ytterligare hårdvara, vilket gör processen att installera ett virtuellt solcellsbatteri mycket enklare och mer kostnadseffektivt.

En annan fördel med det virtuella solcellsbatteriet är att besparingarna är långsiktiga, eftersom pengarna som ackumuleras i din solcellsplånbok kan användas inte bara den månaden utan även under de följande månaderna. Till exempel, under sommarmånaderna, när din solcellsanläggning genererar mer energi, kan du ackumulera överskottspengarna och använda dem för att betala din räkning under vintermånaderna, när produktionen är lägre.

Du kommer inte bara att spara på din primära bostad, den som har genererat överskottet, utan du kan också använda de ackumulerade pengarna för att betala räkningen för en andra bostad i ditt namn.

Slutligen är virtuella solcellsbatterier också mycket mer miljövänliga än traditionella batterier. De kräver inga ytterligare material eller kemikalier för att tillverkas, vilket innebär att de inte bidrar till de koldioxidutsläpp som är förknippade med produktionen av traditionella batterier.

Sammanfattningsvis är virtuella solcellsbatterier framtiden för solenergi i Spanien. De erbjuder ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till traditionella batterilagringssystem och är en viktig del av landets övergång till ett mer hållbart och självförsörjande energisystem.

Oavsett om du är ett hushåll eller ett företag är ett virtuellt solcellsbatteri en investering som hjälper dig att spara pengar och minska din miljöpåverkan.

Lämna ett svar

My Page

Login here - User access
If you want to consult bills before September 2020, contact us through: