Vad är ett CUPS-nummer och varför är det så viktigt?

Om du har blivit tillfrågad om ditt CUPS-nummer av din energibolagsleverantör eller distributör, här har vi allt du behöver veta om det.

CUPS-numret står för Universal Supply Point Code eller (Código Universal de Punto de Suministro, på spanska) och det är ett 20 eller 22 alfanumeriskt lösenord som är viktigt för att bekräfta din energiförsörjning.

Vad är CUPS till för?

Detta nummer är det som identifierar ditt hus eller företag från andra inom energibranschen här i Spanien. El och gas har olika CUPS-nummer för varje hus/lägenhet/företag, och det kan inte ändras av någon. Det är permanent och unikt.

Förutom att identifiera strömförsörjningspunkten krävs CUPS-numret för att utföra följande vanliga operationer:

Även om det inte är strikt nödvändigt för andra operationer, rekommenderar vi att du alltid tar hänsyn till det eftersom det förenklar många processer.

Var kan jag hitta CUPS?

Detta nummer visas i varje enskild Energy Nordic-faktura, särskilt i slutet av fakturan tillsammans med alla dina personliga uppgifter .

Lämna ett svar