Energy Nordic Villkor

Dessa villkor (villkoren) (tillsammans med de dokument som det hänvisas till i det) är de användarvillkor som du kan använda denna webbplats https://energynordic.com (webbplatsen), antingen som gäst eller som en Registrerad användare. Användning av webbplatsen inkluderar åtkomst, surfning eller registrering för att använda webbplatsen eller någon av dess underdomäner inklusive innehåll, funktionalitet eller tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen. Läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen, eftersom dessa kommer att gälla för din användning av webbplatsen.

Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar dessa villkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa villkor måste du lämna webbplatsen omedelbart och avstå från att använda den.

Andra tillämpliga villkor

Dessa villkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av webbplatsen:

Vår integritetspolicy , som anger villkoren för all personlig information som samlas in från dig eller som du tillhandahåller behandlas. Du måste läsa vår sekretesspolicy, som innehåller viktig information om användningen av dina personuppgifter, annan information om din integritet och våra säkerhetsprocesser och policyer. Genom att använda webbplatsen godkänner du sådan behandling och du garanterar att all sådan information som du tillhandahåller är korrekt.

Vår cookiepolicy som innehåller information om kakorna på webbplatsen.

All användning av webbplatsen som inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor är ett brott mot dessa villkor och kan också bryta mot upphovsrätt, varumärke och andra lagar. Om du bryter mot dessa villkor upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material du har gjort eller erhållit från denna webbplats.

Information om oss

Webbplatsen, dess domännamn och tillhörande underdomäner drivs av
Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU - CIF: B90038886
Adress: C / La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga

Gratistelefon: +34 900 696 820 E-post: [email protected]

Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer på webbplatsen, skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Ändringar av dessa villkor

Vi kan när som helst ändra och uppdatera dessa villkor genom att ändra den här sidan. Alla sådana ändringar träder i kraft när de har publicerats på webbplatsen. Kontrollera den här sidan då och då för att ta del av eventuella ändringar vi har gjort, eftersom de är bindande för dig. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publicering av eventuella reviderade villkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna.

Ändringar på webbplatsen

Vi letar ständigt efter sätt att förbättra webbplatsen. Därför kan vi när som helst uppdatera och ändra innehållet på webbplatsen. Observera dock att något innehåll på webbplatsen vid varje tidpunkt kan vara inaktuellt och förutom vad som krävs enligt lag är vi inte skyldiga att uppdatera det.

Tillit till information

Allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls på '' som det är '' och '' som tillgängligt ''. Vi gör inte något uttalande eller ger något löfte (vare sig uttryckligt eller underförstått) med avseende på webbplatsen eller dess innehåll, inklusive, utan begränsning, dess noggrannhet eller fullständighet eller rådgivning och uttalanden på eller via webbplatsen eller någon vidarebefordran- ser uttalanden. Därför avsäger vi oss, i största möjliga utsträckning enligt lag, allt ansvar och ansvar som härrör från allt beroende av sådant material av dig eller någon besökare på webbplatsen eller av någon som kan få information om något av dess innehåll. Alla beslut eller åtgärder som du fattar på grundval av information som tillhandahålls på eller via webbplatsen är enligt ditt eget gottfinnande och risk och du bör få professionell eller specialistråd vid behov. Ingenting i detta stycke begränsar dina lagstadgade rättigheter (inklusive dina rättigheter att få en rimlig servicestandard).

Åtkomst till webbplatsen

Webbplatsen erbjuds som en tjänst för dig och din åtkomst tillåts tillfälligt. Vi förbehåller oss rätten att stänga av, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av webbplatsen utan meddelande till dig.

Även om vi använder alla rimliga ansträngningar för att korrigera eventuella fel eller utelämnanden så snart det är praktiskt möjligt när de har uppmärksammats, garanterar vi inte eller garanterar inte att webbplatsen eller något innehåll på den alltid kommer att vara tillgänglig eller vara oavbruten eller gratis från fel eller utelämnanden.

Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra virus och skadlig kod på webbplatsen. Du är dock ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att komma åt webbplatsen. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram och du ansvarar för att allt som laddas ner från webbplatsen är lämpligt för användning på din dator och är fritt från virus och skadlig kod. Följaktligen utesluter vi, i största möjliga utsträckning tillåten enligt lag, allt ansvar som kan uppstå i samband med eller som ett resultat av misslyckande att göra det.

Tillgång till webbplatsen kan avbrytas tillfälligt och utan föregående meddelande i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl som rimligen ligger utanför vår kontroll.

Vi är inte ansvariga om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller under någon period. Du är ansvarig för att göra alla nödvändiga arrangemang för att du ska få tillgång till webbplatsen. Du är också fullt ansvarig för att säkerställa att alla som har tillgång till webbplatsen via din internetanslutning är medvetna om dessa villkor och att de följer dem.

Du kan komma åt de flesta områden på webbplatsen utan registrering. Vi kan dock efter eget gottfinnande begränsa åtkomsten till hela eller vissa delar av webbplatsen till begränsade grupper av användare, t.ex. användare som har registrerat sig hos oss.

Registrering & kontosäkerhet

För att komma åt begränsade områden på webbplatsen kan du bli ombedd att tillhandahålla viss registreringsinformation eller annan information. Om du väljer eller får ett användaridentifieringsnamn, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsprocedurer måste du behandla sådan information som konfidentiell. Du får inte lämna ut det till någon tredje part. Det är ett villkor för din användning av webbplatsen att all information du tillhandahåller på webbplatsen är korrekt, aktuell och fullständig.
Om du känner till eller misstänker att någon annan än dig, känner till din användaridentifikationskod eller ditt lösenord, eller om du blir medveten om obehörig användning av ditt användarnamn eller lösenord eller andra säkerhetsbrott, måste du omedelbart meddela oss på gdpr @ energynordic. com. Du bör se till att du avslutar ditt konto i slutet av varje session och du bör vara särskilt försiktig när du öppnar ditt konto från en offentlig eller delad dator så att andra inte kan se eller spela in ditt lösenord eller annan personlig information.

Vi har rätt att inaktivera alla användaridentifikationskoder eller lösenord, oavsett om du väljer eller tilldelas av oss, när som helst om du enligt vår rimliga åsikt inte har följt någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Immateriella rättigheter

Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på hela webbplatsen (inklusive, utan begränsning, upphovsrätt och databasrättigheter (inklusive programvara) och alla logotyper eller varumärken (vare sig registrerade eller oregistrerade)) och i det material som publiceras på den, inklusive, utan begränsning, logotyper, grafik, fotografier, animationer, skyltar, levery, get-up, videor, ljud, brevpapper, publikationer, rapporter och text). Dessa verk är skyddade av Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU och internationella lagar om upphovsrätt, varumärke, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter eller äganderätt över hela världen.
Din användning av webbplatsen och dess innehåll ger dig inga rättigheter till vår immateriella egendom eller immateriella rättigheter för tredje part på webbplatsen och dess innehåll.

Om inte annat anges, behåller tredje part (t.ex. affärspartners, kunder och intressebolag) som publicerar sitt innehåll på webbplatsen fullt upphovsrättsinnehav av sitt material.

Annat än vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor får du inte kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, posta, sända, spela in, sända, kommersiellt utnyttja, redigera, kommunicera till allmänheten eller distribuera på något sätt tjänster, webbsidor eller material på webbplatsen eller datorkoderna för element som innehåller webbplatsen.
Du kan ladda ner eller skriva ut väsentliga utdrag av innehållet på webbplatsen till din hårddisk för det enda syftet att visa den. Vid nedladdning eller utskrift av innehåll från webbplatsen får du inte ta bort eller ändra något varumärke, copyright-meddelande eller annat äganderätt, legend eller begränsning inklusive produktidentifieringsinformation från något av materialet eller informationen på sidorna på webbplatsen. Dessutom har du inte rätt att på något sätt ändra papper eller digitala kopior av något material du har skrivit ut eller laddat ner.

Du får inte använda någon del av materialet på webbplatsen för kommersiella ändamål utan att få en licens för detta från oss eller våra licensgivare. Du får inte kopiera eller publicera sådan information på något annat sätt utan vårt föregående skriftliga medgivande.

All annan användning än den som är tillåten enligt detta avsnitt får endast göras med vårt tidigare uttryckliga tillstånd.

Varumärken

är ett registrerat varumärke som tillhör Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU. Dessutom kan vissa ord, fraser, logotyper, ikoner, grafik eller mönster som används på sidorna på webbplatsen utgöra handelsnamn eller registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör oss eller våra anslutna företag. Visning av handelsnamn eller varumärken på webbplatsen innebär inte att någon licens har beviljats dig.

Alla tredjeparts produkt- eller företagsnamn, enheter, logotyper, ikoner, grafik eller mönster som hänvisas till på webbplatsen är eller kan vara varumärken som tillhör respektive ägare och visas i god tro och på ett sådant sätt som det är tänkt att vara till förmån av sådana varumärkesägare. Vi ger inte tillstånd för deras användning av någon annan person med deras ägares samtycke. All sådan användning utan samtycke kan utgöra ett intrång i ägarens rättigheter. Utseendet eller frånvaron av tredjepartsprodukter, tjänster, företag, organisationer, hemsidor eller andra webbplatser på webbplatsen innebär inte att vi stöder eller godkänner dem.

Din uppförande och användning av webbplatsen

Du får endast använda webbplatsen för lagliga ändamål och i enlighet med dessa villkor. Du samtycker till att använda webbplatsen (eller någon del av den) i enlighet med alla tillämpliga lagar som är relevanta för den jurisdiktion från vilken du besöker webbplatsen.

Du godkänner att när du använder webbplatsen (eller någon del därav) kommer du inte att:

 • använda webbplatsen på något sätt som kan leda till uppmuntran, upphandling eller genomförande av någon kriminell eller annan verksamhet som bryter mot tillämplig lokal och internationell lag eller reglering;
 • använda webbplatsen på ett sätt som kränker rättigheterna för en annan person, ett företag eller ett företag (inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter, sekretess eller integritetsrätt);
 • introducera eller överföra via webbplatsens material som är ärekränkande, ärekränkande, obscent, stötande, hotande, hotfullt eller hädligt, eller material som kan orsaka irritationsbesvär eller onödig ångest;
 • använda webbplatsen för att efterlikna eller försöka efterlikna oss eller någon av våra anställda, en annan användare eller person eller enhet (detta inkluderar, utan begränsning, användningen av e-postadresser associerade med något av ovanstående);
 • delta i beteende som begränsar eller hämmar någons användning eller njutning av webbplatsen, som vi bestämmer, kan skada oss eller användare av webbplatsen eller utsätta dem för ansvar;
 • överföra filer till eller via webbplatsen som innehåller virus, trojaner, maskar eller något annat som är skadligt eller tekniskt skadligt eller som kan störa, avbryta eller störa den normala driften av webbplatsen;
 • använda webbplatsen på ett sätt som gör att den avbryts, belastas, skadas, göras mindre effektiv eller på ett sätt så att webbplatsens effektivitet eller funktion försämras;
 • använda webbplatsen för att skicka oönskad reklam eller annat reklammaterial eller någon form av begäran via e-post eller på annat sätt;
  göra allt som försöker kringgå eller störa säkerhetsfunktionerna på webbplatsen eller störa någon av våra (eller våra anslutna företag) webbplatser, servrar eller nätverk;
 • använda någon robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt webbplatsen;
 • använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på webbplatsen eller för något obehörigt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga förhandstillstånd;
  försöka få obehörig åtkomst till någon del eller komponent på webbplatsen, servern på vilken webbplatsen lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen;
 • attackera webbplatsen via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-service-attack;
 • ladda upp filer som innehåller en aktiv hypertextlänk till en annan webbplats; och
 • tillåta eller skaffa någon tredje part att göra något av ovanstående. I händelse av att du har ett krav mot en annan användare av webbplatsen som härrör från användarens användning av webbplatsen, samtycker du till att sträva efter sådan rättighet, krav eller handling oberoende av och utan att använda oss av oss.
Dina juridiska skyldigheter / dina löften till oss

Du bekräftar att:

all information och information som du tillhandahåller oss (inklusive registrering, om tillämpligt) är sant, korrekt och uppdaterat i alla avseenden och hela tiden;
Du kommer att följa begränsningarna för din användning av webbplatsen som anges i avsnittet "Uppförande och användning av webbplatsen" ovan och som anges någon annanstans i dessa villkor; och

i förhållande till allt material som skickas till webbplatsen har du rätt att göra det och har erhållit alla nödvändiga licenser och / eller godkännanden.

Du samtycker till att kompensera oss till fullo för alla anspråk eller skador (inklusive eventuella juridiska avgifter i samband med sådana anspråk eller skador) som görs av en tredje part avseende något ärende i samband med eller som uppstår till följd av din användning av Webbplatsen inklusive brott misstänkt överträdelse av dessa villkor eller din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.

Ersättning

Du samtycker till att försvara, skada och hålla oss, våra anslutna företag och licensgivare och deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, entreprenörer, ombud, licensgivare och leverantörer skadliga från och mot alla anspråk, ansvar, skador, förluster, kostnader och kostnader, (inklusive juridiska avgifter) som uppstår på grund av brott mot Villkoren av dig (inklusive i förhållande till allt material som du skickar in) eller andra skyldigheter som uppstår till följd av din användning av webbplatsen, annat än vad som uttryckligen är godkänt i dessa villkor eller din användning av någon information erhållits från webbplatsen eller användningen av någon annan person som besöker webbplatsen med ditt internetkonto.

Våra juridiska skyldigheter och ansvarsbegränsningar

Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för bedräglig felaktig framställning eller för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet eller vårdslöshet varken av våra anställda eller agenter eller för något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Vi tar inget ansvar för:

 • skada på ditt datorsystem eller förlust av data eller annat eget material som härrör från din användning av webbplatsen eller i samband med din nedladdning av material som publicerats på den, eller på någon webbplats som är länkad till den, såvida inte sådan skada beror på vår vårdslöshet; och
 • eventuell förlust, skada, kostnad, kostnad, försening eller annat ansvar överhuvudtaget (inklusive utan begränsning finansiella förluster som förlust av vinst) som du kan drabbas av till följd av varje händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll (inklusive utan begränsning eventuellt misslyckande med överföring, kommunikation, dator eller andra anläggningar eller din oförmåga att komma åt webbplatsen av någon anledning eller misslyckande, fel eller fördröjning vid sändning eller mottagande av meddelande eller kommunikation eller instruktion via posten eller något elektroniskt medium).

I den utsträckning lagen tillåter utesluter vi och våra anslutna företag uttryckligen:

 • alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna antydas genom lag, gemensam lag eller lagen om rättvisa; inklusive utan begränsning garantier för säljbarhet, icke-intrång och lämplighet för ett visst syfte;
 • eventuellt ansvar för direkt, indirekt eller följdförlust eller skada som du ådrar dig i samband med webbplatsen eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultat av användningen av webbplatsen, webbplatser som är länkade till den och allt material som publiceras på det, inklusive, utan begränsning, något ansvar för (i) inkomstbortfall eller intäkter; (ii) affärsförlust; (iii) förlust av vinst eller kontrakt; (iv) förlust av förväntade besparingar, (v) förlust av data, (vi) förlust av goodwill, (vii) bortkastad ledning eller kontortid; (viii) datorfel; och (ix) för annan förlust eller skada av något slag, oavsett vad som uppstår och oavsett om det orsakas av skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller på annat sätt, även om det är förutsebart.

Vi ansvarar inte för förlust eller skada orsakad av ett virus, distribuerad denial-of-service-attack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat skyddsmaterial på grund av din användning av webbplatsen. eller till din nedladdning av något innehåll på den eller på någon webbplats som är länkad till den.

Länkar till webbplatsen

Du kan upprätta en länk till webbplatsen förutsatt att:

 • Du länkar bara till webbplatsens hemsida;
 • länken är till en webbplats som ägs av dig;
 • länken är rättvis och laglig och skadar inte vårt rykte eller utnyttjar det;
 • länken föreslår inte någon form av förening, godkännande eller godkännande från vår sida om ingen finns;
 • Du tar inte bort eller döljer annonser, upphovsrättsmeddelanden eller några andra äganderättsliga, juridiska eller varumärkesmeddelanden på webbplatsen; och
  Webbplatsen är inte inramad på någon annan webbplats.

För att skapa en länk till webbplatsen ger du oss ett skriftligt meddelande om sådan länk genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected]

Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka ditt länkningstillstånd utan föregående meddelande och du måste omedelbart sluta tillhandahålla länkar till webbplatsen om du meddelas av oss.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser då och då (via reklam eller på annat sätt). Vi tillhandahåller inte ömsesidiga länkar till tredje parts webbplatser enbart för att de har länkat till oss. Dessa länkar tillhandahålls för att underlätta referens och information. Vi kontrollerar inte sådana tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras innehåll. Vårt införande av länkar innebär inte något stöd för materialet på sådana webbplatser eller någon koppling till deras operatörer.

Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de tredjepartswebbplatser som är länkade till den här webbplatsen gör du det helt på egen risk och med förbehåll för användarvillkoren för sådana webbplatser. Du erkänner att vi inte kommer att vara part i någon transaktion eller ett avtal med en tredje part som du kan ingå och vi ska inte, i den utsträckning som lagen tillåter, vara ansvariga gentemot dig för förlust eller skada som du kan drabbas av genom att använda dessa webbplatser. Du samtycker till att du inte kommer att involvera oss i någon tvist mellan dig och tredje part.

säkerhet

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning, hänvisning till brottsbekämpning, för olaglig eller obehörig användning av webbplatsen. Vi förbehåller oss också rätt att vidta åtgärder för att förhindra obehörig användning av våra immateriella rättigheter.

Vi kan samarbeta med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller uppmanar oss att avslöja identiteten på eller lokalisera någon som bryter mot eller bryter mot uppförandet och användningen av webbplatsens avsnitt ovan eller på annat sätt för att förebygga eller upptäcka brott eller gripande eller lagföring av gärningsmän. Det kan finnas andra omständigheter där vi enligt lag kan vara skyldiga att avslöja information om dig eller din användning av webbplatsen. Du avstår från att hålla oss skadliga från alla anspråk som härrör från åtgärder som vidtagits av oss under eller som ett resultat av dess utredningar och från åtgärder som vidtagits till följd av utredningar av antingen oss eller brottsbekämpande myndigheter.

Vi kan undersöka alla rapporterade överträdelser av dessa villkor eller klagomål och vidta alla åtgärder som vi anser lämpliga (som kan inkludera, utan begränsning, att ta bort någon av dina uppgifter, utfärda varningar, avbryta, begränsa eller avsluta din åtkomst till och / eller ta bort material. från webbplatsen. Vi förbehåller oss också rätten att efter eget gottfinnande stänga av, begränsa eller avsluta din åtkomst till denna webbplats när som helst utan föregående meddelande om vi har rimliga skäl att tro att du har brutit mot någon av begränsningarna i uppförandet och användningen av Webbplatsavsnitt ovan.

Avskedande och avstående

Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller en tillsynsmyndighet anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon anledning, ska sådan bestämmelse elimineras eller begränsas till ett minimum så att de återstående bestämmelserna fortsätter att gälla.

Inget avstående från dessa villkor av oss ska betraktas som ett ytterligare eller fortlöpande avstående från sådana villkor eller villkor eller andra villkor eller villkor, och varje misslyckande från oss att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller tillhandahållande.

Tillämplig lag och jurisdiktion

I händelse av en tvist mellan dig och oss angående dessa villkor eller något krav som härrör från, eller är relaterat till, ett besök på webbplatsen, kommer Spaniens lagar att tillämpas utan att ge någon effekt eller lagkonflikt. Om du vill väcka rättegång mot oss måste du endast göra det vid domstolarna i Málaga, Spanien. Vi förbehåller oss dock rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt hemland eller något annat relevant land. Du samtycker till att avstå från alla invändningar mot utövandet av behörighet över dig av sådana domstolar och att möta sådana domstolar.

Dina bekymmer

Webbplatsen kontrolleras och drivs av Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU. Vi gör inga uttalanden om att material på webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. De som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser gör det på egen risk och är ansvariga för efterlevnad av alla lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Om du tror att det har skett något intrång i dina immateriella rättigheter eller att du har utsatts för ett ärekränkande uttalande, vänligen meddela oss omedelbart på adressen nedan och ge oss: (i) skriftlig och verifierbar bekräftelse på att du är, eller har rätt att agera för eller på uppdrag av ägaren av immateriella rättigheter eller den person som påstår förtalet; (ii) arten av det kränkande materialet inklusive platsen för det på webbplatsen; (iii) ditt fullständiga namn, telefonnummer och adress inklusive eventuell e-postadress; (iv) ett uttalande från dig om att påståendet som görs är korrekt och sant såvitt du vet och tror. Anmälan om anspråk ska skickas till via e-post till [email protected]

Om du har några problem med material som visas på webbplatsen, eller om du vill rapportera felaktigheter eller fel på webbplatsen, eller om du har några andra förslag på hur innehållet kan förbättras, kontakta oss på adressen nedan.

Om du vill använda något annat material på webbplatsen än vad som anges ovan, vänligen kontakta oss på adressen nedan.

Om du har några frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på [email protected]

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor är uttryckligen reserverade av Energía Nórdica Gas y Electricidad SLU

Tack för att du besöker vår webbplats.

Dessa villkor är daterade: maj 2021

————————————-

Nordic Nordic Standard konkurrensvillkor

Dessa standardvillkor är föremål för andra villkor som du tillhandahåller eller som du hänvisas till när du deltar i tävlingen.

 • Tävlingsinformation ingår i dessa villkor.
 • Tävlingen är öppen för alla utom anställda (och deras familjer) inom Energy Nordic.
 • Deltagaren måste vara 18 år eller äldre. Bevis på identitet och ålder kan krävas.
 • Användning av falskt namn eller adress leder till diskvalificering.
 • Inkomster som är ofullständiga, oläsliga eller otydliga kan inte vara giltiga och anses ogiltiga.
 • Alla bidrag måste göras direkt av den som deltar i tävlingen.
 • Inget ansvar kan tas för förlorade, skadade eller fördröjda inlägg eller på grund av datorfel.
 • Priserna är som sagt, kan inte överföras till någon annan person och inga kontanter eller andra alternativ kommer att erbjudas.
 • Energy Nordic förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ändra villkoren för tävlingar och avvisa deltagare som inte deltar i andan i tävlingen.
 • Tävlingar kan ändras eller dras tillbaka när som helst.
 • Om ett pris inte är tillgängligt förbehåller sig Energy Nordic rätten att erbjuda ett alternativt pris av lika eller större värde.
 • Vinnaren / vinnarna godkänner användningen av deras namn, fotografi och avslöjande av bosättningsregionen och kommer att samarbeta med alla andra rimliga önskemål från Energy Nordic om eventuell publicering efter vinnande.
 • Om inte annat anges vinnaren / vinnarna dras slumpmässigt, från anmälningar som mottagits senast den sista dagen, som anges i kampanjmaterialet.
 • Rimliga ansträngningar kommer att göras för att kontakta vinnaren / vinnarna. Om vinnaren / vinnarna inte kan kontaktas eller inte kan följa dessa villkor kommer ingen ny vinnare att dras.
 • Bekräftelse av priset kommer att göras skriftligt till vinnaren / vinnarna.
 • Tävlingen erbjuds av Energy Nordic, C / La Higuera, 6, Las Lagunas de Mijas, 29651 Málaga - Spanien.