Regeringen godkänner en ny ”energitrygghetsplan” med åtgärder för att spara mer gas

Spaniens regering har lagt fram den så kallade ”
Plan Más Seguridad Energética”
(”Plan för ökad energitrygghet”) till ministerrådet, med vilken den är avsedd att främja besparingsåtgärder för att uppfylla Europeiska kommissionens krav, men också att fastställa dagordningen för de kommande åren. Många av förslagen väntar dock på att lagstiftningen ska utvecklas och de flesta av förslagen i denna plan kommer i bästa fall att behöva flera veckor för att komma igång. Regeringen kommer också att fokusera på hur man kan visa mer solidaritet med andra europeiska länder samt ett bättre skydd för de utsatta.

I ministerrådet godkände regeringen den så kallade Plan + Energy Security, i syfte att skydda konsumenterna, särskilt de mest utsatta, minska gasförbrukningen och öka solidaritetsinsatserna med andra europeiska länder.

Denna plan innehåller varken mer eller mindre än 73 åtgärder i sex stora block.

För närvarande, och så vitt källor vid ministeriet för ekologisk omställning har kunnat utgöra, är dessa Huvudsakliga åtgärder, som tillsammans kommer att leda till besparingar i gasförbrukningen på mellan 5,1 % och 13,5 % nationell efterfrågan, och endast under perioden från augusti i år till mars 2023.

1.- Skydd för de utsatta

Utöver de åtgärder som redan vidtagits avser regeringen att ge större täckning för både el- och värmebonusen. Det är ännu inte känt i vilka termer och de hoppas kunna godkänna det så snart som möjligt. Syftet är att denna åtgärd ska omfatta för att skydda en allt större del av befolkningen.

2.- Grannskapsbesparingar för samhällspannor

Regeringen har för avsikt att tillhandahålla en lösning för de grannskapssamhällen som har gemensamma pannor och därför inte kan dra nytta av de rabatter som erbjuds av den reglerade gastariffen TUR.

Enligt regeringens uppskattningar lever 1,6 miljoner hushåll i denna situation. Förordningen förväntas godkännas inom kort för att genomföra denna åtgärd innan värmarna slås på.

3.- Solcellstak och egenförbrukning

Regeringen kommer att öka bidragen för egenföretagande med cirka 500 miljoner euro som ska fördelas mellan de autonoma regionerna, särskilt där efterfrågan är som störst. Kommissionen kommer också att godkänna en höjning till 500 meter för den gräns där produktionsanläggningen kan etableras med avseende på förbrukningsstället.

Ministeriets källor är mycket nöjda med de framsteg som görs i installationstakten för egenförbrukning i Spanien, där den förväntas stängas 2022 med 4,5 GW ansluten. Dessutom vill de också främja delad egenförbrukning och skapa figuren av den kollektiva självförbrukningschefen. Alla dessa åtgärder kommer att utvecklas inom en snar framtid.

4.- Sparplaner inom administrationen och stora företag

Regeringen kommer att upprätta en energisparplan som alla offentliga förvaltningar kommer att vara skyldiga att följa. För detta ändamål kommer en plattform att skapas för att återspegla de åtgärder som vidtagits i varje autonom region eller stadsfullmäktige som skickar dokumentationen till ministeriet. De har fram till den 1 december på sig att utarbeta sin energisparplan.

Regeringen har också för avsikt att uppmuntra stora spanska företag att ansluta sig till denna plan och utarbeta en egen plan för energibesparings- och effektivitetsåtgärder och att offentliggöra dem. Syftet är att offentliggöra och offentliggöra både åtgärderna och de resultat som uppnåtts med dem.

5.- Nya, mer transparenta räkningar

En annan av planens viktigaste åtgärder är att konsumenterna kommer att gynnas av större transparens i både el- och gasräkningar. För detta ändamål planerar man att så snart som möjligt godkänna hur man informerar inhemska konsumenter om vad andra grannar med liknande profil i ditt grannskap konsumerar.

Dessutom kommer energileverantörerna att vara skyldiga att informera konsumenterna om sina fakturor med rekommendationer om hur de kan förbruka mindre energi i hemmet. Allt detta kommer att fastställas i både el- och gasräkningar, och målet är att godkänna dess regelutveckling så snart som möjligt.

6.- Skattelättnader

Utöver de redan aviserade momssänkningarna på el- och gasräkningar arbetar regeringen med att införa en rad skattesänkningar för de skattebetalare som mest främjar energiomställningen genom sina åtgärder.

Om du till exempel lyckas spara en viss mängd energi kan du dra nytta av det, eller om du ska installera en värmepump istället för att behålla din gaspanna osv.

Energi- och finansministerierna arbetar tillsammans för att godkänna dessa avdrag så snart som möjligt och för att uppmuntra till förändring och ökat energiberoende.

7.-Offentlig finansiering till små och medelstora företag

För de små och medelstora företag som vill införa energibesparande åtgärder, vill byta sina pannor eller vidta någon annan åtgärd för att minska energiförbrukningen kommer regeringen att genom ICO ställa det så kallade gröna paketet till förfogande för att finansiera denna typ av åtgärder inom SME-sektorn.

8.- Mer stöd till industrin

Detta är en annan viktig åtgärd i planen, så att branschen känner stödet. För det första finns det flera åtgärder, varav de viktigaste är att utöka budgeten för ERHA, förnybar energi, grön vätgas och lagring med 1 miljard euro.

Inom detta paket på 1 miljard euro kommer IPCEI att förstärkas inom området solcellssolenergi med den nya solpanelsfabriken tillkännagiven.

Dessutom kommer ett nytt tillstånd för utfasning av fossila bränslen inom industrin att godkännas, vilket håller på att slutföras av industriministeriet och kommer att tillkännages inom kort.

9.- Mer flexibilitet i elsystemplaneringen

Regeringen vill inte vänta så länge med att uppdatera energiplaneringen i elsystemet som hittills har varit fallet. De vill att den ska vara mycket mer flexibel på grund av sektorns behov och vill därför börja arbeta med att uppdatera den från och med januari nästa år.

10.- Mer solidaritet med EU

Spanien måste hjälpa sina europeiska partner så mycket som möjligt, vilket är anledningen till att regeringen kommer att maximera all sin energiinfrastruktur. När det gäller gas kommer den virtuella LNG-ledningen mellan Barcelona och Livorno att öka exporten till Italien med 3 procent. Det kommer också att öka den nuvarande gaskapaciteten som exporteras till Frankrike via VIP-Pyrenéerna med 18 %, och från och med början av 2023 kommer återförgasningsanläggningen i Gijón att tas i drift, vilket kommer att öka Spaniens kapacitet att exportera LNG-tankfartyg till andra europeiska hamnar.

Lämna ett svar

My Page

Login here - User access
If you want to consult bills before September 2020, contact us through: